telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1246

In deze nieuwsbrief leest u belangrijke informatie over het geheel open gaan van de school en de aanstaande 10-minutengesprekken.

De hele klas gaat weer naar school.

De regering heeft aangegeven dat alle kinderen weer elke dag naar school gaan. Voor onze school betekent dit het volgende:

  • Alle kinderen (alle groepen) worden vanaf maandag 8 juni weer op school verwacht volgens het vertrouwde rooster (zoals we dat voor de schoolsluiting hanteerden).
  • Omdat alle kinderen aanwezig zijn, zullen een aantal maatregelen wijzigen om de veiligheid te waarborgen.

Start van de schooldag bij kleuters.
Blijft zoals het was. De ouders blijven buiten het hek en sturen hun kind naar de leerkracht op het plein. Is de klas compleet, dan gaat neemt de leerkracht de kinderen mee naar binnen. Om drukte bij het hek en op de stoep te voorkomen, maakt groep 1/2a gebruik van het zij-hek (vlakbij het fietsenhok, aan het voetpad achter de huizen aan de Klaproosstraat). De leerkracht van groep 1/2a staat daar zichtbaar opgesteld voor u en de kinderen.
Het is erg belangrijk dat u zo kort mogelijk verblijft op de stoep voor het hek en afstand houdt tot andere ouders.

Start van de dag voor groep 3-6 (grote plein/hoofdingang).
De procedure blijft ongewijzigd. De kinderen komen kort voor aanvang van de schooldag op school en de leerkracht verzamelt de groep op het plein. Groep compleet? Dan gaan de groepen beurtelings naar binnen. Omdat nu alle kinderen weer naar school gaan, neemt de drukte bij het hek toe. Wilt u als brengende ouder daarom direct nadat u uw kind gebracht heeft, weer vertrekken? Dat doet u voor eigen veiligheid en die van de ander.

Start van de dag voor groep 6/7, 7 en 8 (Fluitekruid).
Blijft ongewijzigd; De kinderen verzamelen ’s morgen op het schoolplein van het Fluitekruid. We bekijken in de periode tot de zomervakantie hoe de start van de schooldag op verschillende pleinen bevalt.

Pauzes.
Met enig kunst en vliegwerk kunnen we op het kleuterplein zowel de kleine pauze als de lunchpauze gescheiden laten verlopen. Er zijn nooit meer dan 2 kleutergroepen (i.p.v. 3 groepen) tegelijk buiten met de leerkracht. Voor het grote plein (groep 3-6) geldt hetzelfde; in de kleine pauze gaan de groepen gefaseerd naar buiten. In de lunchpauze gaat de helft van de kinderen naar buiten en daarna de andere helft. Ook dit vraagt organisatorisch (pleinwacht) erg veel. We kunnen dit zo organiseren tot de zomervakantie; daarna zal er gezocht moeten worden naar een andere oplossing. De kinderen op het Fluitekruid maken van het hele terrein gebruik, waardoor er voor een ieder voldoende ruimte is.

Hygiëne.
Er zijn gewijzigde richtlijnen afgegeven m.b.t. hygiëne. Wij spreken af dat alle kinderen bij binnenkomst desinfecterende handgel krijgen. In het tijdvak tussen de kleine en de grote pauze wassen alle kinderen hun hand grondig met water een zeep (afdrogen met papieren handdoekjes). Zo beginnen alle kinderen met schone handen aan de lunch en gaan ze met schone handen naar buiten. De andere maatregelen blijven van kracht (contactoppervlakten reinigen; handen wassen na elk toiletbezoek; niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes etc.).

In de school.
Ouders worden niet toegelaten in de school of op het schoolplein. De leerlingen en volwassenen houden 1,5 meter afstand tot de leerkracht. Voor leerlingen onderling is dat niet nodig. We hanteren looproutes zoals we dat hebben afgesproken. Stagiaires en andere vaste vrijwilligers kunnen hun taak in de school hervatten. Muzieklessen gaan weer door; Er wordt niet gezongen.

Trakteren.
Als de kinderen jarig zijn, mogen ze de klas trakteren. Als de kinderen in de afgelopen periode jarig zijn geweest, mogen ze, als ze dat willen, ook alsnog trakteren in de klas. Het is de bedoeling dat de kinderen verpakte traktaties uitdelen (zodanig dat er zo weinig mogelijk contact met volwassen handen is geweest). U hoeft de meesters en de juffen niet te trakteren. De jarige kinderen mogen niet ‘met de kaart rond’.

Thuisblijven.
Alle kinderen worden weer gewoon op school verwacht. Als uw kind een van de volgende klachten heeft, blijft uw kind thuis. Wij verwachten dat u uw kind dan tijdig telefonisch ziekmeldt. Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen, benauwdheid, tijdelijk minder goed kunnen ruiken/proeven en koorts boven 38 graden (dat geldt ook als er een huisgenoot is met koorts van 38 graden of hoger en/of benauwdheidsklachten). Wanneer u met genoemde klachten uw kind laat testen en deze test wijst uit dat uw kind Corona heeft, neemt u z.s.m. contact op met de school. Heeft uw kind last van hooikoorts en speelt dat momenteel weer op, dan kan uw kind gewoon naar school. Bij twijfel neemt u contact op met de school. Als een ander lid van uw gezin positief getest is op Covid-19, blijft uw kind ook thuis.

Noodopvang vervalt.
Vanaf maandag kunt u geen gebruik meer maken van de noodopvang op school.

Personeel.
Ook voor de leerkrachten gelden strikte richtlijnen. Vanzelfsprekend volgen we deze en verwachten we de medewerking van u en uw kinderen. Omdat ook leerkrachten met lichte klachten thuis moeten blijven, kan er eerder vervanging nodig zijn. Ondanks de Corona-crisis is het vervangingsprobleem niet opgelost. We doen ons best om in voorkomende gevallen vervanging voor de groep te krijgen, maar het is denkbaar dat dit niet altijd gaat lukken. Om knelpunten te voorkomen, houden we ons voor eerst zo veel mogelijk aan de richtlijnen

Rapport, portfolio en 10-minutengesprekken
Het vertrouwde rapport gaat u aan het eind van het schooljaar niet ontvangen. In plaats daarvan krijgt u de eerste voorzet van het nieuwe portfolio. Een groei-document, waarin uw kind zaken verzamelt waarmee hij/zij laat zien wat het heeft geleerd.
Het portfolio is ingedeeld in 6/ 7 delen (achter tabbladen). De eerste twee delen ‘Dit ben ik’ en ‘Dit leer ik’ zijn klaar en gaat u zien in het nieuwe portfolio. Volgend schooljaar volgen de andere delen/tabbladen. Dan zal ook de officiële lay- out van dit mooie document klaar zijn.
Bovendien vindt u ook een overzicht van de onlangs gemaakte toetsen terug in het portfolio (groep 3-8 toetsen; groep 1-2 vorderingen op de leerlijnen). Uw kind is de eigenaar van het portfolio. Om die reden gaan we het op maandag 22 juni en dinsdag 23 juni tijdens de 10-minutengesprekken met u en uw kind bespreken.

Voor wat betreft deze 10-minutengesprekken... 

  • U wordt via de Parro-app uitgenodigd om u in te schrijven. Let op; Ouders met meerdere kinderen op onze school kunnen zich inschrijven vanaf maandag 15 juni om 9.00 uur. Ouders van wie er 1 kind op onze school zit, kunnen inschrijven vanaf dinsdag 16 juni om 9.00 uur. Zo wordt het makkelijker om kinderen uit 1 gezin achter elkaar aan te plannen. Voor alle groepen staat er op maandag en dinsdag een tijdvak open tussen 15.30 uur en 18.30 uur.
  • De gesprekken vinden plaats op het schoolplein. In de buitenlucht. Op deze manier kunnen we elkaar toch fysiek spreken en blijft de veiligheid gewaarborgd. U wacht buiten het plein op uw beurt.
  • De leerkracht maakt oogcontact (of wenkt op een andere manier) dat u bij haar kunt komen. De plek waar de leerkracht zit, is zorgvuldig gekozen, zodat privacy tijdens het gesprek gewaarborgd blijft.
  • Mocht het weer het niet toelaten, dan worden de 10-minutengesprekken verschoven. Daar gaan we niet vanuit, maar mocht dat het geval zijn, zullen we u bijtijds informeren.
  • Bij de gesprekken is 1 ouder aanwezig, uw kind en de leerkracht.
  • Wellicht komt u met meerdere kinderen. De kinderen die niet aan de beurt zijn (terwijl u een gesprek voert) maken gebruik van de opvang. Er zijn leerkrachten aanwezig nabij de Pannakooi die even op uw kind let, terwijl u met een ander kind een 10-minutengesprek voert.
  • Bij de volgende nieuwsbrief wordt een plattegrond meegezonden, waarop u ziet waar de (leerkracht(en) van uw kind zitten op het plein.
  • De toekomst m.b.t. ouders in de school is nog onzeker. Het is denkbaar dat we elkaar in de toekomst via een videoverbinding zien en spreken.

Schoolfotograaf.

Woensdag 10 juni as. komt schoolfotograaf Koch op school om portretten en pose-foto’s te maken van de kinderen. De pose-foto’s worden tot een groepsfoto geconstrueerd. Zoals u weet worden er helaas geen broer-zus foto’s gemaakt. Voor verdere informatie verwijs ik naar de bijgaande brieven.

Biebouder.

Er vanuit gaande dat we u als ouders op enig moment weer mogen toelaten in de school, gaat de vraag uit of u volgend schooljaar (weer) bieb-ouder wilt zijn. U zorgt gedurende het eerste half uur van de dag voor de uitleen van boeken uit de schoolbibliotheek. Veel ouders vinden dit een leuke activiteit die spontaan en ontspannen contact met de kinderen mogelijk maakt. Interesse? Dan graag even een mailtje naar juf Rita: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schoolfeest vrijdag 19 juni.

De kinderen hebben de nodige festiviteiten moeten missen vanwege de Corona-crisis. Om dit gemis enigszins te compenseren, houden we op vrijdag 19 juni een schoolfeest voor alle kinderen. Vanwege de richtlijnen worden er activiteiten in de groepen op touw gezet.

Peuterochtend vrijdag 19 juni.

Op genoemde datum zou nog een peuterochtend gehouden worden. Vanwege de RIVM-richtlijnen kan deze helaas niet doorgaan. We hopen dat geïnteresseerde ouders niettemin wel contact met de school opnemen voor een persoonlijke kennismaking, want die gaan wel gewoon door. Kent u mensen in uw omgeving die hun kind nog op moeten geven, of op zoek zijn naar een fijne basisschool, breng ze dan gerust in contact met ons. Omdat we vrijdag de 19e het schoolfeest vieren, zijn de kinderen van de onderbouw niet vrij, maar worden ze vrijdagochtend gewoon op school verwacht.

Formatie schooljaar 2020 – 2021.

Begin volgende week kunt u informatie over de formatie en groepsindeling voor het schooljaar 2020- 2021 verwachten.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan