Kanjertraining

We vinden het belangrijk dat kinderen zich sociaal emotioneel goed kunnen ontwikkelen en zich bovendien veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen op onze school. We zien het als onze opdracht om een leef- en leerklimaat te ontwikkelen, waarin het kind zich veilig voelt en waarin het uitgedaagd wordt, een sfeer waarin ieder kind zich kan ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden. De Kanjertraining is er om kinderen handvatten te geven in sociale situaties. De aanpak van de Kanjertraining is op de mens gericht. Wees jezelf en doe de dingen die bij je horen. Wees positief over jezelf en anderen.
      De leraren van onze school hebben de cursus van Kanjertraining gevolgd en zijn gecertificeerd om Kanjerlessen te geven in hun groep. Bovendien zijn er twee leerkrachten benoemd als 'Kanjer-coördinator. Het zijn juf Laura Meppelink en juf Astrid van Dijk. De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen houden we bij in Kanvas (Kanjer volg- en adviessysteem).
      Met behulp van de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:
-De leerkracht wordt gerespecteerd
-Pestproblemen worden gehanteerd / lossen zich op

-Kinderen durven zichzelf te zijn
-Kinderen voelen zich veilig
-Kinderen voelen zich bij elkaar betrokken
-Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
-Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen

Ons beleid is sterk gericht op preventie. Omdat wij de Kanjertraining stevig verankerd hebben in de het curriculum, duidelijke regels hanteren en tegelijk de kinderen opvoeden als ‘persoonlijk leiders’ (In het kader van The Leader in Me) hebben we de tools in handen om pestgedrag grotendeels te voorkomen.

Ouderflyer 2023.pdf