telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Deel van een groter geheel

floreant 200 225We zijn deel van een groter geheel.

De Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal (SCPO in het Vechtdal) is per 1 januari 2017 ontstaan uit de fusie tussen de twee verenigingen voor Protestants Christelijk Onderwijs in Dalfsen (PCO Dalfsen e.o.) en Ommen (PCO Ommen e.o.). Sinds 1 november 2017 is de naam van werknaam van SCPO in het Vechtdal gewijzigd in Floreant.

Floreant vormt het bestuur van tien christelijke scholen in Ankum, Dalfsen, Emmen, Lemele, Lemelerveld, Oudleusen, Witharen, Stegeren en Ommen en telt op dit moment 1250 leerlingen.
De tien scholen maken de organisatie sterker en daarbij is de stichting veelkleurig in haar onderwijsaanbod met verschillende onderwijsconcepten. Ouders hebben echt iets te kiezen.

Bij onze stichting werken ongeveer 140 personeelsleden. De meesten zijn werkzaam als groepsleerkracht op één van onze tien scholen. Daarnaast zijn er ook directeuren, vakleerkrachten, leerkrachten in opleiding (LIO), onderwijsassistenten en onderwijsondersteunende personeelsleden in dienst.
Elke school heeft een eigen onderwijsconcept en karakter. Daar zijn wij erg blij mee. Juist door die unieke verschillen kunnen kinderen en ouders altijd wel een school vinden die bij hen past.
Elke school heeft een directeur die op schoolniveau eindverantwoordelijk is en die verantwoording af moet leggen aan de voorzitter CvB. Ook elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en via deze MR hebben ouders en personeel invloed op het schoolbeleid. De directeur is de gesprekspartner van de MR.

Omdat Floreant meer scholen beheert, is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) , die gesprekspartner is van de voorzitter CvB. Iedere school heeft 1 of meerdere contactpersonen aangesteld waar ouders/verzorgers terecht kunnen als ze een klacht hebben. Tevens zijn er bovenschools vertrouwenspersonen aangesteld.

Verder geldt voor alle scholen dat zij:

 • werken met moderne methodes (zoals de Kanjertraining) en middelen (zoals touchscreens en tablets)
 • kwaliteitszorg hoog in het vaandel hebben staan
 • rekening houden met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt
 • extra zorg besteden aan kinderen met leer- en gedragsproblemen
 • extra zorg besteden aan meerbegaafde leerlingen (Plusklas)
 • omgangsregels hanteren waarbij respect voor elkaar centraal staat
 • de ouders/verzorgers betrekken bij wat er op school gebeurt
 • de samenwerking stimuleren tussen kerk, school en gezin
 • een open communicatie onderhouden met het voortgezet onderwijs in de regio, waarbij de aandacht uitgaat naar een goede aansluiting.

Floreant zit in een voortdurend proces van richting kiezen, plannen maken en samen op weg gaan. Onderweg moet regelmatig gekeken worden of we nog op koers zijn of dat er bijgestuurd moet worden. De keuzes die gemaakt worden, de richting en de uitwerking zijn van invloed op allen die betrokken zijn bij het onderwijs van uw kind en uiteraard ook op het kind zelf.

 

College van bestuur & Raad van toezicht.

De wet schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen de functies 'toezicht houden' en 'besturen'. Schoolorganisaties mogen zelf weten hoe ze deze scheiding vorm geven. Floreant wordt geleid door een voorzitter van het College van Bestuur, die wordt ondersteund door het bestuurskantoor. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de voorzitter van het College van Bestuur.
De stichting Floreant heeft in de persoon van de heer J. (John) Wind een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.
De nieuwe voorzitter van de Floreant geeft sinds 1 april 2017 leiding aan de onderwijsorganisatie van de tien christelijke basisscholen in Dalfsen (e.o.) en Ommen (e.o.). De heer Wind volgt mevrouw W. (Wilma) Dorleijn–van Dijken op, die tot haar pensionering in oktober 2017 als lid van het College van Bestuur van de Stichting zal fungeren.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit twee personen, te weten:
Dhr. B. (Bert) Hallink
Dhr. F.P. (Frans) Klaassen
Per 1 september 2017 wordt de Raad van Toezicht versterkt met twee leden:
Dhr. M (Matthijs) Flim
Mevr. J.(Jojanneke) ten Brinke

 

Bestuurskantoor,

Voor vragen of opmerkingen kunt ons bestuurskantoor tijdens kantooruren bereiken op: 0529 - 45 10 28

Bezoekadres:
Sandbergstraat 2a
7731 DG Ommen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.floreantscholen.nl

 

Organogram.

organogram 

 

Studenten/stage.

Onze school biedt aan studenten van diverse instellingen de mogelijkheid om stage te lopen en daardoor praktische ervaringen op te doen. U wordt hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief.

 

Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland.

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met jullie mee.
Veel ouders kennen de GGD al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen ze op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging.

 • Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
  Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. Het onderzoek wordt nu in twee delen gedaan. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment worden uw kind en u uitgenodigd bij ons op het consultatiebureau voor het tweede deel van het gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige.

 • Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
  Tijdens dit onderzoek meet de doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. De GGD neemt hierover dan contact met u op.

 • Als uw kind in groep 8 zit
  De GGD komt in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

 • Tussendoor een vraag?
  Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op website www.ggdijsselland.nl
  Bij problemen kunt u altijd vragen om een gesprek of een extra onderzoek. Ook kan de jeugdverpleegkundige een bezoek aan huis brengen om met u dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen. Voorbeelden zijn: problemen met de opvoeding en bedplassen. Daarnaast hebben de Intern Begeleider en de jeugdverpleegkundige op school regelmatig contact over leerlingen waarvoor extra zorg nodig is. 

De Jeugdgezondheidszorg werkt veel samen met bijvoorbeeld de huisarts, schoolbegeleidingsdiensten, Thuiszorginstellingen, de RIAGG en het bureau Jeugdzorg.
Eventueel wordt u naar één van deze instanties doorverwezen. Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg

Telefoon: 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.ggdijsselland.nl

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan