telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1263

TLIM - Het einddoel voor ogen.

In het portfolio en het gesprek daarover hebben we vooral gekeken naar individuele doelen; wat is voor uw kind belangrijk en hoe zorgen we ervoor dat hij/zij zich kan ontwikkelen. In de groepen zijn we ook bezig met groepsdoelen. Met de hele klas wordt besproken wat zij belangrijk vinden en het doel wordt zichtbaar gemaakt op een zgn. ‘datamuur’. We vinden het jammer dat u niet even kunt komen binnenlopen in de school, daarom hier een ‘kijkje’ in de school.


tlim einddoel 01 tlim einddoel 02

tlim einddoel 03

 

Portfolio.

We vonden het erg jammer dat we u vorige week nog niet het portfolio inclusief de tabbladen konden laten zien. Problemen bij de drukker en de bezorging maakten dat we deze tabbladen niet tijdig binnen hadden. We hopen desalniettemin dat u wel een goede indruk heeft gekregen van de rol van het portfolio.
Wilt u het portfolio weer meegeven naar school op uiterlijk vrijdag 27 november?

Vanuit de MR.

Op dinsdag 10 november 2020 heeft de MR de tweede bijeenkomst van dit schooljaar gehouden.


Een vergadering waarin optimalisering van de organisatie van de MR de aandacht kreeg in de vorm van het op orde brengen van de MR Reglementen. Daarnaast is het Jaarverslag 2019-2020 besproken en vastgesteld. De betreffende documenten worden uiteraard ook met u als ouders/verzorgers gedeeld. Een tweetal documenten staat inmiddels op de website van De Kardoen www.de-kardoen.nl. U vindt de MR-documenten onder 'overig' > medezeggenschapsraad. 
We bespraken de Schoolgids van De Kardoen én stonden stil bij de communicatie vanuit school en vanuit de klassen met u als ouders/verzorgers. De input vanuit de MR zal worden meegenomen richting het team.  
De voorzitter van de MR, Laura Meppelink, gaat in december met zwangerschapsverlof. Namens het personeel zal Henriët Broer tijdelijk zitting nemen in de MR om de personeelsgeleding weer voltallig te maken. Daarnaast zal de rol van voorzitter tijdelijk overgenomen worden door vervangend voorzitter, Jenny Hofmeijer. 
Tijdens de volgende vergadering in januari gaan we onder andere in gesprek met de Ouderraad, over de financiën van de Ouderraad, maar ook over de onderwerpen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Kunnen we iets meenemen? We horen het graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of benader Lianne Meulenkamp, Erik Veurink of Margot Willems.

Trefwoord.

Het thema van Trefwoord van deze weken is ‘Aanpassen’. In dit thema ontdekken de kinderen hoe mensen voortdurend uitgedaagd worden tot kleine en grote aanpassingen in hun leven. Ze leren daarbij vragen te stellen om te ontdekken wat het aanpassen voor henzelf en anderen betekent. We lezen de Bijbelverhalen van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Een verhaal waarin wel of niet aanpassen voortdurend aan de orde is.

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan