telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1247

Medezeggenschapsraad, verkiezing nieuwe leden.

Voor 2 leden, vanuit de oudergeleding, zit na dit schooljaar hun termijn in de Medezeggenschapsraad er alweer op. We zijn dus op zoek naar 2 ouders die onze MR weer voltallig willen maken. De MR bestaat uit een team van drie ouders en drie personeelsleden van CBS De Kardoen. De MR geeft adviezen en/of instemming over zaken aangaande het beleid de school. Dit kan gaan over o.a. het vaststellen van het formatieplan, de schoolgids, de vakantieregeling, veiligheid in en om de school, jaarplan etc. Ook kunnen er onderwerpen ter tafel komen die afkomstig zijn vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en vanuit het bestuur van Stichting Floreant. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Wilt u graag zitting nemen in de MR voor een periode van 4 jaar? Meld u dan aan via mr@de- kardoen.nl of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U kunt zich aanmelden tot en met dinsdag 16 juni, 18.00 uur. Dinsdagavond 16 juni komt de huidige MR weer bij elkaar en zal er een verkiezing plaatsvinden van de aangemelde kandidaten. Dat is een wat korte termijn. Reageer dus snel. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via bovenstaande emailadressen.

Ouderbijdrage

Eind juni zal het 2e incasseringsmoment van de ouderbijdrage schooljaar 2019/2020 zijn. Bij het 2e incasseringsmoment worden de ouderbijdrages geïnd die nog niet geïnd konden worden omdat er nog geen machtigingsformulier van de leerling in onze administratie aanwezig was.

De bedragen zijn als volgt:

  • € 17,50 : voor leerlingen die na het 1e incasseringsmoment zijn ingestroomd tot 31 december en waarvoor nog geen machtiging was afgegeven;
  • € 17,50 : voor leerlingen die vanaf begin van het schooljaar op school zitten waarvan wij de ouderbijdrage nog niet hebben kunnen incasseren bij de 1e incassoronde i.v.m. ontbrekende machtiging.

In verband met de corona hebben wij na 1 januari helaas geen activiteiten kunnen organiseren. Om deze reden hebben wij besloten om dit schooljaar de bijdrage voor de instromers vanaf 1 januari te laten vervallen.

Aan alle ouders/verzorgers die liever geen machtiging geven: -het is natuurlijk ook mogelijk om de ouderbijdrage rechtstreeks over te maken naar rekening van de ouderraad: Rekeningnummer: NL74 RABO 0348 9640 80 t.n.v. Stichting Floreant te Ommen o.v.v. Ouderbijdrage 2019/2020 (Voornaam Achternaam (kind/kinderen)

Voorafgaand aan de incasso dienen wij u van het volgende op de hoogte te stellen:
Incassant-ID ouderraad : NL97ZZZ400598800000
Uniek machtigingskenmerk : lidnummer van uw kind
Datum van incassering : 30 juni 2020
Incasseringsbedrag : € 17,50 per kind

Indien wij geen machtigingsformulier van u hebben dan ontvangt uw kind deze op school. Indien u van plan bent een machtiging af te geven, wilt u deze dan z.s.m. inleveren bij de leerkracht van uw kind. Mocht u het machtigingsformulier niet hebben ontvangen, dan kunt u per mail een nieuw formulier bij mij opvragen.

Met vriendelijke groet, Namens de ouderraad de Kardoen

Henk Jan Schuurhuis (penningmeester) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan