Taalondersteuningspunt Ommen

Een Taal Ondersteunings Punt (T.O.P.) is een onderwijsvoorziening voor nieuwkomers of NT2 leerlingen die al iets langer in Nederland zijn. T.O.P. klassen zijn een initiatief van de regionale besturen primair onderwijs Floreant, OOZ en PCO-N. Het is de bedoeling dat er in de drie kernen Ommen, Dalfsen en Nieuwleusen een T.O.P. klas wordt opgezet. Per 1 februari start de T.O.P. klas locatie CBS de Kardoen, een voorziening die voor alle scholen in Ommen toegankelijk is. 

Op maandag- en donderdagochtend bieden we onderwijs aan NT2 leerlingen. Een Taalondersteuningspunt (TOP) is een locatie waar de meertalige nieuwkomer structureel een onderwijsaanbod op maat krijgt aangeboden.

Visie

Vergroten van de kansengelijkheid door het uitbreiden van het zorgtraject met zogenaamde Taalondersteuningspunten, in de drie kernen, voor nieuwkomers en NT2 leerlingen.

Missie

Streven naar een uitstroomprofiel dat past bij de cognitieve-, sociale- en emotionele capaciteiten van de NT2 leerling.

Meer informatie kunt u lezen op de Website of in de brochure.

Informatiefolder TaalOndersteuningsPunten.pdf