telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1251

the leader in meDe zeven gewoonten.

De eerste weken van het schooljaar is er veel aandacht voor groepsvorming. In alle groepen wordt een zgn. ‘Mission statement’ gemaakt; de groep bespreekt wat zij belangrijk vinden om ervoor te zorgen dat ze samen een fijn schooljaar krijgen.

Trefwoord.

Het thema van de komende weken is ‘Overgaan’. Soms is het spannend om te moeten starten in een nieuwe omgeving, een nieuwe klas, een nieuwe school… Maar soms kun je ook verrast worden door het onbekende! De Bijbelverhalen voor deze weken zijn: Mozes bij de Farao; De tien plagen; Doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 14).


Informatieavond.

Helaas kan ook de informatieavond niet doorgaan op de manier waarop we dat gewend zijn. We vinden het wel belangrijk om u aan het begin van het schooljaar te informeren over het wel en wee in de verschillende groepen. Daarom zal elke leerkracht (samen met de kinderen) een filmpje maken, zodat u toch weet wat er speelt in de groep. Daarnaast ontvangt u inhoudelijke informatie via de gebruikelijke kanalen; de mail en/of Parro.
Door een wijziging in Parro zijn we nog bezig iedereen te koppelen aan deze app. Daarnaast willen we u ook vragen om alle gegevens in het ouderportaal up-to-date te houden en te wijzigen indien nodig.

Corona en geplande activiteiten.

In de agenda ziet u diverse activiteiten staan die door Corona wellicht niet door kunnen gaan zoals we dat gewend waren. In de komende weken gaan we kijken hoe we deze activiteiten Corona-proef toch vorm kunnen geven.

Luizencontrole.

Het is gebruikelijk dat er na de vakantie in alle groepen een luizencontrole plaatsvindt, maar op dit moment is dit binnen de richtlijnen van het RIVM niet mogelijk. We vragen iedereen om thuis extra alert te zijn en uw kind(eren) zelf op luizen te controleren. Op https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis kunt u lezen hoe u dit doet.

Voorschoolse opvang - Prokino.

Sinds dit schooljaar zijn we een samenwerking gestart met Prokino betreffende voorschoolse opvang. Kinderen van de Kardoen worden voor schooltijd in de grote zaal opgevangen; hier is leiding van Prokino aanwezig. Rond 8.20 uur kunnen de kinderen naar het plein waar de leerkracht aanwezig is. Wanneer u ook van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, neemt u contact op met Prokino.

Samenstelling OR.

Als de Coronacrisis het toelaat dan hoopt de ouderraad ook komend jaar vol enthousiasme weer te beginnen met de organisatie van diverse activiteiten. Zoals ieder jaar verwelkomen we nieuwe leden, en nemen we afscheid van een aantal oud leden. De ouderraad zal worden versterkt door; Hetty Timmerman, Jeroen Dunnewind en Bastiaan Tijhuis. Allen een hartelijk welkom. We hopen dat jullie met veel plezier aan de ouderraad zullen deelnemen. Daarnaast willen we Marcel Kampman, Jessica Wassens en Arjo Brink bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren.
Het komende jaar ziet de ouderraad er als volgt uit:

Voorzitter: Lilian Wermink
Penningmeester: Henk Jan Schuurhuis
Secretaris: Edwin Willems

Leden:
Mariët Keizer
Trudy Hemstede
Janine Reuvers-van der Weiden
Hetty Timmerman
Jeroen Dunnewind
Bastiaan Tijhuis

Leerkrachten:
Anja Hart
Liesbeth de Vries

Met vriendelijke groet,
Lilian Wermink
namens de ouderraad

Afsluiting startweek.

Vandaag sluiten de kinderen de startweek af. Er zijn groepjes gemaakt van kinderen uit alle klassen. Deze groepjes gaan langs de verschillende lokalen om een spel te doen dat verband houdt met een van de 7 gewoonten. Zo zien kleine en grote kinderen de hele school (waaronder ook het Fluitekruid) en zijn ze samen bezig met de 7 gewoonten. We sluiten de ochtend af met ons eigen lied van de 7 gewoonten.

NL-doet 29 augustus.

De NL-doet dag van vorig schooljaar kon niet doorgaan. De OR heeft een nieuwe datum geprikt, te weten zaterdag 29 augustus as. Het is nog steeds niet de bedoeling dat er (grote) groepen ouders de school in komen, maar een grote buitenklus gaat wel door; Aanpak van het plein Fluitekruid. Er komen fietsenrekken en –stalling en het plein wordt vergroot. Vindt u het leuk om ook even de handen uit de mouwen te steken? Dat kunnen we zeer waarderen! Opgave kan bij Marcel Kampman (06-15045626)

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

https://www.facebook.com/KinderkoorEenVrolijkGeluidOmmen/

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan