telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1242

Pasen.

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

De komende week kunt u deze verhalen lezen/voorlezen.
trefwoord schema 2

Ruil- en uitleenbakken / Zwerfboeken.

Vanaf dinsdag as. zullen er in het fietsenhok op het kleuterplein 6 grote bakken staan. Deze zijn voor een deel al gevuld met spelletjes, gezelschapsspellen, allerlei soorten boeken etc. Het is de bedoeling dat er een soort ruilbeurs ontstaat. U en jullie mogen eigen spellen en boeken er in doen en vervolgens er een spel of een boek uithalen om mee te nemen naar huis. Wij hebben er al wat in gedaan. Daar kunt u/kunnen jullie er gebruik van maken door het samen te spelen of te lezen. Uitgespeeld of uitgelezen, dan brengt u het weer terug en kiest u een ander spel of een andere activiteit. Zo helpen we elkaar een beetje door deze lastige tijd heen. De ruilbeurs is niet alleen bedoeld voor ouders en kinderen van De Kardoen, maar ook voor bewoners van de buurt waarin onze school staat (het zgn. verzorgingsgebied): De wijk De Strangen, Alteveer en Vlierlanden.

De bakken staan er constant, terwijl er niet constant toezicht is. We vertrouwen er op dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt door netjes met de materialen om te gaan; door de bakken netjes te houden en natuurlijk de spullen tijdig weer terug te brengen en te ruilen. Zo kunnen we er met elkaar een hele hoop plezier aan beleven. Via de nieuwsbrief zullen we aankondigen wanneer de ruilbeurs stopt.

Meivakantie.

Over 3 weken begint de meivakantie. Vanwege de huidige situatie leven we er nu heel anders naar toe. Voor veel gezinnen zal de meivakantie bovendien heel anders beleefd worden. We hebben als team het volgende afgesproken m.b.t. de aanstaande meivakantie:

  • De kinderen krijgen alternatief schoolwerk. Het gaat meer om facultatieve opdrachten (opdrachten die de kinderen mogen maken en niet per se hoeven te maken). We zoeken naar leuke aantrekkelijke opdrachten die groter en anders van aard zijn dan het normale werk.
  • Op deze manier blijven de kinderen toch verbonden aan het schoolleven. Juist nu het verschil tussen vakantie en schoolweken anders zijn dan anders vinden we dat belangrijk.
  • Graag willen we los van de facultatieve opdrachten de aandacht vestigen op het lezen. Het is voor alle kinderen belangrijk dat ze het lezen blijven onderhouden.
  • Omdat in de meivakantie de maatregelen tegen Corona van kracht blijven, kun je er als gezin niet op uit trekken. De dagen zullen veel in en om het huis doorgebracht worden. Om verveling tegen te gaan en tegelijk toch een zinvolle invulling te hebben van de dag, willen wij hierin voorzien.
  • Het is vakantie. Dat houdt in dat de voorbereiding van de opdrachten bij de school ligt. De uitvoering ligt thuis. De leerkrachten zullen in de vakantie maar beperkt beschikbaar zijn voor de kinderen. Elke leerkracht zal twee momenten communiceren waarop ze beschikbaar zijn via Zoom. Op die momenten kunnen de kinderen contact zoeken met de leerkracht als ze daar even behoefte aan hebben. Daarbuiten zijn de leerkrachten niet beschikbaar.

Aanmelden nieuwe leerlingen / kennismaking.

De school is dan weliswaar gesloten; Nieuwe leerlingen kunnen nog gewoon aangemeld worden. Op de site van de school vindt u het aanmeldformulier. Een uitdraai of scan kunt u sturen naar de school. U ontvangt een bevestiging van ontvangst. Ook de peuterochtenden gaan niet door. Wilt u desondanks kennis maken met de school of kent u mensen die op zoek zijn naar een basisschool, breng ze gerust in contact met ons. Het liefst via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een persoonlijke kennismaking (in kleine setting) laten we momenteel gewoon doorgaan.

Groet.

Namens het team wens ik u hele fijne en betekenisvolle paasdagen. Het zal in alle opzichten anders zijn dan anders. De paas-gedachte is ook in Corona-tijd overal en altijd hetzelfde. Hij is gestorven en afgedaald tot in de hel. Maar bovenal is Hij weer opgestaan! Dat is Pasen; de overwinning op de dood, op alles wat slecht en zondig is!!!

Geniet met elkaar van het mooie weer en de (beperkte) vrijheid. Blijf gezond en hopelijk snel tot ziens.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan