telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1243

De school gaat weer open.

De minister-president heeft dinsdag jl. aangekondigd dat de scholen na de meivakantie weer open gaan onder bepaalde voorwaarden. In de eerste plaats zijn we als team oprecht blij dat we de kinderen weer mogen ontvangen! Tegelijkertijd maken we afspraken om het naar school gaan veilig te doen. In deze nieuwsbrief leest u hierover belangrijke informatie. Met instemming van de MR en goedkeuring door het College van Bestuur van Floreant, gaan we als volgt weer van start. Het is belangrijk dat nauwkeurig kennis neemt van deze informatie.

Helemaal in het licht van ‘The leader in me’ beginnen we ook nu met een einddoel voor ogen:

 1. We vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar weer ontmoeten op school. We willen de kinderen graag de gelegenheid geven om hun verhaal te doen; om hun ervaring van de afgelopen periode te delen en het sociale element van de groep en de school weer op te pakken.
 2. We willen de kinderen ‘live’ instructies geven. Graag zien we wat de kinderen bereikt hebben de afgelopen periode om daar vervolgens op aan te haken. Er zullen verschillen zijn ontstaan; ook daar willen we mee aan de slag.
 3. We willen de gezinnen / ouders ontlasten van hun lesgevende en begeleidende taak.

shema dagen naar school

Hele dagen en halve groepen.

We gaan vanaf maandag 11 mei met halve groepen weer naar school. Dat ziet er als volgt uit: *De groepen worden verdeeld in twee delen: een A-groep en een B-groep. Het uitgangspunt is om kinderen uit een gezin zoveel mogelijk op dezelfde dag naar school te laten gaan. U ontvangt van de leerkracht een leerlingenlijst van de A-groep en van de B-groep. De A- en B-groep komen afwisselend op school volgens onderstaand schema.

 • Een uitzondering vormt groep 8. De leerkracht zal de kinderen indelen op een manier die past bij de voorbereiding van de musical. Groep 8 wordt door Juf Sandra Smalbraak hierover geïnformeerd.
 • Voor alle groepen geldt: De leerkracht zal de groepsindeling zelf met u communiceren. Het is niet de bedoeling om onderling te ruilen of om in onderhandeling te gaan over andere lesdagen.
 • Op de lesdagen zullen de instructies gegeven worden. Het thuisonderwijs (waaronder instructies d.m.v. filmpjes en contact via Zoom ed. vervalt). De kinderen krijgen voor de tussenliggende dagen mogelijk huiswerk mee dat ze zelfstandig kunnen maken. De leerkracht zal hierover met u en/of met de kinderen communiceren.
 • De onderbouw is normaal gesproken vrij op vrijdagmiddag. De 3 weken dat dit rooster geldt, gaan de kinderen van groep 1-4 ook op vrijdagmiddag naar school.

 

Veiligheid voor alles.

De basisscholen gaan weer open, maar veel van de maatregelen blijven van kracht. Dat betekent evenwel dat we in de school maatregelen hanteren. Voor de kinderen vervalt weliswaar de 1,5-meter regel; voor volwassen niet. Daarom spreken we dit af…

 • Voor wat betreft de kleuters (kleuterplein):
  • Tussen 8.25 uur en 8.30 uur staan de leerkrachten op de bekende verzamelplekken. Bij het hek laat u uw kind naar de eigen leerkracht lopen. U blijft buiten het plein en hanteert bij het hek en op de stoep de 1,5meter regel. Bovendien is het de bedoeling om na het afzetten, vlot weer te vertrekken. Zodra de leerkrachten de groepen compleet hebben, gaan de groepen beurtelings naar binnen.
  • Om 14.30 uur worden de kinderen weer op het plein opgesteld op de bekende plekken. De ouders van groep 1/2a komen op het teken van de leerkracht het plein op om hun kind op te halen. Als deze zijn opgehaald krijgen de ouders van groep 1/2b een teken dat de kinderen opgehaald kunnen worden. Daarna is groep 1/2c aan de beurt. Ook nu is het weer de bedoeling om de 1,5meter regel te hanteren en vlot het plein weer te verlaten.

 • Kinderen van groep 3-6 (grote plein De Kardoen, hoofdingang)
  • We verwachten dat kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school komen. Wanneer u uw kind brengt en/of haalt, hanteert u de 1,5 meter regel bij het hek en vertrekt u direct weer huiswaarts. De kinderen komen kort voor aanvang van de lesdag op school. De kinderen zoeken hun leerkracht op het plein. De leerkracht verzamelt de kinderen en beurtelings nemen ze de groepen mee naar binnen. Wanneer de kinderen naar huis gaan, vertrekken ze vlot van het plein richting huis.
 • Kinderen van groep 6/7, 7 en 8 van het Fluitekruid
  • Zij starten de lesdag op het plein van Het Fluitekruid. Ook zij komen kort van tevoren; de leerkracht wacht hen op en per groep gaan ze naar binnen, zoals hiervoor omschreven.

 

En verder…

 • De leerkrachten hebben voor alle pleinen een rooster gemaakt voor de pauzes, zodat niet alle groepen tegelijk op het plein zijn. De eigen leerkracht loopt pleinwacht.
 • De kinderen maken geen gebruik van de kapstok; Jas of vest gaat over de leuning van de stoel.
 • Aan het eind van elke dag worden tafels, handgrepen, toetsenborden etc. schoongemaakt. De gezamenlijke ruimtes krijgen een extra schoonmaakbeurt (gangen en toiletten). We hebben nadere afspraken met het schoonmaakbedrijf. Bovendien krijgt elke groep beschikking over papieren weggooi handdoekjes, handzeep, desinfectie spray en handgel. Voor de leerkrachten zijn er handschoentjes beschikbaar.
 • De kinderen nemen zoveel mogelijk de schoolspullen naar school en weer mee naar huis. De leerkracht communiceert met u en/of de kinderen wat ze precies van de kinderen verwacht in dezen.
 • Het is niet de bedoeling dat u zonder afspraak de school binnenkomt of leerkrachten fysiek benadert. Wij zijn telefonisch, per mail en via de parro app goed te bereiken.
 • Heeft u zoon/dochter klachten (hoesten, verkouden, snotterig etc…) dan mag hij/zij niet naar school. U kunt uw kind telefonisch ziekmelden.
 • Is uw zoon/dochter jarig in de komende periode? Wij schenken aandacht aan de verjaardag, ook al is maar de halve groep op school. Er wordt echter niet getrakteerd.

Het is heel fijn dat de kinderen weer naar school kunnen, al is het voor de helft van de tijd. Het is tegelijk ook nog steeds Corona-tijd. Dat vraagt, zoals u hiervoor heeft gelezen, om het consequent hanteren van regels en afspraken. Dat doen we voor de veiligheid van de kinderen, van u en uw naasten, maar ook voor onze veiligheid. We kunnen voor elkaars veiligheid zorgen, als iedereen passend met de maatregelen omgaat. Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Noodopvang.

In de meivakantie: Kinderen van ouders in vitale beroepen kunnen ook in de meivakantie een beroep doen op de noodopvang. We kunnen daarvoor gebruik maken van een voorziening van De Kleine Kunst op collega-school Het Koloriet aan de Patrijsstraat. Omdat de capaciteit beperkt is, maakt u hiervan alleen gebruik als er voor u geen andere opties zijn. In dat geval geeft u zich tijdig op bij de directeur, Dhr. Dannis Timmerman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De afgelopen weken hebben we ook kinderen opgevangen voor wie het juist even goed is om even niet thuis te zijn, maar juist op school. In overleg met de directeur, kunnen we hierover ook afspraken maken voor in de meivakantie. Zij gaan dan ook naar Het Koloriet. Na de meivakantie (week 18, 19 en 20): In deze periode kunnen we kinderen van ouders in vitale beroepen opvangen op dagen dat ze niet naar school gaan. Wanneer u hier gebruik van maakt, meldt u dat minstens een week van te voren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Onderwijsinhoud.

Nadat de kinderen hun draai weer hebben gevonden op school en er voldoende balans is gevonden in het welzijn, komt de prioriteit te liggen bij de hoofdvakken (taal/lezen, spelling en rekenen). Omdat we ons ten doel gesteld hebben dat de groepen gewoon over gaan naar het volgende schooljaar, moeten we het niveau van de belangrijkste vakgebieden weer op orde hebben. In de komende periode gaan we afspraken maken over toetsen e.d. Ook over schoolreis en kamp zullen we het een en ander moeten besluiten. Informatie daarover volgt.

 

Onze complimenten

In de afgelopen weken hebben het uiterste van u gevraagd in de begeleiding van het onderwijs aan uw kinderen thuis. U werd belaagd met wachtwoorden en inlognamen, met weektaken, opdrachten, sommen, challenges en ga zo maar door. We hebben van veel ouders gehoord dat ze het een ‘pittige klus’ vonden. Zeker in gezinnen waar meerdere kinderen uit verschillende groepen aan het werk moesten. In sommige gezinnen moesten ook de ouders nog thuiswerken. Kortom, een hele organisatie. Wij willen u graag complimenteren! En mede namens de kinderen bedanken voor uw inzet!!!

Zo zijn we met elkaar toe aan een welverdiende meivakantie en mag u het stokje weer (grotendeels) overgeven aan ons.

Ik hoop u hiermee in de eerste plaats voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het natuurlijk graag. Mede namens het team wens ik u en uw dierbaren een hele fijne meivakantie toe

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan