telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Organisatie

Samenstelling groepen.

Op onze school is het onderwijs georganiseerd in jaargroepen: leerlingen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. In uitzonderingsgevallen kan een kind in een hogere of lagere groep worden geplaatst: wanneer kinderen zich sneller of langzamer ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten kan er, in overleg met de ouders, soms voor gekozen worden ze in een andere groep te plaatsen, die beter bij het kind past. We proberen ervoor te zorgen dat uw kind de hele schoolperiode zoveel mogelijk bij dezelfde kinderen in de klas zit. Dit is echter niet altijd haalbaar voor een school van deze omvang. Het kan soms gebeuren dat we moeten schuiven met de indeling van de groepen, omdat de groepen anders te groot of te klein worden. Om die reden kiezen we soms ook voor combinatiegroepen.

Aan het begin van dit schooljaar telt onze school 253 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 10/11 groepen. We starten met twee gemengde kleutergroepen van ongeveer 25 leerlingen. In de loop van het schooljaar zal er een derde groep worden gestart, waar de jongste kleuters dan instromen.
De groepen 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6, 7 en 8 zijn enkele groepen. ’s Middags worden de groep 3b en 4a samengevoegd en als de instroomgroep voor de jongste kleuters start, zal groep 3b/4a een permanente groep worden.

 

Het schoolteam.

Aan het begin van het cursusjaar 2016 – 2017 werken er 20 personeelsleden op onze school. Het grootste deel daarvan is groepsleerkracht, maar we hebben ook leerkrachten met een speciale taak.
Groepsleerkracht: Sommige leerkrachten staan de hele week voor één groep, anderen delen samen met een collega een groep. We streven ernaar dat er maximaal twee vaste leerkrachten voor één groep staan. Bij ziekte zijn we echter soms afhankelijk van de beschikbare invalkrachten.
Locatiedirecteur: De locatiedirecteur, Dannis Timmerman, is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de school en in het bijzonder voor het onderwijskundig- en personeelsbeleid.
Bouwcoördinator: Juf Hermien is de bouwcoördinator van de onderbouw (groep 1 t/m 4) en juf Mariëlle is de bouwcoördinator van de bovenbouw (groep 5 t/m 8).  Zij regelen de organisatorische zaken  die speciaal op hun bouw betrekking hebben. De bouwcoördinatoren denken ook mee in het te ontwikkelen schoolbeleid.
Interne begeleider: Onze interne begeleider (IB-er), Harrie Meienen, houdt zich bezig met het onderwijskundig beleid van de leerlingenzorg en coördineert de leerlingezorg, met speciale aandacht voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Remedial teacher: De remedial teacher (RT-er), Harrie Meinen, begeleidt leerlingen met specifieke leerproblemen.
Onderwijsassistent: Onze onderwijsassistent, Hanneke Zwanepol, assisteert de leerkracht bij de praktische organisatie van de les, helpt leerlingen die extra hulp nodig hebben en werkt met kleine groepjes.
ICT-coördinator: De ICT-coördinator, Jeroen Westera, heeft als taak het computergebruik op school te ontwikkelen en te ondersteunen.
Bedrijfshulpverlener: Een aantal leerkrachten is bevoegd als bedrijfshulpverlener (BHV-er). Zij volgen jaarlijks een speciale training om te kunnen optreden bij calamiteiten zoals brand of het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
Conciërge: We zijn erg blij met dhr. Rias Nauta die op onze school allerlei conciërgewerkzaamheden verricht. Hij voert allerhande klein onderhoud uit en verricht ook andere ondersteunende, begeleidende en overige voorkomende werkzaamheden.
Vakleerkracht muziek: Meester Wim van Lenthe is onze vakleerkracht muziek en hij geeft op de dinsdag muziekles aan alle groepen.

Voor de schoonmaak van de school maken we gebruik van het schoonmaakbedrijf Klaas Harms.

Wanneer teamleden ziek worden of om een andere reden afwezig zijn komt er in principe een invalkracht. Mocht er geen invalkracht beschikbaar zijn wordt er intern naar een oplossing gezocht. Ons streven is om geen groepen naar huis te sturen. In uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen dat er geen opvang mogelijk is en er een groep naar huis moet worden gestuurd. Uiteraard worden de betrokken ouders hierover ingelicht.


Groepsindeling en personeel.

Groep Naam
 1a/2a
 
juf Astrid van Dijk (op ma., di., do. en vr.)
juf Wilma Boer (op woe.)
 1b/2b
 
juf Hermien Mannot (op ma., di., wo. en vr.)
juf Wilma Boer (op do.)
 3a
 
juf Sandra Reins (op ma., di. en afwisselend op woe.)
juf Diane Mulder (op do., vr. en afwisselend op woe.)
 3b
 
juf Jenny Hofmeijer (alle ochtenden behalve op woensdag)
juf juf Marjan op woensdagmorgen en juf Laura ‘s middags
 4a juf Laura Meppelink
 4b
 
juf Hilde Fokkens (op ma. en di.)
juf Anja Hart (op woe., do. en vr.)
 5
 
juf Henriët Broer (op ma. en vr.)
juf Rita Lingbeek (op di., woe. en do.)
 6a
 
juf Liesbeth de Vries (op ma., woe., do. en vr.)
juf Marjan Dekker (op dinsdag)
 6b
 
juf Marion Getkate (op ma., di. en woe.)
juf Marjan Dekker (op do. en vr.)
 7
 
meester Jeroen Westera (op ma.)
juf Mariëlle van Leussen (op di., woe., do. en vr.)
 8
  
juf Sharon Woesthuis (ma. , di. , woe. , do. en soms op vrijdagmorgen)
juf Laura Meppelink (soms op vrijdag(middag))

Directeur: Dannis Timmerman
Intern Begeleider: Harrie Meinen
ICT-coördinator: Jeroen Westera
Onderwijsassistent: Hanneke Zwanepol
Vakleerkracht muziek: Wim van Lenthe

 

Overblijven.

overblijvenTussen de middag kunnen de kinderen op school overblijven. De organisatie is in handen van een groep overblijfmoeders. De meeste overblijfmoeders hebben een opleiding voor tussen schoolse opvang (TSO) gevolgd.

Algemene afspraken rondom de Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Voor het overblijven:
De kinderen geven ‘s morgens aan de leerkracht door wanneer zij gaan overblijven. Dit wordt door de TSO-medewerkers gecheckt. Dit betekent dat de kinderen er dan ook daadwerkelijk moeten zijn en dus niet bij klasgenootjes/anderen kunnen gaan eten.
Om 12.00 uur is er een TSO-medewerker in de overblijfruimte om de ruimte gereed te maken voor het overblijven en de kinderen op te vangen.
Tussen 12.00 en 12.15 uur mogen alle kinderen op het grote plein spelen.
Kinderen kunnen naar het toilet gaan.
Om 12.15 uur gaat de bel.

Tijdens het overblijven:
Bij de kleuters zijn 2 TSO-medewerkers aanwezig. Bij groep 3 en 4 is 1 TSO-medewerker aanwezig en bij groep 5 t/m 8 is 1 TSO- medewerker aanwezig Daarnaast is er nog een ‘vliegende keep’.

Bij binnenkomst wordt de registratie gecheckt.

Jassen worden tijdens het overblijven aan de kapstok gehangen (dit hoeft niet de eigen kapstok te zijn).
Tassen staan op de grond en broodtrommeltjes/bekers worden pas geopend na het bidden.
Beurtelings mogen kinderen bidden/danken. Er zijn gebeden boekjes op school waaruit ze kunnen voorlezen. Bij de kleuters doen de TSO-medewerkers dit.

Omdat de school en ook het TSO-team het gezond en verantwoord eten willen stimuleren, wordt snoep en koek niet toegestaan. Gewone ontbijtkoek, (gekruide)rijstwafel, groente en fruit zijn wel toegestaan.
Er zijn tijdschriften (Donald Duck, Tina, e.d.) voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 om te lezen tijdens het eten.

Toiletbezoek niet tijdens het eten.

Vrijdag is tosti-dag. Kinderen mogen dan zelf hun brood en beleg voor de tosti meenemen en kunnen op school hun tosti klaar maken.
Om 12.40 - 12.45 uur wordt de maaltijd beëindigd.
Bij regen blijven de kinderen na het eten binnen en kunnen ze daar spelletjes doen.

Na het overblijven:

Groep 1 en 2 gaan naar het kleuterplein met 1 TSO-medewerker. Groep 3 t/m 8 gaan naar het grote schoolplein met 2 TSO-medewerkers. 2 TSO-medewerkers blijven binnen om op te ruimen en schoon te maken.
Er is speelgoed (springtouw, stoepkrijt, ballen, badminton-setje e.d.) aanwezig waar de kinderen tot 13.00 uur mee mogen spelen.
Kinderen kunnen naar toilet gaan.
Op het grote plein mogen de kinderen niet voorbij de witte streep bij de ingang omdat er anders niet voldoende overzicht is.
De kleuters moeten om 12.55 uur uit de zandbak met de speeltoestellen (via de zijkant). Tijdens de TSO wordt er niet gespeeld in de grote zandbak. Als het zand nat is, kan er helaas niet in de zandbak gespeeld worden. Geen springtouw(en) bij de glijbaan.
Om 13.00 uur gaat het hek open zodat ook de niet-overblijvende kinderen weer op het plein kunnen. Dan neemt een leerkracht het toezicht weer over.

Voor de ouders:

Gertrude Klijnstra (moeder van Lotte uit groep 5 en Iris uit groep 7) is de coördinator van de TSO. Dit betekent dat zij aanspreekpersoon is, de financiën beheert en de administratie verzorgt.

Er kan alleen overgebleven worden met een strippenkaart. Deze strippenkaarten kunnen gewoon tijdens het overblijven worden aangeschaft. Dit kunt u doen door het geldbedrag in een dichtgeplakte envelop te doen (liever geen plastic zakje) , voorzien van naam en groep van uw kind.

Er zijn verschillende soorten strippenkaarten te koop:
5 strippen € 8,75, 10 strippen € 17,50,  20 strippen € 35,00

De strippenkaarten blijven geldig zolang uw kind op de Kardoen zit. Is de strippenkaart dan nog niet vol, dan kunt u hem inleveren en krijgt u de nog openstaande strippen terugbetaald. Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en het is niet mogelijk om samen met broertjes of zusjes met één kaart te doen, dit omdat wij in verschillende groepen overblijven.

Wij zijn constant op zoek naar leuke tijdschriften voor de kinderen (vooral Donald Ducks en voetbaltijdschriften ) of leuk speelgoed. Dus mocht u nog iets over hebben, dan houden wij ons aanbevolen!
Mocht u iets met ons willen delen en/of bespreken, schroom dan niet om ons aan te spreken. U kunt ons op het plein herkennen aan de fluorescerende hesjes of u kunt een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hoe veilig is de school.

Onder veiligheid verstaan we zowel emotionele- als fysieke veiligheid. In de jaarlijkse ouder- en leerlingenenquête kunnen leerlingen en ouders aangeven hoe tevreden ze hierover zijn.
Over emotionele veiligheid kunt u lezen in het hoofdstuk over zorg. De fysieke veiligheid willen wij bevorderen door een gericht veiligheidsbeleid. Binnen het team is een aantal mensen aangesteld als BHV’er. Zij hebben een opleiding gevolgd, die erop gericht is om EHBO-handelingen uit te voeren, maar ook om in noodsituaties, zoals brand, te kunnen optreden. Jaarlijks krijgen zij hiervoor nascholing. Binnen de school is een ontruimingsplan aanwezig. Dit plan is opgesteld door de BHV’ers en alle leerkrachten hebben een exemplaar. Daarnaast is het op verschillende plaatsen in de schoolgebouwen zichtbaar gemaakt. Het ontruimingsplan wordt twee keer per jaar geoefend. Eenmaal aangekondigd en eenmaal onverwacht.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605

 

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan