telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Vakanties, vrije dagen en bijzondere data

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
  12 t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 - 1 januari 2021
22 t/m 26 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
vrijdagmiddag 9 juli t/m 22 augustus 2021 

 

Studie- en extra vrije dagen schooljaar 2020 - 2021.

Voor dit schooljaar zijn de volgende studiedagen en een extra vrije dag ingepland. Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij van school.

7 oktober 2020
11 november 2020
14 januari 2021
16 februari 2021
19 maart 2021
12 mei 2021
25 mei 2021
9 juni 2021
10 juni 2021
23 juni 2021

 

Studiedag
Studiedag
Studiemiddag, leerlingen om 12:00 uur vrij - ingelaste middag i.v.m. overleg nieuw te bouwen school
Studiemiddag, leerlingen om 12:00 uur vrij - ingelaste middag i.v.m. overleg nieuw te bouwen school
Studiemiddag, leerlingen om 12:00 uur vrij - ingelaste middag i.v.m. overleg nieuw te bouwen school
Studiedag
- vervallen i.v.m ingelaste dagen hierboven
Studiedag
Studiedag - vervallen i.v.m ingelaste dagen hierboven
Studiemiddag, leerlingen om 12:00 uur vrij - ingelaste middag i.v.m. overleg nieuw te bouwen school
Vergaderdag team (Evaluatie&Overleg dag)


Extra vrije dagen voor verschillende groepen.

Voor dit schooljaar zijn er 5 extra vrije dagen voor groep 1 en 2 gepland.
Te weten: 11 september 2020, 9 oktober 2020, 13 november 2020, 15 januari 2021, 12 maart 2021.


Peuterochtenden schooljaar 2019 - 2020.

Voor dit schooljaar zijn er 5 peuterochtenden gepland.

Te weten: 11 september 2020, 9 oktober 2020, 13 november 2020, 15 januari 2021, 12 maart 2021.


Belangrijke data.

17 augustus
21 augustus
27 augustus (17.00-19.00 uur)
Week 36 (onder voorbehoud)
7 en 8 september (15:30-18:30)
30 september
17 november (15.30-18.30 uur)
18 november (13.30-16.30 uur)
4 december
17 december
18 februari (14.30-16.30 uur)
29 maart
april
28 juni en 1 juli (15.30-18.30 uur)
29 juni
6 juli
8 juli
  Start schooljaar
Startfeest met kinderen
Informatiemiddag
Schoolreis
Oudergesprekken
Start kinderboekenweek
Portfolie gesprekken leerkracht-ouder-kind
Portfolie gesprekken leerkracht-ouder-kind
Sinterklaasfeest en Zilveren Pepernoot
Kerstmarkt en Kerstviering
Inloopmiddag
Start "Oorlog dicht bij huis"
Schoolvoetbal
Portfolie gesprekken leerkracht-ouder-kin
Doorschuifmiddag
Musical / Afscheidsavond groep 8
Start zomervakantie om 12:00 uur

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan