Nieuwsbrief 1303

Trefwoord.

Het thema van Trefwoord is de aankomende weken: Zie jij het?
Het gaat over tekenen zien en ze begrijpen, ook van iets wat er nu nog niet is. We willen oog hebben voor de signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.
Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11).

TLIM - schoolbrede leiderschapstaken.

Vanuit The leader in me werken we met leiderschapstaken. Dit kunnen taken zijn in de klas, maar steeds vaker willen we kinderen de ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen voor taken ‘buiten de muren van het klaslokaal’. Een voorbeeld daarvan was natuurlijk het organiseren van de sponsorloop. Daarnaast zijn er kinderen uit groep 6 verantwoordelijk voor het verdelen van het schoolfruit; zij zorgen ervoor dat het fruit eerlijk wordt verdeeld en controleren of iedereen genoeg heeft. Ook zijn we deze week gestart met pleinwacht bij groep 1-2 en 3-6, door kinderen uit groep 7 en 8. Ze hebben de mogelijkheid gekregen om voor deze rol te solliciteren en we hebben een gesprek gehad over hoe je deze rol invult en de verwachtingen die we hebben. We zien deze pleinwacht als een ‘stageplek’ om te oefenen met het nemen van de leiding, luisteren naar anderen en het oplossen van kleine probleempjes. Uiteraard is er een volwassene die ook toezicht houdt en de eindverantwoordelijkheid heeft.

Schoolfruit.

fruit 2021 week 47


NSCCT groep 4 en 6.

Afgelopen week en komende week wordt de NSCCT voor de kinderen van groep 4 en 6 afgenomen.  De NSCCT geeft een indicatie van de leermogelijkheden van uw kind. Doordat er twee afnamemomenten zijn, kunnen we de leermogelijkheden van uw kind beter in beeld brengen. Door de afname van de toetsen en de leermogelijkheden van uw kind in kaart te brengen, proberen we zo goed mogelijk de leerstof aan te bieden die uw kind nodig heeft om verder te komen. De NSCCT mag niet door de eigen leerkracht afgenomen worden. Om die reden zal Harrie, de IB-er, de test afnemen.

Sponsorloop.

Wat een fantastische sponsorloop hebben we gehad en wat werd er hard gelopen!
Dit heeft geresulteerd in een tussenstand van:
tussenstand opbrengst sponsorloop

Agenda MR-vergadering.

Op woensdag 24 november staat de volgende MR vergadering gepland. De volgende punten staan op de agenda:

 1. Opening
 2. Notulen en actielijst vorige vergadering behandelen
 3. Rondvraag
 4. Vaststellen HHR-MR 2021-2022 (I:OG,PG)
 5. Maken Mission Statement MR
 6. RI&E (I:OG,PG)
 7. Evaluatie andere schooltijden
 8. Leerkracht tevredenheidsonderzoek
 9. Vaststellen schoolgids (I:OG,PG)
 10. Kardoen 2.0 voortgang
 11. Vanuit de GMR
 12. Afsluiting vergadering

Fietscontrole - AAN in het donker.

Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is het extra belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer Nederland de overheidscampagne AAN in het donker! Hoe sta jij aan?

 1. licht aanZet je fietslicht aan
  Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze aan? Dan is het tijd je fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht.
 2. Check je fiets
  Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk thuis met de online VVN Fietscheck
 3. Val op met je kleding
  Bij regen, schemering en in het donker valt felle​ of lichtgekleurde kleding het beste op. Bij mist ben je beter zichtbaar in donkere kleding. In alle gevallen helpen reflecterende strips ook om beter op te vallen.

Verslag ouderpanel avond #2.

Op de tweede ouderpanel avond mochten wij als ouders meedenken en input geven op een aantal onderdelen van Kardoen 2.0. 
Het eerste gesprek ging over de onderwijsvisie, het tweede gesprek over de fysieke buitenruimte van het gebouw. 

Om het gesprek over de onderwijsvisie goed te kunnen voeren met elkaar hebben we een filmpje bekeken van een andere school met uitleg over hun visie op het onderwijs, als voorbeeld voor hoe het bij de Kardoen 2.0 zou kunnen uitpakken. Naar aanleiding hiervan hebben we met elkaar post-its geplakt met welke kernwaarden we als ouders belangrijk vinden in het onderwijs. In groepjes hebben we dit uitgewerkt tot een lijstje van de belangrijkste kernwaarden die wij als ouders willen meegeven voor de Kardoen 2.0. 
Dit zijn: flexibel werken, onderwijs op maat, ontdekkend leren en natuur/buitenonderwijs.

Daarna hebben wij nagedacht over de buitenruimte van de nieuwe school. Ter inspiratie hebben we foto's bekeken van de buitenruimte van de Cazemierschool in Oudleusen. Als ouders zien we veel mogelijkheden om het speelplein groen en creatief aan te kleden met ruimte voor bijv. een moestuin, uitdagende speeltoestellen, hoogteverschillen en een plek voor buitenonderwijs. We hebben zelf pen en papier gepakt en getekend hoe wij het graag zien zodat dit meegenomen kan worden in de nieuwe plannen.

Als afsluiting hebben we geconcludeerd dat er goede input is gegeven door de ouders en dat we ook erg benieuwd zijn hoe we dit straks terug gaan zien in de concrete plannen. Als ouderpanel blijven we dan ook graag meedenken in de ontwerpfase met de architect.

Kinderen voor kinderen: decembergeschenk.

De maand december is voor velen een feestmaand met veel en lekker eten, snoepgoed en cadeautjes. We worden echter steeds vaker ook geconfronteerd met beelden en verhalen van gezinnen voor wie dit niet geldt. Gezinnen die onder de armoedegrens moeten leven en die geen middelen beschikbaar hebben om voor hun kinderen cadeautjes te kopen.

Dit signaal werd ook opgepikt door één van gemeenteleden van de kerk, tevens ouder, en zij heeft via de diaconie gevraagd of we juist voor deze doelgroep in de komende weken een actie willen opzetten. Het idee is om een deel van het budget dat je normaliter besteedt aan bijvoorbeeld cadeaus voor je eigen (klein)kinderen, beschikbaar te stellen voor gezinnen die daarvoor geen middelen hebben. 

Het is waardevol om met je (klein)kinderen het gesprek aan te gaan, hen te laten zien dat zij bevoorrecht zijn, maar dat het ook heel anders kan. Misschien vinden zij het net als wij een goed idee om iets te kunnen betekenen voor andere kinderen die het minder goed hebben. Leren wij ze op die manier hoe zij zelf het verschil kunnen maken in deze gekke tijd en een bijdrage kunnen leveren in het 'omzien naar elkaar'.

Het idee is zowel binnen de diaconie als ook op de Ommense scholen van Floreant besproken en zeer positief ontvangen. Ook op de scholen wordt met enige regelmaat zichtbaar dat er kinderen zijn die bijvoorbeeld hun verjaardag niet kunnen vieren. 

Genoeg aanleiding dus om het idee verder uit te werken en daadwerkelijk handen en voeten te geven, maar daar is uw hulp en bijdrage voor nodig!

Wat is de bedoeling?
We willen gezinnen, die moeten rondkomen van een minimuminkomen, in de maand december verrassen met een decembergeschenk. Daarvoor is de kerkelijke binding met de Gereformeerde Kerk of de Hervormde Gemeente geen vereiste. Het is een actie van Ommenaren voor Ommenaren! 

Het decembergeschenk is een versierde cadeautas, of een mooi versierde schoenendoos met daarin een paar lekkernijen die bij de maand december horen, aangevuld met cadeaubonnen van maximaal € 10,- per bon. Wilt u meer geven dan € 10,- dan is dat uiteraard welkom, maar verdeel dit dan steeds over bonnen van maximaal € 10,-.
We denken hierbij aan bonnen van:

 • een supermarkt: Lidl, Aldi, Jumbo of Albert Heijn
 • Kruidvat
 • Action
 • Boekwinkel
 • Speelgoedwinkel

Wilt u geen bonnen geven, maar wel een geldelijke bijdrage, dan kunt u dit in een envelop doneren in de daarvoor bestemde doos/brievenbus. De diaconie zorgt ervoor dat het dan besteed wordt aan voornoemd doel.

Op dinsdag 30 november tussen 9 en 11.30 uur en zaterdag 4 december tussen 9 en 11 uur kunt u uw bijdrage in de vorm van een envelop, cadeautas, versierde schoenendoos, etc. inleveren bij de Kern (Bouwstraat 23). Daar wordt alles wat ingeleverd is, evenredig verdeeld. 
Het is ook mogelijk om uw bijdrage voor zaterdag 4 december af te geven op een van de scholen: Het Koloriet (alleen Patrijsstraat), De Kardoen, CDS Hoogegraven of De Triangel Witharen. Deze scholen berichten over deze actie via hun eigen kanalen.

Omdat u zult begrijpen dat het gaat om een privacygevoelige actie, is besloten om het decembergeschenk via de diaconie en de directie van de scholen te verspreiden. Ken jij een gezin die voor het decembergeschenk in aanmerking komt, laat het dan weten via de voorzitter van de diaconie, Klaas L. Schaap 0529-452331; of de directeur van genoemde scholen. De diaconie zorgt vervolgens, eventueel in samenwerking met of via de scholen, voor de verspreiding van het decembergeschenk. 
We hopen u enthousiast te hebben gemaakt voor deze actie en dat we mogen rekenen op uw bijdrage.

Namens het werkgroepje decembergeschenk,
Klaas L. Schaap, voorzitter diaconie

Jaarlijkse ouderbijdrage.

Begin december 2021 zal weer de jaarlijkse ouderbijdrage schooljaar 2021/2022 worden geïncasseerd. Deze bedraagt voor het schooljaar 2021/2022 € 17,50 per kind.
De ouderbijdrage is bestemd voor o.a. buitenschoolse activiteiten en andere activiteiten (startfeest, sinterklaas, kerst, NL doet, eindfeest etc.).

Aan alle ouders/verzorgers waarvan wel een machtiging aanwezig is in onze administratie:

indien er wijzigingen zijn opgetreden in uw gegevens (bv. bankrekeningnummer of tenaamstelling bankrekening), dit graag doorgeven aan Edwin Willems, penningmeester ouderraad (mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Geen wijzigingen dan hoeft u niets te doen.

Aan alle ouders/verzorgers die liever geen machtiging geven:

het is natuurlijk ook mogelijk om de ouderbijdrage rechtstreeks over te maken naar rekening van de ouderraad:
Rekeningnummer: NL74 RABO 0348 9640 80 t.n.v. Stichting Floreant te Ommen o.v.v. Ouderbijdrage 2020/2021 (Voornaam Achternaam (kind/kinderen)

Aan alle ouders/verzorgers waarvan geen machtiging aanwezig is in onze administratie:

heeft u nog geen envelop met informatie over de ouderbijdrage en de “Overeenkomst & machtiging ouderbijdrage” ontvangen, dan ontvangt u de machtiging binnenkort.
Wij willen u vragen om deze overeenkomst & machtiging zo spoedig mogelijk na ontvangst ingevuld en ondertekend bij de school in te leveren.


Voorafgaand aan de incasso dienen wij u van het volgende op de hoogte te stellen:
Incassant-ID ouderraad : NL97ZZZ400598800000
Uniek machtigingskenmerk : lidnummer van uw kind
Datum van incassering : in de week van 7 tot en met 11 december 2021.
Incasseringsbedrag : € 17,50 per kind

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ouderraad de Kardoen

Bultje Foundation - Vechtgenoten - Jonge Mantelzorgers.

vechtgenotenhuis 2021

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan