telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Hoe naar school

Halen en brengen.

Kleuters.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw kleuter van school af te halen, terwijl dat wel uw gewoonte is, laat het dan even weten aan de betreffende leerkracht. Wij vinden het namelijk niet verantwoord als wij uw kind meegeven aan een (voor ons onbekende) buurvrouw of kennis van u.
Als de kleuters naar huis gaan, staat elke groep op z’n eigen plek op het plein.

De kinderen staan als volgt opgesteld:
Groep 1a/2a van juf Astrid en juf Wilma: bij het raam van het lokaal.
Groep 1b/2b van juf Hermien en juf Wilma: langs de muur bij de ingang.

fiets naar schoolWe willen graag dat iedereen buiten het hek wacht tot het seintje wordt gegeven dat de kinderen kunnen worden opgehaald. Zo houden wij een beter overzicht. Bij het brengen en halen van de kinderen uit de groepen 1 en 2 wil het nog wel eens gebeuren dat auto’s en fietsen nogal slordig geparkeerd worden. We krijgen daar als school soms klachten over. Daarom ons vriendelijke verzoek om auto’s op de parkeerplaats te parkeren en de fietsen op de stoep neer te zetten.

 

Groep 3 t/m 8.

De kinderen die dichtbij school wonen, en dat zijn de meeste, mogen niet met de fiets of de step naar school komen. Op het schoolplein mogen de leerlingen op een vaste plek rolschaatsen, skateboarden e.d. Het lange fietsenhok is bestemd voor de kinderen uit de groepen 3a, 3b, 4a, 4b en 5; het fietsenhok aan de achterzijde van de school is bestemd voor de kinderen uit de groepen 6a en 6b. De leerlingen van de groepen 7 en 8 zetten de fietsen in de stalling bij het Fluitekruid.

Denkt u aan een goed slot en een stevige standaard voor de fietsen? De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of toegebrachte schade aan fietsen.
Komt u uw kind halen, wacht u dan a.u.b. bij het hek van de school, maar niet pal voor de uitgang liever ook niet aan de overkant van de straat. Hoewel er altijd een leerkracht bij de oversteek staat , zouden de kinderen in hun enthousiasme u weer te zien, zonder voldoende uit te kijken de weg kunnen oversteken met alle mogelijke gevolgen van dien.

 

Pleinwacht.

De pleinwacht begint ‘s morgens om 8.15 uur. De verantwoordelijkheid voor de kinderen, die eerder op school zijn dan de pleinwacht begint, ligt bij de ouders. Ook in de ochtendpauze van 10.15 - 10.30 uur is er pleinwacht. Nadat de kinderen geluncht hebben in de klas, gaan ze een half uurtje buiten spelen (12.00 – 12.30 uur). Vanzelfsprekend is dan ook pleinwacht. We gebruiken zowel de pleinen bij de Kardoen alsook bij het Fluitekruid.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan