telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1270

Trefwoord - TLIM.

Op school zou het thema van Trefwoord ‘Horen’ zijn geweest. Er is een groot verschil tussen horen en luisteren. Soms lijkt iets wel tegen dovemans oren gezegd...
De Bijbelverhalen bij dit thema: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel (Lucas 2, 41); De splinter en de balk (Matteüs 7, 1); Luisteren naar valse profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots (Lucas 6); Parel en schat in de akker (Matteüs 13, 45).

tlim gewoonte 05 eerst begrijpen dan begrepen wordenGoed luisteren naar elkaar is natuurlijk (extra) belangrijk nu we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten werken en leren. Op school spreken we dan over gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Om een ander te begrijpen, moet je goed naar diegene luisteren.
In de onderstaande filmpjes wordt deze gewoonte verder uitgelegd:

https://www.leaderinme.com/resources/gewoonte-5-lily-is-haar-rode-verf-kwijt

https://www.leaderinme.com/resources/wie-luistert-echt

 

Ouder-kind-gesprekken.

In deze tijd van fysieke afstand vinden we het belangrijk om regelmatig in contact met elkaar te blijven. In de planning hebben we facultatieve oudergesprekken staan. Gezien de huidige situatie, worden dit ‘verplichte’ ouder-en– kind en ouder-gesprekken. De organisatie verloopt als de vorige keer.
Op maandag 1 feb. vanaf 8.00uur kunnen gezinnen met meerdere kinderen zich inschrijven. Dinsdag 2 februari vanaf 8.00uur kunnen de andere gezinnen zich inschrijven voor een gesprek. In week 6 (van 8—12 feb.) vinden de gesprekken plaats (via Teams).
Voor de groepen 1-4 zijn het ouder-gesprekken (zonder uw kind). Voor groep 5-8 zijn het ouder-kind gesprekken. Het gesprek zal gaan over de ontwikkeling van uw kind, maar (juist nu) ook over de manier waarop u samen het thuiswerken ervaart. De inschrijving zal via Parro plaatsvinden.

Voor groep 8 is de situatie een beetje anders; in de week van 8 tot 12 februari hebben zij een verwijzingsgesprek. Ondanks dat we de voorkeur geven aan een gesprek op school verwachten we dat we ook deze gesprekken online zullen moeten houden. U ontvangt hierover informatie van de leerkracht.

Volg ons op Facebook.

Het is een tijdje rustig geweest op onze Facebook-site, maar we zijn online weer volop aanwezig. Volg ons op:
https://www.facebook.com/cbsdekardoen

Op onze website vindt u ook altijd de actuele informatie uit de nieuwsbrief.
https://www.de-kardoen.nl/

Nieuwe ouders.

Ondanks Corona zijn ouders op zoek naar een leuke en goede basisschool voor hun kind. Helaas kunnen de Peuterochtenden niet doorgaan, maar kennismaking op meer individuele basis kan wel. Kent u ouders in uw omgeving van wie hun kind bijna 4 jaar wordt. Breng dan gerust onze school onder de aandacht. Contact kan altijd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

thuisonderwijs

Notulen Medezeggenschapsraad 21-1-21.

Op donderdag 21 januari 2021 heeft de MR de derde bijeenkomst van dit schooljaar gehouden. Een vergadering waarin werd gesproken met een afvaardiging vanuit de Ouderraad. De begroting kwam aan bod én natuurlijk het feit dat de ouderraad graag meer zou willen betekenen voor de kinderen. Plannen die er waren, vlak voor de Kerstvakantie, vielen door de lockdown in duigen en voor de nieuwe plannen die er liggen, is het wachten totdat de kinderen allemaal weer naar school mogen komen.

Naast de bespreking van de begroting, van een themagesprek met de inspectie en van de voortgang van het jaarplan stonden we vooral uitgebreid stil bij de ervaringen met het thuisonderwijs. De oudergeleding kon haar input en feedback geven en heeft vragen gesteld, bijv. over hoe de ontwikkeling van kinderen gevolgd wordt. Hierbij ook de uitnodiging aan u allen om input en feedback te blijven geven, bijv. via de leerkracht, via directeur Dannis Timmerman of via de MR. En een compliment aan u allemaal en aan het team van De Kardoen hoe we met elkaar vorm hebben gegeven, en nog even blijven geven, aan het thuisonderwijs.

Kunnen we tijdens de volgende vergadering in maart iets meenemen? Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of benader Lianne Meulenkamp, Erik Veurink of Margot Willems.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan