telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1166

We vertrouwen elkaar

Elke stap.

U bent God, U bent goed;
en ik prijs uw grote naam.
Elke stap die ik zet,
laat zien dat ik mij niet schaam.
Ik vertrouw op U, Heer,
en in U vind ik mijn kracht,
want U bent zoveel meer,
dan ik ooit zelf had verwacht.

Elke stap is mijn verklaring,
dat ik echt voor U wil gaan.
Met mijn hele hart U volgen;
stap voor stap achter U aan.
Ja, ik wil U beter kennen,
leren zien wie U echt bent.
Niets mag mij ervan weerhouden,
U te dienen elk moment.


Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst

In november en in februari heeft u kunnen lezen over gewoonte 1 (wees pro-actief) en gewoonte 2 (begin met het einddoel voor ogen).
Deze keer maken we kennis met gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst.

the leader in me

Wat vind je belangrijk is het leven? Vriendschappen en familierelaties? Trouw zijn aan de Here God. Vind u een gezonde leefstijl belangrijk? Hoeveel prioriteit wilt u aan een goed salaris geven? Hard werken? Plichtsbesef? Etc. We zijn door de regel niet dagelijks bezig om bewust te bepalen wat het leven ‘goed’ en ‘waardevol’ maakt; wat je jezelf als belangrijkst doel hebt gesteld. Toch is het goed om daar eens over na te denken. Sommige mensen zetten dat in woorden op papier (in een ‘mission statement’). Wanneer je duidelijk voor ogen hebt wat je ècht belangrijk vindt, sta je voor de volgende uitdaging; Keuzes maken! Dat betekent misschien dat je juist niet kiest voor wat een ander belangrijk vindt, of waar tijdsdruk op staat of waar geld mee gemoeid is. Je kiest voor de dingen die het leven goed en waardevol maken.

 

Kinderen en grote mensen zijn snel geneigd om te doen wat leuk, snel of gemakkelijk gaat. De dingen die vlot resultaat opleveren. Dat maakt deze gewoonte wellicht tot de lastigste; Eerst doen waar je even geen zin in had, maar wat ‘goed’ en ‘waardevol’ is.
Op dit moment zitten we als team zeer regelmatig bij elkaar rondom de 7 gewoonten. Het is een intensief proces. We hebben alle 7 gewoonten behandeld. Nu stellen we met elkaar vast hoe we er handen aan voeten aan willen geven in onze school. We hebben ons ten doel gesteld om in de periode na de meivakantie met de kinderen (maar ook met de ouders) te starten met het aanleren. Inderdaad, helemaal naar gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen.


Eindtoets groep 8.

Deze week maakt groep 8 de eindtoets. Drie ochtenden zwoegen de kinderen op taal-, spelling, lees- en reken oefeningen. Ook de kennis van de kinderen op het gebied van wereldoriëntatie wordt getoetst. De Eindtoets (vroeger de Cito-eindtoets) zorgt elk jaar weer voor discussie. M.n. het feit dat de uitslag van de toets vaak oneigenlijk wordt gebruikt. De uitslag is zuiver bedoeld om het advies voor het voortgezet onderwijs van de leerkracht te bevestigen. Daarnaast is het een middel om het effect van 8 jaar onderwijs te meten. De Onderwijsinspectie beoordeelt aan de hand van de toets de kwaliteit van de school. Er wordt verondersteld dat toetsuitslagen van rekenen, spelling en lezen de kwaliteit van het onderwijs is. Wij zijn een andere mening toegedaan. Natuurlijk is het heel belangrijk dat de kinderen de basisvaardigheden leren. Maar de basisschool heeft ook een vormende opdracht. Sociaal emotionele ontwikkeling, creativiteit, samenwerken, bewegen etc. Kwaliteit is ons inziens een breder palet. Niettemin hopen we dat de achtste groepers hebben kunnen presteren naar hun vermogen en dat ze allemaal trots kunnen zijn op hun uitslag!


Schoolgruiten.

Deze week is het de laatste week dat de kinderen op school gratis groente en/of fruit krijgen. Na 20 weken van gratis leveringen, is het de bedoeling dat de leerlingen daarna op dinsdag, woensdag en donderdag nu zelf weer een portie groente of fruit mee naar school nemen/krijgen, die ze dan met elkaar in de klas opeten vlak voor de ochtendpauze.
Een voordeel is dat je nu dus zelf weer kunt kiezen wat voor groente of fruit je meeneemt naar school. Dat kan van alles zijn: een appel, peer, banaan, mandarijn of kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Maar een handvol cherrytomaatjes, een stuk komkommer, een wortel of paprika kan natuurlijk ook. Variatie is leuk, lekker en bevordert de smaakontwikkeling van uw kind.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond leren eten, zodat zij - nu en later als ze groot zijn - een gezond voedingspatroon hebben. En schoolgruiten is daarbij net zo belangrijk als een goed ontbijt. Wij gaan ervan uit dat u dat óók belangrijk vindt en dat u daarom uw kind(eren) op de ‘gruitdagen’ een portie groente of fruit mee naar school geeft.

Geef het gezonde voorbeeld…
Net als de leerkracht bent u als ouder een voorbeeld voor uw kind. Kinderen kijken naar wat u doet, wat u eet en hoeveel u beweegt. En vaak ‘papegaaien’ ze dat na. Wanneer u zelf moppert over het eten of altijd met uw bord op schoot voor de TV eet, zal uw kind niet gemotiveerd zijn om met een goed humeur aan tafel te gaan zitten.
Een gezonder kind begint dus bij een gezond voorbeeld…

Alvast bedankt voor uw medewerking.


Koningspelen.

koningsspelen 2018We starten de dag met een koningsontbijt in de klas.
Om 9:20 verzorgt de ouderraad een warming-up waar alle leerlingen aan mee zullen doen.

Tijden sponsorloop
9:30-9:50: groep 1 en 2
10:00-10:30: groep 3 en 4
10:40-11:10: groep 5 en 6
11:20-11:50: groep 7 en 8

's Middags begint groep 5 en 6 op het plein met de Fit la la, het lied van de Koningsdag 2018.
Aansluitend gaan we spelletjes doen in en om de school. Als ouders het leuk vinden om te komen kijken dan zijn ze van harte welkom.


Notulen van de medezeggenschapsraad.

Op dinsdag 20 maart 2018 heeft de MR de vierde vergadering van het schooljaar gehouden. Naast een aantal financiële zaken is er veel gesproken over alle activiteiten die er plaatsvinden.

Er wordt veel van de leerkrachten gevraagd, maar er wordt wel aan hele mooie dingen gewerkt, zoals: ”Covey”, “Doorgaande Lijn”, “Kleuteridee”.

De Kardoen heeft haar beste beentje voor gezet tijdens de koffieochtenden, de open dag en peuterochtenden. Alle hulp en input van de ouders is zeer gewaardeerd. Het heeft geresulteerd in nieuwe aanmeldingen, goede ideeën om uit te voeren en vooral saamhorigheid.
Samen maken we de school tot een fijne, inspirerende een leerzame plaats.

Aan het einde van het schooljaar zal er een personeelsgeleding positie in de MR vacant worden. De vier jaren van de voorzitter zitten er al weer op. Het is denkbaar dat er met de rollen binnen het huidige MR-Team geschoven gaat worden, zodat de verse leerkracht niet direct tot voorzitter benoemd hoeft te worden.

Ook de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Floreant) heeft aangegeven dat er posities vacant komen, en wel twee. Eén ouder en één leerkracht zullen dit schooljaar uitstromen, ook zij hebben de termijnen volbracht. Bij interesse voor een positie, mag u dat via onderstaande kanalen aan één van de MR-leden doorgeven. Indien er meerdere kandidaten zijn, zullen verkiezingen worden uitgeschreven.

Wanneer er vragen, tips of ideeën zijn over, voor of aan de MR, dan horen we dat graag.
U kunt ons bereiken via de ideeënbus in de gemeenschappelijke ruimte, op het schoolplein of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Liedjes aubade Koningsdag 2018.

ORANJEVERENIGING “OMMEN”

Nummer 1: Het Berenlied - https://www.youtube.com/watch?v=_pU9S1Q_-60

Uit Artis is een beer ontsnapt!
Een beer ontsnapt? Ja, een beer ontsnapt!
Hij heeft de Jumbo leeg gegapt
Tjonge, wat een boef!

Een honingpot en een krentencake
en zuurtjes voor de hele week
een groot pak sprits voor bij de thee
Dat nam ie allemaal mee!

Nu ligt hij languit op zijn rug
op zijn rug? Ja, op zijn rug
Hij wil nooit meer naar Artis t’rug
Tjonge, wat een boef!

 

Nummer 2: De Koningskroon - https://www.youtube.com/watch?v=djSD_R2I4N4

Koning Alexander heeft een echte koningskroon
hij zit er mee aan tafel, op de bank en op zijn troon
en hij zwaait naar alle mensen die hij op de wereld kent,
dat hoort nu eenmaal zo, als je een echte Koning bent.

Koning Alexander vindt zijn gouden kroon best fijn
Hij draagt hem in zijn koetsje en hij draagt hem in de trein
En hij draagt hem op elk feestje en het staat hem reuze goed
en ook houdt hij hem op als hij naar ’t toilet toe moet

Koning Alexander draagt zijn kroon dus elke dag
En niemand op de wereld die daar ooit aan komen mag
En gaat hij naar de kapper roept hij elke keer meteen
“ik hou mijn kroon wel op, knip er maar gewoon omheen”

 

Nummer 3: Lied Koningsspelen 2018 van Kinderen voor Kinderen: Fit-lala
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA

Refrein:
We swingen ons Fitlala
We zingen ons fit ja ja
We springen lekker in het rond
Yes, daarom - parompompom
We joggen ons Fitlala
We bouncen ons fit ja ja
We springen lekker in het rond
Yes, daarom - parompompom

couplet 1
Hé, kom je mee? (kom je mee?)
Buitenspelen (buitenspelen)
Doe ook mee (doe ook mee)
Kom erbij, want samen spelen
Maakt ons blij (maakt ons blij)
Even buigen, even strekken
Al je spieren goed uitrekken
So here we go

couplet 2
We doen de slide (doen de slide)
Nee, je raakt ‘m nooit meer kwijt
De chachacha, achter voor
Nog een keer, dus ga maar door
We doen de shuffle (doen de shuffle)
Als ‘ie lukt, geef dan een knuffel
Hier de Zapp (hier de Zapp), en maak zelf je eigen step

brug
Super swingen zingen doe het, yep yep
Super swingen zingen doe het, yep yep
Zo sporten we ons Fitlala
Zo worden we ook fit ja ja
Super swingen zingen doe het, yep yep
Super swingen zingen doe het, yep yep
Zo sporten we ons Fitlala
Zo worden we ook fit ja ja
La, la, la, la, la, la-la ........etc.
We swingen ons Fitlala!

 

Nummer 4: Het Ommerlied
https://www.youtube.com/watch?v=8GpbyNGntvE&feature=youtu.be&t=3m13s&end=4m10s  (stukje)

1. Je ligt daar al eeuwen tussen bossen en hei
Spanjaarden, Fransen, trokken aan je voorbij
Men plunderde, roofde en brandde je plat
Maar je bent weer herboren m'n mooie stad.

Refrein:
Ommen, m'n dorp en m'n stad
Jij houdt voor altijd een plek in m'n hart
Wat men ook allemaal over je zegt...
Jij blijft bijzonder m'n stadj' aan de Vecht.
2. Nu ben je modern, met je tijd meegegaan
alles moest nieuw, niets mocht blijven bestaan
Toch denkt menigeen nog met weemoed terug
Aan de tijd dat 't nog oud was, gezellig en knus.
Refrein

3. Hoe mooi ligt ons Ommen omringd door natuur
zie prachtige bossen, de lucht nog zo puur
Het is hier goed toeven voor groot en voor klein
Maar laten w'er alsjeblieft zuinig op zijn.
Refrein

4. En het water van de Vecht
blijft maar stromen, blijft maar stromen
Zo was het en zo zal het gaan
Al verstrijken de jaren, jij blijft bestaan.

 

Nummer 5: Het Wilhelmus - https://www.youtube.com/watch?v=2M_rICUmhbE&feature=youtu.be&t=14s

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed zijt
Den Vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood
Een Prinse van Oranje
Ben ik vrij onverveerd
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd

Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
op U zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmer meer
Dat ik toch vroom mag blijven
Uw dienaar t’aller stond
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan