telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Voorwoord

Aan de ouders, verzorgers en andere belangstellenden,

Elke dag om even voor half 9 gaat de schoolbel en spoeden de kinderen zich van het schoolplein naar hun klas. Daar worden ze door de juf of de meester opgewacht, die ze welkom heet voor een nieuwe schooldag. Even tijd voor een praatje of een opmerking. Anderen gaan direct naar hun plaats of pakken een leesboek.

Als iedereen aanwezig is, begint de schooldag.

De basisschool, wat een belangrijke periode in het leven van een kind. U herinnert zich vast nog veel van uw tijd op de basisschool. Acht jaar lang naar school; van kleuter tot bijna-puber, een belangrijke tijd. In die 8 jaar willen we uw kind niet alleen een goede basis bieden voor het vervolgonderwijs, maar zeker ook een plezierige tijd in een veilige schoolomgeving.

In deze schoolgids leggen we verantwoording af over onze manier van werken en vertellen u wat u mag verwachten als uw kind leerling(e) van onze school wordt. Hoewel dat niet altijd aan de buitenkant is af te zien, is De Kardoen voortdurend in beweging. Onze schoolontwikkeling zien we als een continu proces van planning, evaluatie en afstemming. We staan niet stil in onze ontwikkeling, maar willen een ‘lerende organisatie’ zijn, die aansluit bij de huidige maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. We hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen.

Tenslotte:

Heeft u op- of aanmerkingen op de gegeven informatie? Wenst u aanvullende informatie? Geef het aan ons door. Mocht u het antwoord op uw vragen in deze gids niet vinden: kom gerust even langs op school, de deur staat voor u open.

Een heel goed cursusjaar toegewenst.

Het team van De Kardoen

Onze school

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605

 

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan