telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1176

We hebben plezier

Fijne vakantie.

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er is het afgelopen jaar een hoop gebeurd en dat maakt dat we een beetje moe, maar ook heel voldaan zijn. Wellicht gaat u op vakantie; we wensen u een veilige reis, een heerlijk verblijf en bovenal een behouden thuiskomst. Misschien blijft u bij huis; geniet er van. Graag zien we elkaar na de vakantie weer terug. Heeft u de data van het startmoment van de 7 gewoonten van The Leader in me al in uw agenda gezet? Woensdag 5 september. Iets meer dan een week later, nl. op vrijdag 14 sept hebben we het startfeest. Hopelijk spreken we elkaar dan wel weer.

Dank voor de prettige samenwerking. Dank voor het vele werk dat u als hulpouder, ouderraadslid, MR-lid, bieb-ouder etc. etc. etc. voor de school heeft gedaan. Namens de kinderen nogmaals dank; u heeft het mede mogelijk gemaakt om ook van het schooljaar 2017/2018 een mooi jaar te maken.

Hartelijke vakantie groet, namens het hele team,
Dannis Timmerman

 

Afscheid groep 8 en juf Hermien.

Deze week staat in het teken van afscheid. Dinsdagavond namen we afscheid van groep 8; Ouders en andere familieleden en bekenden mochten eerst naar de musical kijken en daarna werd er officieel afscheid genomen. De kinderen kregen een handdruk en natuurlijk de bijbel mee. We vinden het belangrijk dat de kinderen het woord van God mee krijgen als gids in hun verdere leven. Natuurlijk wensen we de jongens en meiden van groep 8 ook langs deze weg alle goeds, succes en gezondheid in de volgende fase in hun leven.
Toch was het afscheid daarmee nog niet helemaal afgerond, want woensdag zagen we achtste groepers opnieuw op school verschijnen met dozen, zakken en trommels vol snoep. Deze werden uitgedeeld onder alle andere kinderen. Tot slot hadden de ouders een heuse buikschuifbaan opgezet waarmee de kinderen letterlijk en figuurlijk de school uitgleden. Het was een spetterend einde van hun basisschoolcarrière!

U weet dat ook juf Hermien afscheid heeft genomen. ’s Morgens al heel vroeg kwam een groot deel van het team samen bij juf Hermien thuis om samen te ontbijten. Juf Hermien wist niet dat we er zouden zijn…. Om kwart over 7. Het was gelijk al erg gezellig. Toen ging het met de fiets naar school, zoals juf dat altijd deed. Alleen deze keer hadden we een bijzondere fiets geregeld; een bakfiets! Juf Hermiens man, Paul, fietste en juf zat in de bak. Een heel leuk gezicht en omdat alle kinderen waren opgesteld langs de Strangenweg, kon iedereen ze luidkeels begroeten. Aangekomen op school kreeg juf Hermien het cadeau van de kinderen aangeboden; een prachtige schaal van een kunstgalerij (foto). Precies het exemplaar dat juf Hermien graag wilde hebben.

afscheid hermien 02 afscheid hermien 02

Gaande de ochtend gingen juf en Paul langs de klassen; elke klas had een act of een spel of iets dergelijks voorbereid. Juf genoot er zichtbaar van.

Tegen twaalven haalde juf Hermien groep 8 om ze de school uit te laten glijden: Wat een spektakel! Wat kunnen we toch trots op onze school; er gebeuren op initiatief van steeds weer andere mensen zulke leuke en goede dingen!
Tussen de middag heeft het team samen met juf en Paul geluncht. ’s Middags was er de receptie: Velen kwamen om Hermien geluk toe te wensen en natuurlijk te bedanken voor alles wat ze voor de school heeft mogen betekenen de afgelopen jaren. De dag werd besloten met een etentje in de stad. Juf Hermien, haar man Paul en de kinderen hebben samen met ons als team echt genoten!

Daarmee kwam er een eind aan een indrukwekkende carrière van 43 jaren Ommens basisonderwijs. Samen met juf Hermien zijn we dankbaar dat we het mee mochten maken; dat juf in staat was om zoveel te mogen betekenen voor zoveel kinderen. Dan is het ook mooi om te stoppen en met een voldaan gevoel terug te kijken. Wij kijken met een goed gevoel terug op de samenwerking met Hermien; we ervoeren haar als een heerlijke en unieke collega, maar ook als onderwijsmens in hart en nieren. Hermiens hart lag bij de kleuters, maar haar verantwoordelijkheid bij de school. We zullen haar missen. Tegelijk gunnen we haar de rust, de vrije tijd en het genieten samen met haar dierbaren!

Rectificatie vakantierooster en vrije dagen.

In de vorige nieuwsbrief heeft u de vakanties en vrije dagen kunnen lezen. Er zaten echter paar fouten in. Een studiedag stond bijv. gepland op 26-7-2019 en dat valt in de zomervakantie. Ook bij een paar vrije dagen stond een verkeerde datum. Excuses voor het ongemak. Bij deze het hele overzicht daarom nog een keer met de juiste data

Vakantierooster en de vrije dagen voor het schooljaar 2018 - 2019.

 Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
  ma 22-10-18 t/m vr 26-10-18
ma 24-12-18 t/m vr 4-1-19
ma 18-2-19 t/m vr 22-2-19
vr 19-4-19
ma 22-4-19 t/m vr 3-5-19
do 30-5-19 t/m vr 31-5-19
ma 10-6-19
vr-mi 12-7-19 t/m vr 23-8-19 


Studiedagen: wo 14-11-18, do 18-4-19, wo 26-6-19

Extra vrije dagen voor de verschillende groepen
gr 1-4 vrij: vr-mo 12-10-18
gr 1-4 vrij: vr-mo 19-10-18
gr 1-2 vrij: vr-mo 16-11-18
gr 1-2 vrij: vr-mo 18-1-19
gr 1-4 vrij: vr-mo 15-3-19
gr 1-2 vrij: vr-mo 22-3-19
gr 1-2 vrij: vr-mo 28-6-19
gr 5-8 vrij: do 18-10-18
gr 5-8 vrij: do 14-3-19

 

Wijzigingen in team Ouderraad.

Afgelopen week heeft de ouderraad het jaar afgesloten en hierbij afscheid genomen van Jacolien en Marjon. De afgelopen jaren waren zij zeer actief betrokken bij de ouderraad en hebben met ongelofelijk veel plezier en inzet een steentje bijgedragen aan de vele activiteiten die de ouderraad voor de school en de leerlingen organiseert. We willen ze hiervoor ook via deze weg nogmaals hartelijk bedanken.

afscheid or 2018

Per september 2018 bestaat de ouderraad uit de volgende leden:
Thomas Wolf
Jessica Wassens
Edwin Willems
Herma Dijk
Janine Reuvers
Henk Jan Schuurhuis Penningmeester
Trudy Hemstede Notulist
Lilian Wermink Vice- voorzitter
Marcel Kampman Voorzitter

Vanuit de leraren hebben Anja Hart en Liesbeth de Vries zitting in de ouderraad.
Mocht u vragen, opmerkingen of verbeter ideeën hebben, schroom niet een van de leden aan te schieten.

 

Vooraankondiging Startfeest Vossenjacht 14 september.

Natuurlijk zijn jullie helemaal in de vakantiestemming maar we willen iedereen er vast op wijzen dat we het nieuwe schooljaar weer willen starten met een leuke activiteit.
Op vrijdag 14 september is er voor alle leerlingen inclusief ouders/verzorgers een vossenjacht rondom school. De start is tussen 18.00 en 18.30 uur op het schoolplein. Rond de klok van 20.00 sluiten we af met een hapje en een drankje op het plein
De verantwoordelijkheid van de kinderen ligt bij de ouders/verzorgers, als deze vinden dat een kind alleen mag meelopen dan is dit akkoord.
Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar vrijdag 21 september.

Verdere informatie zal bij de start van het nieuwe schooljaar in de nieuwsbrief komen te staan.

Ouderraad

 

Nieuws van de ouderraad met betrekking tot de ouderbijdrage.

Afgelopen jaar heeft Stichting Floreant besloten de aanvulling op de vrijwillige ouderbijdrage, die de ouderraad van de stichting ontving voor het bekostigen van alle activiteiten te stoppen. Daarnaast is de extra stimuleringsregeling, die we ontvingen voor het ontplooien van activiteiten gestopt.
De ouderraad heeft afgelopen voorjaar, in samenwerking met de directie van ‘de Kardoen” geprobeerd deze besluiten terug te draaien en te onderzoeken of er een verplichting is, voor een stichting of schoolbestuur, om de ouderraad financieel te ondersteunen.
Helaas heeft dit tot (bijna) niets geleid. Hierdoor mist de ouderraad op jaarbasis ca €4.500,- aan inkomsten.
Hierop heeft de ouderraad dit voorjaar onderzocht of er draagvlak is voor het schrappen van activiteiten. Hierop heeft de ouderraad besloten dat zij graag, het huidige niveau van activiteiten en extra’s voor de kinderen voort wil zetten.
Om een gezond financieel beleid te kunnen blijven voeren, heeft de ouderraad, in overleg met de directie en MR, besloten de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 te verhogen naar €17,50 en voor het schooljaar 2019-2020 naar €20,-. Hierbij hebben we ook gekeken of deze verhoging in lijn ligt met de bijdrages die ouders betalen op andere scholen en gekeken naar het landelijk gemiddelde.
Deze verhoging, dekt niet het complete gat in de begroting. De resterende tekorten zullen wij, door middel van het nog kritischer kijken naar de uitgaven, het interen op de reserves en het organiseren van extra activiteiten om de kas te spekken ( sponsorloop, summerfair, foodfestival, muziekfestifal oid) aanvullen. Daarnaast willen wij door middel van het 2 maal per jaar meedoen met de inzamelingsactie ‘Bag2school” extra inkomsten te genereren, onderstaand meer informatie hierover. Graag uw hulp hierbij, als we voldoende hiermee inzamelen, kunnen we voorkomen dat in de toekomst de vrijwillige ouderbijdrage extra verhoogt moet worden of dat we activiteiten moeten schrappen.
Wij begrijpen dat een verhoging nooit leuk is, maar we hopen op uw begrip.

Namens de ouderraad.

 

Inzamelingsactie kleding Bag2School.

Om de kosten niet teveel op te laten lopen willen we als ouderraad natuurlijk ook ons steentje bijdragen! In oktober organiseren we daarom een kleding inzamelingsactie via de organisatie Bag2School Nederland om extra geld in te zamelen.

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons om extra geld in te zamelen.
bag2 schoolDeze kledinginzameling zal plaats vinden van 15 t/m 17 oktober. Voor meer informatie kunt u kijken op de website bag2school.nl. Na de zomervakantie volgt er extra informatie via de nieuwsbrief over hoe de inzameling op school in zijn werk gaat.

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wil zetten voor onze actie en niet gebruikte kleding/textiel en/of schoenen alvast te bewaren!

Help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten!!!

Ouderraad CBS De Kardoen

 

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan