telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1280

Trefwoord - TLIM.

Het thema van Trefwoord voor de aankomende weken is: Sterken.
Hoe kun je iemand oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen en hoop geven? We praten over hoe we het positieve naar boven halen, bij onszelf en bij een ander. We lezen uit de Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring).

Om het positieve in een ander te kunnen zien en te kunnen waarderen, moeten we eerst ook een positief zelfbeeld hebben. Dan ontstaan er mooie win-win situaties (gewoonte 4) en kunnen we elkaar verder helpen.
(Uit het werkboek TLIM-groep 8)
werkboek groep 8 tlim

Corona - thuisonderwijs.

De vorige nieuwsbrief konden we nog berichten dat we nog niet in de situatie waren gekomen waarbij we hele groepen (weer) thuisonderwijs moesten gaan geven. Helaas is de situatie deze week veranderd en kregen we te maken met de eerste groep (groep 8) die enkele dagen niet naar school kon. De komende week kunnen we grotendeels fysiek lesgeven aan de oudste kinderen, maar het blijft wel wat kwetsbaar.

De ouderraad zoekt nieuwe leden.

De OR is een gezellige club ouders en docenten die zich ieder jaar weer inzet om de leerlingen het hele jaar door te voorzien van leuke activiteiten. 
Aan het einde van dit schooljaar zullen helaas een aantal leden het team gaan verlaten. 
Om deze reden zijn we voor het nieuwe schooljaar op zoek naar 2 nieuwe leden en een penningmeester. 
Heb je interesse om je aan het team toe te voegen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Lilian Wermink 06-16251516.

Energy Ommen.

energy ommen 2021

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan