telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1151

We vertrouwen elkaarAdvent: Kerst komt er aan!

De school is sfeervol ingericht met kerstbomen en versiering. Binnen is het warm en buiten is het guur en koud. In elke klas worden er ’s morgens kaarsjes aangestoken. Het is duidelijk: Kerst komt er aan!

Deze week mochten er 2 kaarsjes aangestoken worden. Het kleine licht werd een beetje groter en kan daarmee iets meer van de duisternis verdringen. En dat is wat de adventskaars ons wil vertellen. In een wereld die donker is, komt een klein lichtje. In de weken voor kerst wordt het kleine lichtje steeds groter en groter, totdat het met kerst een groots en helder licht geeft; De komst van onze Heiland Jezus Christus! Hij brengt licht tussen de mensen, zodat we ècht zicht krijgen op onze naasten. Jezus laat ons zien dat niet het kwaad, niet de macht, niet hebzucht, niet het egoïsme en niet jaloezie ons tot elkaar brengt. Het is zijn verhaal van onbaatzuchtige liefde, van vergeving en genade die ons dichter die ons helpt de wereld mooier te kleuren.
Wij hopen dat we met de adventskaars aan de kinderen mogen laten zien, wie Jezus voor ons wil zijn; Onze Redder en onze Heiland (de heel-maker).

Vier witte kaarsen
Een bijzonder gezicht.
Steek de eerste kaars maar aan,
Met kerst is alles licht.

Refrein:
Licht voor de wereld.
Licht voor jou en mij.
Met elke nieuwe kaars
Komt kerstfeest dichterbij.

vier witte kaarsenVier witte kaarsen
Een bijzonder gezicht.
Steek de tweede kaars maar aan,
Met kerst is alles licht.

Vier witte kaarsen;
Een bijzonder gezicht
Steek de derde kaars maar aan.
Met kerst is alles licht.


Kerstvieringen in school.

kerstviering 2017Op donderdag 21 december zullen alle groepen ’s avonds vanaf 19.00 uur een kerstviering hebben in school. Voor de vieringen van groep 1 tot en met 4 nodigen we de ouders van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. De vieringen in groep 5 tot en met 8 vinden plaats zonder aanwezigheid van de ouders, in de beslotenheid van de eigen groep. Dat betekent voor groep 4/5 van juf Henriët en juf Rita dat alleen de ouders van groep 4 aanwezig mogen zijn. Voor deze groep pakt de verdeling dus wat vervelend uit.
Brandvoorschriften zorgen er voor dat we helaas niet al te veel mensen kunnen toelaten in één lokaal en dat betekent dat er per kind maximaal één ouder bij de viering aanwezig kan zijn. Eventuele broertjes en zusjes blijven thuis. We rekenen hierbij op uw medewerking.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk besluiten we, na afloop van de vieringen (zo rond 20.00 uur dus), de avond gezamenlijk op het feestelijke versierde kleuterplein. Daar staat dan de warme chocolademelk klaar met iets lekkers erbij. Uiteraard zijn ook de ouders van groep 5 t/m 8 daarbij van harte uitgenodigd om zo samen het jaar op het plein af te sluiten. We hopen natuurlijk wel dat de weergoden ons dan gunstig gezind zijn.
Hierbij bent u dus allen van harte uitgenodigd.


Kerstbakjes maken.

Vrijdag 22 december a.s. gaan de kinderen van de bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8) traditioneel weer kerstbakjes maken o.l.v. een stel enthousiaste vrijwilligers. De ouderraad zorgt voor het groen, het bakje, de oase en een kaars.
Om het geheel te versieren moeten de kinderen zelf wat meenemen (bijvoorbeeld een kleine kerstbal of een dennenappel). Verder is het aan te raden om de kinderen een snoeischaar mee te geven, want u zult begrijpen dat wij niet zoveel snoeischaren op voorraad hebben. Wilt u deze dan wel voorzien van de naam van het kind?


Actie groep 8 voor Serious Request.

serious request 2017Het begint een goede traditie te worden; groep 8 die de laatste week voor de kerstvakantie een actie organiseert voor het goede doel. Dit jaar willen we wederom zoveel mogelijk geld inzamelen voor Serious Request.

In de week voor Kerstmis haalt NPO 3FM namelijk samen met heel Nederland geld op om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. In conflictgebieden, zoals in Nigeria en de Democratische Republiek Congo, maar ook na natuurrampen, zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van 3FM Serious Request sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met hun familie en brengen ze hen weer thuis.

En natuurlijk willen wij ook hieraan ons steentje bijdragen en wel door middel van een flessenactie! Doen jullie mee? Alle lege flessen zijn van harte welkom op het Fluitekruid! Ook op donderdagavond tijdens de kerstviering zijn flessen natuurlijk nog van harte welkom!

En.... dat is dit jaar niet het enige, we houden naast de flessenactie ook een hele gezellige kerstmarkt! Op donderdagmiddag 21 december van 15.15 uur tot 16.00 uur zien we jullie heel graag op het Fluitekruid. Meer informatie hierover zal snel volgen via de kinderen van groep 8, houdt u de datum alvast vrij, dan zien we u heel graag dan!

Zie ook de rest van de info aan het einde van deze nieuwsbrief.


neem verlof opPersonele bezetting wijzigt in groep 7b en 8.

Na de kerstvakantie zal ook juf Sharon aan haar zwangerschapsverlof beginnen. Na de kerstvakantie zullen de kinderen les krijgen van juf Sandra Smalbraak, juf Willemijn Pieffers en juf Jessica Doldersum.

De verdeling is als volgt;
Groep 7b: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag juf Sandra S. Vrijdag juf Jessica.

Groep 8: Maandag en dinsdag juf Willemijn, woensdag en donderdag juf Jessica en vrijdag weer juf Willemijn.


parkeer tipParkeren en oversteken aan de Korenbloemstraat.

Een aantal kinderen wordt met de auto naar school gebracht en weer opgehaald. Ouders parkeren daartoe hun auto aan de Korenbloemstraat of langs de Haarsweg. We zien ook dat auto’s op de stoep, op het gras en/of erg dichtbij de oversteekplaats worden geparkeerd. Dat geeft zeer onoverzichtelijke en onveilige situaties. We zijn als school en ouders verantwoordelijk voor de veiligheid van ieders kind. Wilt u uw auto daarom parkeren langs de kant van de weg en bij voorkeur niet dicht bij de oversteekplaats? Alvast dank!

Het oversteken onder leiding van een leerkracht verloopt ook vaak erg rommelig. We kunnen enerzijds stellen dat de oversteekplaats niet erg ‘handig’ is. De kinderen moeten schuin oversteken. Door de opening in het hek te verplaatsen, komt daar binnenkort verandering in.

De chaos bij het oversteken wordt anderzijds vaak ook veroorzaakt door kinderen en volwassenen die zich weinig of niets aantrekken van de leerkracht die het oversteken begeleidt. Zowel overstekende ouders en kinderen alsook passerende ouders met hun auto of fiets gaan hun eigen gang. De leerkracht die het oversteken begeleidt, voelt zich vaak ongezien en daarom onveilig. Ook deze situatie willen we natuurlijk niet voort laten bestaan. We nemen als ouders en als school de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze kinderen. Graag uw aandacht hiervoor.


po in actieStaking van 12 december jl.

Afgelopen dinsdag 12 december jl. was de school dicht i.v.m. staking van de leraren. Samen met 90% van alle andere basisscholen was ook onze school een dagje gesloten. We merken dat het u gelukt is om de kinderen een dag thuis of elders op te vangen. Tegelijk voelen we ook een stukje verlegenheid t.a.v. de situatie. We vinden de eisen die PO in actie stelt aan de minister meer dan terecht; er moet daadwerkelijk fors geïnvesteerd worden om het dreigende lerarentekort af te wenden. De gevolgen van de stakingen zijn voelbaar bij u, terwijl u als ouders geen partij bent in dezen. Bij elke nieuwe staking blijft die verlegenheid bij ons voelbaar. We hopen dan ook vurig dat de minister zich in gaat zetten voor meer geld, zodat staken niet meer nodig zal zijn.


Schoolgruiten.

De komende week (week 51) ontvangen de leerlingen de volgende groente- en fruitsoorten.

woensdag donderdag vrijdag
banaan sinaasappel peer
Banaan Sinaasappel Peer


Flyer kerstmarkt groep 8

flyer actie serious request

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand nws1151_14_december_flyer_kerstmarkt.pdfFlyer kerstmarkt groep 8349 kBwoensdag 13 december 2017
Bewaar het bestand nws1151_14_december_ontdekkingsreis.pdfMuzikale ontdekkingsreis - Pianoforte404 kBwoensdag 13 december 2017
Bewaar het bestand nws1151_14_december_oproep_kerstmarkt.pdfOproep kerstmarkt groep 833 kBwoensdag 13 december 2017

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605

 

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan