telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1245

Schooldagen en -tijden.

Er is enige verwarring ontstaan over de schooldagen en -tijden. Een aantal ouders vroeg zich af of de kinderen wellicht op woensdagmiddag naar school moeten. Dat is niet het geval. We hanteren normale schooltijden, met dat verschil dat de kleuters ook op vrijdagmiddag naar school gaan, terwijl dat normaal gesproken niet het geval is. Groep 8 volgt een eigen schema i.v.m. de voorbereidingen op de musical.

Schoolfruit

Voor de schoolsluiting waren we gewend om elke week 3 keer fruit op school te verstrekken. Het schoolfruit is met de sluiting van de school gestopt en wordt niet meer opgestart. We hopen volgend schooljaar weer van vers fruit (en groente) op school te mogen genieten.

Personeel

De kinderen van Het Fluitekruid, groep 6/7, groep 7 en groep 8 hadden wellicht juf Sharon weer op school verwacht. Haar zwangerschapsverlof zou duren tot de meivakantie. Omdat het voor juf Sharon heel vreemd zou zijn om in deze nieuwe situatie weer te starten, hebben we in goed overleg besloten om het verlof door te trekken tot de zomervakantie. Na de zomervakantie gaan we juf Sharon weerzien op school. Gelukkig kan juf Willemijn tot de zomervakantie in genoemde groepen blijven werken.
De komende weken is meester Dannis op dinsdag niet op school. Hij geniet dan pleegzorg- (en adoptie)verlof. Zijn vrouw en hij hebben hun pleegzoon Vincent (3 jaar) in hun gezin mogen verwelkomen.

Planning voor de komende periode.

We zijn weer van start gegaan. Het is heel mooi om de kinderen weer te mogen ontmoeten op school. Voor de komende periode staan een aantal zaken gepland. Hierbij brengen we u op de hoogte van de status:

Week 21: (volgende week) Woensdag 20 mei staat er een studiedag van Floreant gepland; een dag waarop de kinderen vrij zouden zijn. Deze studiedag gaat niet door en de kinderen gaan woensdag de 20e gewoon naar school. Donderdag de 21e en vrijdag de 22e mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart.

Week 22: Op maandag 25 mei staat de sportdag gepland. Deze gaat niet door. Vrijdag 29 mei zijn de kinderen vrij.

Week 23: Maandag 1 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren (tweede pinksterdag) In dezelfde week staat ook de kampweek gepland voor groep 8. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of en wanneer het kamp voor groep 8 door kan gaan. Daarover later meer.

Week 24: De wandelvierdaagse staat gepland in deze week. Ook deze gaat niet door. Op dinsdag 9 juni en woensdag 10 juni staat de schoolfotograaf gepland. De broertjes/zusjes foto’s kunnen helaas niet doorgaan, omdat er geen volwassen/ouders binnen de school mogen komen. Wel maakt de fotograaf een portret en een zgn. pose-foto. Met laatst genoemde foto wordt een compilatie gemaakt van alle kinderen van de groep. Zo ontstaat er toch een foto van de groep, zonder dat de kinderen dichtbij elkaar hoeven te staan. Schoolfotograaf Koch, mee wie we al jaren samenwerken,neemt de foto’s corona-proof af in een vrij kort tijdsbestek. T.z.t. ontvangt u hierover meer informatie.

Week 25: Op woensdag 17 juni staat een studiedag gepland (de E&O-dag voor het team). Deze dag gaat wel door. De kinderen zijn dan vrij. In dezelfde week staat vrijdags (de 19e) een peuterochtend gepland. Normaal gesproken zijn de kleuters die ochtend vrij. Of de peuterochtend door kan gaan, hangt af van een eventuele versoepeling van de corona-maatregelen. Binnen de huidige kaders kan een peuterochtend niet doorgaan. Zodra er weer een persconferentie is geweest, brengen we u op de hoogte van de veranderingen voor onze school. Hopelijk kunnen we dan ook weer peuterochtenden houden.

Week 26: Op 23 juni staat de ‘doorschuifmiddag’. Dan kunnen de kinderen alvast kennis maken met de leerkracht van volgend schooljaar. Vaak nodigen we dan ook de startende kleuters uit op school. Deze middag laten we gewoon doorgaan. In dezelfde week staan de schoolreizen gepland. Deze gaan dit schooljaar niet door. We zijn voornemens om de schoolreizen te plannen in de eerste periode van het nieuwe schooljaar. Daarover later meer. Ook staat in deze week het 2e rapport gepland. U begrijpt dat het gezien de huidige situatie lastig is om een rapport te maken voor de kinderen. We willen graag betrouwbare uitspraken doen over de ontwikkeling van uw kind. Dat is nu lastig, omdat uw kind veel thuis gewerkt heeft. Tegelijk waren we ook gestart met de invoering van het portfolio als vervanger van het rapport. Vast staat wel dat we u als ouders rond die tijd uitnodigen voor een gesprek over de voortgang. Intussen bekijken wat we redelijkerwijs kunnen doen in het kader van het portfolio. Wordt vervolgd.

Week 27 is de laatste schoolweek. Het afscheid van groep 8 staat gepland in deze week. De kinderen oefenen flink voor de afscheidsmusical; er komt dus sowieso afscheidsfeest. Het hoe, wat en waar zijn we op dit moment nog aan het onderzoeken.

De huidige organisatie (met om en om de A- en B-groepen) lijkt goed te werken. Veel kinderen zijn gemotiveerd om de draad op school weer op te pakken. Sommige kinderen vinden het wel spannend, maar de meeste gaan er nuchter mee om. Dat geldt ook voor de leerkrachten. We hebben collega’s in ons team die tot de zgn. kwetsbare groep horen. Ook voor hen is het spannend, maar met elkaar proberen we er nuchter mee om te gaan. We gaan er vanuit dat we zeker tot het eind van de maand op deze manier blijven werken. In de laatste week van mei komt er weer een persconferentie, waarin het kabinet eventuele versoepeling van de maatregelen aan gaat kondigen. Tot die tijd weten we dus niet hoe het er uit zal zien na 2 juni. Natuurlijk hopen we weer normaal te kunnen draaien, maar dat zal sterk afhankelijk zijn van het verloop van de cijfers (aantallen nieuwe ziektegevallen, IC-opnames en sterfgevallen)en hoe de regering hierop anticipeert. Zodra we meer weten, brengen we u op de hoogte.

Startende kleuters:Welkom

Op dit moment hebben we minder aanmeldingen van startende kinderen dan andere jaren. Dat betekent onder meer dat de kleuterklassen volgend jaar niet zo groot zullen zijn. Tegelijk hebben we de indruk dat nog niet alle ouders hun kinderen hebben aangemeld. Of en wanneer de peuterochtenden van dit schooljaar doorgaan weten we niet, maar u kunt wel een kennismaking (gesprek en rondleiding) aanvragen. Zoekt u zelf nog naar een basisschool voor uw peuter of kent u mensen in uw buurt die op zoek zijn naar een geschikte school? Breng ze gerust in contact met De Kardoen: 0529-451605 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan