telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Organisatie

Samenstelling groepen.

Op onze school is het onderwijs georganiseerd in jaargroepen: leerlingen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. In uitzonderingsgevallen kan een kind in een hogere of lagere groep worden geplaatst: wanneer kinderen zich sneller of langzamer ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten kan er, in overleg met de ouders, soms voor gekozen worden ze in een andere groep te plaatsen, die beter bij het kind past. We proberen ervoor te zorgen dat uw kind de hele schoolperiode zoveel mogelijk bij dezelfde kinderen in de klas zit. Dit is echter niet altijd haalbaar voor een school van deze omvang. Het kan soms gebeuren dat we moeten schuiven met de indeling van de groepen, omdat de groepen anders te groot of te klein worden. Om die reden kiezen we soms ook voor combinatiegroepen.

Aan het begin van dit schooljaar telt onze school 255 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 11 groepen. We starten met drie gemengde kleutergroepen van ongeveer 20 leerlingen. De groepen 3a, 4b, 5, 6a, 7b en 8 zijn enkele groepen. Groep 3b/4a en 6b/7a zijn combinatiegroepen.

 

Het schoolteam.

Aan het begin van het cursusjaar 2019 - 2020 werken er 24 personeelsleden op onze school. Het grootste deel daarvan is groepsleerkracht, maar we hebben ook leerkrachten met een speciale taak.
Groepsleerkracht: Sommige leerkrachten staan de hele week voor één groep, anderen delen samen met een collega een groep. We streven ernaar dat er maximaal twee vaste leerkrachten voor één groep staan. Bij ziekte zijn we echter soms afhankelijk van de beschikbare invalkrachten.
Locatiedirecteur: De locatiedirecteur, meester Dannis Timmerman, is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de school en in het bijzonder voor het onderwijskundig- en personeelsbeleid.
Interne begeleider: Onze interne begeleider (IB-er), meester Harrie Meinen, houdt zich bezig de leerlingenzorg en coördineert deze, met speciale aandacht voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Remedial teacher: De remedial teacher (RT-er), meester Harrie Meinen, begeleidt leerlingen met specifieke leerproblemen.
ICT-coördinator: De ICT-coördinator op school is Jessica Doldersum, zij heeft als taak het computergebruik op school te ontwikkelen en te ondersteunen.
Bovenschools ICT-er: Jeroen Westera, zorgt voor de infrastructuur en beheer van het netwerk en probeert het team daarbij te ondersteunen. Bovendien voert hij taken uit ter ondersteuning van de directie.
Bedrijfshulpverlener: Een aantal leerkrachten is bevoegd als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij volgen jaarlijks een speciale training om te kunnen optreden bij calamiteiten zoals brand of het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
Conciërge: We zijn erg blij met de heren Rias Nauta en Selwin Klein die op onze school allerlei conciërgewerkzaamheden verrichten.
Vakleerkracht muziek: Meester Wim van Lenthe is onze vakleerkracht muziek en hij geeft op de dinsdag muziekles aan alle groepen.
Schoonmaak: Voor de schoonmaak van de school maken we gebruik van het schoonmaakbedrijf Klaas Harms.

 

Ziekte of afwezigheid van een leerkracht.

Wij zijn als school aangesloten bij de VIP = Vervanging Invallers Pool. Samen met andere schoolbesturen in de regio Zuid Drenthe, Overijssel en Noord/Oost Gelderland zijn wij vanuit onze christelijke identiteit gestart met onze VIP formule (Veelzijdig Inzetbare Poolers). Wij hebben onze krachten gebundeld om te zorgen dat er, bij verlof van een leerkracht, in de klas van uw zoon/dochter een vervanger de lessen overneemt. Door samen te werken met meerdere schoolbesturen kunnen wij op deze manier voorzien in een professioneel vervangingsteam.

Groepsindeling en personeel.

Groep Naam
 1a/2a
 
juf Astrid van Dijk
juf Hilde Fokkens
 1b/2b
 
juf Jenny Hofmeijer
juf Wilma Boer
 1c/2c
 
juf Sandra Reins
juf Diane Mulder
 3a juf Laura Meppelink
 3b/4a
 
juf Henriët Broer
juf Rita Lingbeek
 4b
 
juf Hilde Fokkens
juf Marjan Dekker
 5
 
juf Liesbeth de Vries
juf Anja Hart
 6a
 
juf Liesbeth de Vries
juf Jessica Doldersum
 6b/7a
 
juf Marion Getkate
juf Sharon Woesthuis
 7b
 
juf Mariëlle van Leussen
juf Sharon Woesthuis
 8
 
juf Sandra Smalbraak
juf Sharon Woesthuis 

Directeur: Dannis Timmerman
Intern Begeleider: Harrie Meinen
ICT-coördinator: Jessice Doldersum
Bovenschools ICT-er: Jeroen Westera
Vakleerkracht muziek: Wim van Lenthe

 

Hoe veilig is de school.

Onder veiligheid verstaan we zowel emotionele- als fysieke veiligheid.
Over emotionele veiligheid kunt u lezen in het hoofdstuk over zorg. De fysieke veiligheid willen wij bevorderen door een gericht veiligheidsbeleid. Binnen het team is een aantal mensen aangesteld als BHV’er. Zij hebben een opleiding gevolgd, die erop gericht is om EHBO-handelingen uit te voeren, maar ook om in noodsituaties, zoals brand, te kunnen optreden. Jaarlijks krijgen zij hiervoor nascholing. Binnen de school is een ontruimingsplan aanwezig. Dit plan is opgesteld door de BHV’ers en alle leerkrachten hebben een exemplaar. Daarnaast is het op verschillende plaatsen in de schoolgebouwen zichtbaar gemaakt. Het ontruimingsplan wordt twee keer per jaar geoefend. Eenmaal aangekondigd en eenmaal onverwacht. In de jaarlijkse ouder- en leerlingenenquête kunnen leerlingen en ouders aangeven hoe tevreden ze hierover zijn.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan