telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Einde van de basisschool

Overzicht van de resultaten aan het einde van de basisschool.

Na groep acht gaan de kinderen naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Om een zo verantwoord mogelijke keuze te maken voor het voortgezet onderwijs maken we gebruik van de toetsen die zijn ontwikkeld door het CITO. In oktober/november wordt er ook bij alle kinderen in groep 8 de NIO test afgenomen.

Deze test geeft een inzicht in de intelligentie van de kinderen. Uiteraard is hierbij ook het oordeel van de leerkrachten van de basisschool van groot belang. Zij hebben in de afgelopen jaren ook een beeld gekregen van uw kind. Met de Entree-toets als ondersteuning, die afgenomen is in groep 7, kan de school u adviseren bij het bepalen van de schoolkeuze.

De eindtoets Primair Onderwijs wordt in april afgenomen in groep 8. Deze toets heeft o.a. betrekking op taal, lezen, rekenen, algemene ontwikkeling en wereldoriƫntatie.

 

Schooladvies in percentages.

In de maand februari worden de ouders en de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een adviesgesprek op school, betreffende het schooladvies naar het Voortgezet Onderwijs. De resultaten van het Leerlingvolgsysteem, de scores van het NIO-onderzoek en de Entreetoets van het CITO worden in dit advies meegenomen. Daarnaast zijn de werkhouding en de inzet van de leerling ook van groot belang bij voor het schooladvies.

In het onderstaande overzicht staan vindt u de verwijzingspercentages van de afgelopen vijf jaar.

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan