telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1244

We gaan weer beginnen.

Voor de meivakantie konden we u berichten dat de school deels en met beperkingen weer van start gaat. In deze nieuwsbrief een korte herhaling van hetgeen we van u als ouders verwachten. Daarnaast kunnen we een aantal aanvullende zaken melden t.a.v. de heropening:

Hygiëne.

 • Voor alle groepen zijn beschikbaar:
  • papieren handdoekjes
  • desinfecterende handgel
  • desinfecterende schoonmaak spray
  • extra handzeep (waar de normale voorzieningen te kort schieten)
  • schoonmaakdoekjes (worden in combinatie met de spray gebruikt)
  • handschoentjes voor de leerkrachten

Richtlijnen: (voor ons in de klassen)

 • 2 keer per dag worden alle contactoppervlakken (tafels, stoelen, toetsenborden, klinken …in de klas) afgenomen met doekje en spray. Bij voorkeur aan het eind van elk dagdeel.
 • Bij elke keer dat de kinderen binnenkomen in de klas (8.30 uur, 10.30 uur en 12.30 uur) gebruiken de kinderen desinfecterende handgel.
 • Er is scherp toezicht op extra handen wassen, bijv. na toiletbezoek.

Mb.t. de centrale ruimtes (gangen, toiletten etc.) worden met de schoonmaakster aanvullende afspraken gemaakt, passend binnen Corona-beleid. Als de kinderen thuiskomen, moet u zelf weer zorgdragen voor desinfectie.

Inrichting in de klas.

In de meeste groepen is een opstelling gemaakt, waarbij de kinderen 1,5m uit elkaar zitten. Toch zullen kinderen in de praktijk elkaar veel dichter naderen. In spelsituaties bijvoorbeeld. Zeker bij jonge kinderen, kleuters, is dat een lastig verhaal. Waar mogelijk wordt er gekozen voor een ‘ruime opstelling’, zodat afstand tussen kinderen, maar met name afstand tussen kinderen en volwassenen (de leerkrachten) zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Bij volwassenen bestaat immers het meeste besmettingsgevaar. De richtlijnen, zoals we die van de overheid krijgen zijn leidend.

Met betrekking tot verkeersstromen in de hal, het spelen op het plein ed. hebben eveneens passende afspraken gemaakt. Onze insteek is om serieus om te gaan met besmettingsgevaar en tegelijk ook nuchter te blijven.

Halen en brengen.

Voor wat betreft de kleuters (kleuterplein):

 • Tussen 8.25 uur en 8.30 uur staan de leerkrachten op de bekende verzamelplekken. Bij het hek laat u uw kind naar de eigen leerkracht lopen. U blijft buiten het plein en hanteert bij het hek en op de stoep de 1,5 meter regel. Bovendien is het de bedoeling om na het afzetten, vlot weer te vertrekken. Zodra de leerkrachten de groepen compleet hebben, gaan de groepen beurtelings naar binnen.
 • Om 14.30 uur worden de kinderen weer op het plein opgesteld op de bekende plekken. De ouders van groep 1/2a komen op het teken van de leerkracht het plein op om hun kind op te halen. Als deze zijn opgehaald krijgen de ouders van groep 1/2b een teken dat de kinderen opgehaald kunnen worden. Daarna is groep 1/2c aan de beurt. Ook nu is het weer de bedoeling om de 1,5 meter regel te hanteren en vlot het plein weer te verlaten.


Kinderen van groep 3-6 (grote plein De Kardoen, hoofdingang):

 • We verwachten dat kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school komen. Wanneer u uw kind brengt en/of haalt, hanteert u de 1,5 meter regel bij het hek en vertrekt u direct weer huiswaarts. De kinderen komen kort voor aanvang van de lesdag op school. De kinderen zoeken hun leerkracht op het plein. De leerkracht verzamelt de kinderen en beurtelings nemen ze de groepen mee naar binnen. Wanneer de kinderen naar huis gaan, vertrekken ze vlot van het plein richting huis.

Kinderen van groep 6/7, 7 en 8 van het Fluitekruid:

 • Zij starten de lesdag op het plein van Het Fluitekruid. Ook zij komen kort van tevoren; de leerkracht wacht hen op en per groep gaan ze naar binnen, zoals hiervoor omschreven.

Goed om te weten.

 • De kinderen nemen zoveel mogelijk de schoolspullen naar school en weer mee naar huis. De leerkracht communiceert met u en/of de kinderen wat ze precies van de kinderen verwacht in dezen.
 • Het is niet de bedoeling dat u zonder afspraak de school binnenkomt of leerkrachten fysiek benadert. Wij zijn telefonisch, per mail en via de parro app goed te bereiken.
 • Heeft u zoon/dochter klachten (hoesten, verkouden, snotterig etc…) dan mag hij/zij niet naar school. U kunt uw kind telefonisch ziekmelden.
 • Is uw zoon/dochter jarig in de komende periode? Wij schenken aandacht aan de verjaardag, ook al is maar de halve groep op school. Er wordt echter niet getrakteerd.

Luizenpluizen.

Normaal gesproken komen na elke vakantie de luizenpluizers op school om de kinderen te controleren op hoofdluis. U begrijpt dat dit nu niet kan vanwege de 1,5meter regel. Wij vragen u dan ook om thuis de kinderen goed te controleren op hoofdluis. Het is denkbaar dat de haardos van de kinderen wat langer is gegroeid dan normaal; juist dan goed om even zorgvuldig te controleren. Vindt u hoofdluis bij uw zoon/dochter, laat het dan even weten via de leerkracht van uw kind.


Tenslotte.

Zoals genoemd in de vorige nieuwsbrief zien we ernaar uit om de kinderen weer te mogen ontvangen op school. Onderwijs komt weer terecht waar het hoort, gewoon op school. Tegelijk is het nog steeds Coronatijd. We kunnen ons voorstellen dat u het best spannend vindt om uw kind samen te laten komen met de andere kinderen. Dat vinden wij ook. Heeft u twijfels of zorgen, laat het gerust weten. We doen intussen ons best om de kinderen weer een warm welkom op school te geven, het onderwijs op school weer zo goed mogelijk op te pakken en tegelijk ook de Corona richtlijnen te volgen. Zo is het fijn en veilig om weer naar school te gaan.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan