telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Goed om te weten

Loop rustig door de schoolSchoolregels.

We hebben op school een aantal omgangs- en gedragsregels afgesproken met en voor de kinderen.

schoolregels

 

Daarnaast is er een aantal regels die voortkomen uit het gebruik van de kanjertraining.
Het gaat daarbij om de volgende vijf regels:
 
01 We vertrouwen elkaar  1. We vertrouwen elkaar
02 We helpen elkaar 2. We helpen elkaar
03 We werken samen 3. We werken samen
04 We hebben plezier 4. We hebben plezier
05 We doen mee 5. We doen meeGevonden voorwerpen.

Gevonden voorwerpen worden in een afsluitbare ton bewaard in de hal bij de hoofdingang van de school. Een paar keer per jaar wordt deze mand geleegd. Wat dan nog niet is opgehaald, gooien we weg of geven we aan een daarvoor bestemd doel. Zorg zoveel mogelijk dat de spullen die uw kind meeneemt naar school, voorzien zijn van een naam.

 

Eten in de pauze.

Als school bieden wij een omgeving aan waarin kinderen gezonde eetgewoonten aanleren. Het beleid op onze school is dat de kinderen op 3 vaste dagen in de week een portie groente of fruit (schoongemaakt en voor de jonge kinderen ‘hapklaar’) meekrijgen. Dit wordt gezamenlijk, vlak voor de ochtendpauze, in de klas gegeten. Onze vaste groente- en fruitdagen zijn de woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen geeft u uw kind dus alleen groente en/of fruit mee. Wij vinden het wenselijk dat u op de overige dagen ook groente en/of fruit meegeeft aan uw kind. Eventueel geeft u iets anders kleins mee, zoals een (volkoren) boterham dun besmeerd met gezond beleg. Wij zien dit beleid als een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Uiteraard ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij u.

Naast fruit eten voor de pauze, is er ook de gelegenheid om wat te drinken. Wij verzoeken u vriendelijk om geen drinken in pakjes, maar in goed sluitende bekers of flesjes mee te geven.

 

Kriebelouders.

luistelijf-small

Hoofdluis is een steeds weer terugkerend probleem op scholen. Dus ook op de Kardoen. We hebben daarom een aantal maatregelen getroffen, waardoor we hopen er zo weinig mogelijk last van te hebben.

Na iedere vakantie van minimaal een week worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit wordt gedaan door een aantal ouders. Als er luizen geconstateerd zijn bij uw kind, dan zal de groepsleerkracht hierover direct contact met u opnemen. Daarnaast maken we gebruik van de luizenzak. In deze zak komt de jas aan de kapstok te hangen. Een luizenzak is op school te koop voor € 3,00.

 

Verjaardagen.

De verjaardag van een kind is natuurlijk een groot feest en wordt er voor de jarige gezongen in de klas. Als de kinderen gaan trakteren gebeurt dit over het algemeen vlak voor de ochtendpauze. Graag willen wij dit even van tevoren weten zodat we daar rekening mee kunnen houden. Als uw kind allergisch is voor bepaalde traktaties, dan willen we graag dat u dat doorgeeft aan de leerkracht. Als de meester of juf jarig is, viert hij/zij dat in de eigen klas. Via Parro wordt de verjaardag en het tijdstip van vieren vermeld, alsmede wat de mogelijkheden zijn voor een presentje. De kinderen van groep 1/2 mogen voor de verjaardag van hun vader, moeder, opa of oma op school een kleurplaat maken. Wilt u dit a.u.b. dan wel tijdig doorgeven.

 

Traktatiebeleid.

traktatiebeleid

Op onze school zitten ruim 200 leerlingen. Dat betekent dat er veel verjaardagen te vieren zijn. Natuurlijk willen wij de kinderen een feestelijke dag bieden en trakteren hoort daar ook bij. Omdat de Kardoen zich profileert als een 'gezonde school' vinden wij dat gezond trakteren daarbij hoort.

Dat geldt niet alleen voor de kinderen in de klas, maar ook voor de meesters en juffen. Het is de bedoeling dat u als ouders met ons verantwoordelijkheid neemt voor de traktaties. Vanaf komend schooljaar willen wij als leerkrachten het goede voorbeeld geven; voor ons een gezonde traktatie of geen traktatie.
Het mag iets eetbaars zijn, maar u kunt ook denken aan een klein cadeautje/aardigheidje als een stuiterbal, pen, potlood met gummetje, etc.

Voorbeelden van gezonde traktaties zijn te vinden op:

Of het boek “Feest! 46 traktaties voor school of thuis”

Vanuit de gemeente wordt het gezond trakteren ook gestimuleerd. De meest originele gezonde traktatie wordt gepubliceerd in het “Gewoon Gezond magazine”.

 

Moederdag en Vaderdag.

De kinderen uit groep 1 en 2 zullen voor moederdag en vaderdag iets maken.

 

De schoolfotograaf.

Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school. Het ene jaar worden er groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt en het volgende jaar alleen groepsfoto’s. U bent niet verplicht de foto’s te kopen. De schoolfotograaf levert ook pasfoto’s aan school ten behoeve van de leerlingenadministratie. Via de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de komst van de schoolfotograaf.

 

Sparen voor goede doelen.

Iedere maandag is er gelegenheid geld mee te nemen voor een aantal goede doelen. Een deel van dit geld gaat naar een initiatief van de Stichting Edukans, het zogenaamde schoolsponsorplan 'Alle kinderen naar school'. Wereldwijd kunnen er 130 miljoen kinderen tussen de 6 en 12 jaar niet naar school.
Onderwijs is voor hen onbereikbaar.

Ze moeten vaak werken of er is helemaal geen school in de buurt. Ook kan het zijn dat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Deze kinderen zijn analfabeet en hebben weinig kans op een goed bestaan.
Ze missen iets fundamenteels. Dankzij de financiële bijdrage van scholen en particulieren steunt Edukans elk jaar meer dan 100 kleinschalige onderwijsprojecten.
Daarnaast geven we soms ook een donatie aan landelijke acties, die bij de kinderen erg leven en in het nieuws zijn. We ondersteunen ook een adoptieplan in El Salvador, dat valt onder de Stichting Plan Nederland.

goede doelen

Sponsoring.

Wij voeren als school het beleid van de stichting uit en dit betekent dat er geen actief sponsorbeleid wordt gevoerd.

 

W.A. verzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering welke de vereniging heeft, strekt ertoe om het aansprakelijkheidsrisico van schoolbestuur en personeel in de uitoefening van hun functie te dekken. Deze verzekering dekt echter niet het persoonlijk aansprakelijkheidsrisico van de leerlingen.

Dat is een zaak van ouders, voogden, verzorgers die daarin kunnen voorzien door een goede gezinsaansprakelijkheidsverzekering voor particulieren af te sluiten (W.A. verzekering). De W.A. verzekering van de school beoogt dus ook niet in de eerste plaats dekking van schaden of ongevallen van leerlingen. Deze dekking is wel ten aanzien van die ongevallen en schaden die te wijten zijn aan een tekortkoming van het personeel.

De meeste schades en ongevallen van leerlingen die zich in schoolverband voordoen, zijn aan hun eigen schuld of aan niemands schuld (ongelukkige samenloop van omstandigheden; toeval) te wijten. Er is voor de leerlingen geen ongevallenverzekering afgesloten, dit kunnen de ouders, voogden, verzorgers, indien zij dit wensen zelf afsluiten. Wordt door een leerling schade veroorzaakt dan zal de schadeclaim bij de W.A. verzekering van de ouders, voogden, verzorgers ingediend moeten worden. Is er een schade of ongeval die te wijten is aan tekortkoming personeel of bestuur dan is het mogelijk om deze schadeclaim in te dienen bij het bestuur.

Enkele gevallen zijn:

  • schade door ondeugdelijk materiaal en meubilair
  • lichamelijk letsel tijdens gymnastieklessen
  • tandletsel tijdens gymnastiek

wa verzekering - tandletsel bij gymnastiek

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan