telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Vakanties, vrije dagen en bijzondere data

Vakantierooster | schooljaar 2018 - 2019.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
  22 t/m 27 oktober 2018
24 december 2017 t/m 4 januari 2019
18 t/m 22 februari 2019
19 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
vrijdagmiddag 12 juli t/m 23 augustus 2019 

Studie- en extra vrije dagen schooljaar 2018 - 2019.

Voor dit schooljaar zijn de volgende studiedagen en een extra vrije dag ingepland. Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij van school.

14 november 2018
18 april 2019
26 juni 2019
  Studiedag team
Studiedag team
Vergaderdag team 


Extra vrije dagen voor verschillende groepen.

De groepen 1 t/m 4 maken in de loop van het schooljaar meer uren dan wettelijk verplicht is. Deze uren worden in een aantal vrije vrijdagochtenden gecompenseerd. Voor dit schooljaar zijn de volgende data vastgesteld:

Groep 1 t/m 4: 
12 oktober 2018 - 19 oktober 2018 - 15 maart 2019.

Voor groep 1 en 2 komen daar nog een paar extra vrije dagen bij:
16 november 2018 - 18 januari 2019 - 22 maart 2019 en 28 juni.

Ook voor groep 5-8 zijn er dit schooljaar een paar vrije dagen
18 oktober 2018 en 14 maart 2019


Peuterochtenden schooljaar 2018 - 2019.

Voor dit schooljaar zijn er 5 peuterochtenden gepland (op verschillende tijden)

19-10-2018 - 16-11-2018 - 18-01-2019 - 22-03-2019 - 28-06-2019


Belangrijke data.

3 september
13 september
14 september
2 oktober
3 oktober
4 oktober
8 oktober
17 oktober
8 november
22 november
30 november
11 december
20 december
6 februari
11 februari
13 februari
15 februari
28 februari
1 maart
1 april
4 april
17 april
20 mei
6 juni
28 juni
1 juli
2 juli
2 juli
9 juli
12 juli
  Start schooljaar
Informatieavond
Startfeest De Kardoen
Oudergesprekken
Start kinderboekenweek
Oudergesprekken
Koffieochtend
Inloopavond
Facultatieve oudergesprekken
Gezonde school - kraanwaterdag
Sinterklaasfeest / Zilveren Pepernoot
Koffieochtend
Kerstviering
Koffieochtend
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Rapport mee
Open huis ('s avonds)
Open huis ('s morgens)
Start “Oorlog dicht bij huis”
Koffieochtend
Paaslunch
Inloopavond
Koffieochtend
Rapport mee
Schoolreis 3-7
Doorschuifmiddag
Facultatieve oudergesprekken
Musical / Afscheidsavond groep 8
Start zomervakantie om 12:00 uur

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan