telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Deel van een groter geheel

Logo Vereniging PCO Ommen

We zijn deel van een groter geheel.

Zin en zingeving. Het zijn de belangrijkste pijlers onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Ommen en omstreken (verder te noemen: PCO Ommen).

Vier scholen in en rondom Ommen willen voor kinderen een veilige thuishaven zijn, een plek waar ze zin hebben om te leren en zin geven aan hun leven. Samen gaan wij op zoek naar onze talenten, steeds met het voorbeeld van Christus in ons hoofd. Daar willen wij invulling aan geven, nu en in de toekomst!

Aangesloten scholen:

  • De Kardoen in Ommen
  • Hoogengraven in Stegeren
  • Het Koloriet in Ommen
  • De Triangel in Witharen


Grondslag.
PCO Ommen vindt haar grondslag in de Bijbel als Gods Woord. Daarin is Jezus Christus de weg tot heil. Hij geeft ons het grote gebod: "God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf". Dit is de inspiratie en richtlijn voor de opvoeding en het onderwijs.

 

Missie.

De missie van PCO Ommen is:
Onze scholen zijn een liefdevolle leer- en leefomgeving, waar we ons vanuit een christelijke identiteit, richten op de optimale ontwikkeling en ontplooiing van de aan ons toevertrouwde kinderen.

Motto:
Ons motto luidt: vanuit veiligheid naar kracht.

 

Organisatie.

PCO Ommen werkt met het raad-van-toezicht-model, waarbij het hele bestuurlijk proces met uitzondering van het toezicht in handen is van de directeur-bestuurder. De toezichthoudende functie ligt bij een apart orgaan: de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering (ALV) en aan andere belanghebbenden. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk op verenigingsniveau. Hij stelt beleid vast en treedt bovendien op als ‘bevoegd gezag’ in het kader van de wet. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Om de organisatie te ondersteunen, is er een bestuurskantoor. Deze staat onder leiding van de directeur-bestuurder. Elke school heeft een directeur, die op schoolniveau eindverantwoordelijk is. Hij legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben ouders en personeel invloed op het schoolbeleid. De directeur is de gesprekspartner van de MR.
Omdat PCO Ommen meerdere scholen beheert, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De gesprekspartner van de GMR is de directeur-bestuurder.

Bij PCO Ommen werken in totaal ongeveer 50 mensen (mee) aan het geven van onderwijs aan 502 leerlingen (telling 1 oktober 2015).
De vereniging heeft in totaal circa 260 leden/donateurs. Wilt u de vereniging steunen door lid of donateur te worden, neemt u dan contact op met het bestuurskantoor of met de school.

PCO Ommen heeft de intentie per 1 januari 2017 te fuseren met PCO Dalfsen.

Samenstelling Raad van Toezicht:
F.J. Bruggeman
J.B. Fisser - vicevoorzitter
F.P. Klaassen - voorzitter

Directeur-bestuurder: W.A. Dorleijn – van Dijken


Organogram.

organogram 

Contactgegevens PCO Ommen.

Postadres:
Vereniging voor PCO te Ommen en omstreken
Postbus 195
7730 AD OMMEN
Telefoon: 0529 – 45 10 28
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.pco-ommen.nl 
Bezoekadres:
Sandbergstraat 2a, 7731 DG in Ommen

 

Studenten/stage.

Onze school biedt aan studenten van diverse instellingen de mogelijkheid om stage te lopen en daardoor praktische ervaringen op te doen. U wordt hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief.

 

consultatiebureau-small

De schoolarts.

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin jullie wonen heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met jullie mee.

Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangen jullie een uitnodiging.

• Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. We doen het onderzoek nu in twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige.

• Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op.

• Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

• Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.

Bij problemen kunt u altijd vragen om een gesprek of een extra onderzoek. Ook kan de jeugdverpleegkundige een bezoek aan huis brengen om met u dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen. Voorbeelden zijn: problemen met de opvoeding en bedplassen. Daarnaast hebben de Intern Begeleider en de jeugdverpleegkundige op school regelmatig contact over leerlingen waarvoor extra zorg nodig is.

De Jeugdgezondheidszorg werkt veel samen met bijvoorbeeld de huisarts, schoolbegeleidingsdiensten, Thuiszorginstellingen, de RIAGG en het bureau Jeugdzorg. Eventueel wordt u naar één van deze instanties doorverwezen.

ggdContact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.ggdijsselland.nl

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605

 

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan