telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1240

We hebben plezier

Trefwoord en de bijbel.

Nu de school gesloten is, kunnen we de kinderen niet vertellen uit Trefwoord, onze bijbel-methode. Dat vinden we erg jammer, zeker nu we op weg zijn naar Pasen. De mooie en belangrijke verhalen klinken nu niet in de klassen. In het kader van onderwijs op afstand, brengen we de bijbelverhalen voorafgaand aan Pasen onder uw aandacht. Het is natuurlijk aan u wat u er in uw gezin mee doet. Het zijn steeds korte verhalen. We hopen dat ze een plekje krijgen in uw dagelijks ritme…

trefwoord schema

 

Contact met Zoom.

Deze week is via het programmaatje Zoom het contact met de leerlingen op gang gekomen. Het is niet alleen leuk en fijn voor de kinderen; de leerkrachten vinden het ook fijn dat ze de kinderen even zien en spreken. We maken t.a.v. Zoom de volgende afspraken: Groep 1 en 2: De leerkrachten sturen u een code waarmee u en uw kind contact kunt maken (Zoom- en) met de juf. U kunt daar gebruik van maken, wanneer u of uw kind daar behoefte aan heeft. Is het niet nodig, dan hoeft u niets te ondernemen. Via Parro laten de leerkrachten weten wanneer ze een tijdvak open zetten, waarop ze bereikbaar zijn via Zoom. Met de kleuters worden dus verder geen vaste contactmomenten afgesproken. Groep 3-8: De leerkrachten willen met enige regelmaat Zoom-en met de kinderen. De leerkracht zal de kinderen dus weer gericht uitnodigen voor een volgend contactmoment (als dat niet al is gebeurd). In de bovenbouw is het ook mogelijk dat de leerkracht 2 kinderen tegelijk in een gesprekje uitnodigt. Daarnaast zetten ook de leerkrachten van de midden- en bovenbouw een tijdvak open waarin de kinderen contact kunnen zoeken met hun leerkracht. Wanneer de kinderen vragen hebben, kunnen ze daar gebruik van maken. De leerkrachten bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zoom-en met de kinderen en tijdvakken open zetten. Zo kan ook de juf afstemmen op haar privé-situatie.

Contact met Parro.

Veel ouders hebben de mogelijkheid ontdekt om via Parro te communiceren met de leerkracht. Dat is fijn en het werkt goed! Om nu te voorkomen dat leerkrachten ook ’s avonds en in het weekend druk zijn met school, kan het zijn dat uw berichtje pas de volgende dag of na het weekend beantwoord wordt. We hopen op uw begrip hiervoor.

Thuiswerk Groep 1-2.

De kinderen blijven op het ingezette spoor. Dinsdag gaat het crisisberaad weer verder en zal er een persconferentie gegeven worden. Naar verwachting wordt er dan meer duidelijk v.w.b. de duur van de schoolsluiting. Als de scholen beduidend langer gesloten blijven, gaan ook de kleuters (m.n. de kinderen van groep 2) meer doelgericht werken. We zullen een weg moeten vinden om ze de voorwaardelijke zaken voor groep 3 aan te leren. Of en hoe we dat gaan doen, leest u in volgende nieuwsbrieven. Groep 3-8: Het is nog niet bekend wanneer de scholen weer open gaan; we weten wel dat we niet meer kunnen blijven herhalen en consolideren. Om die reden gaan we langs de digitale weg nieuwe stof met instructies aanbieden. De leerkrachten zullen instructiefilmpjes maken of opzoeken en deze beschikbaar maken voor de kinderen. Voor alle groepen geldt dat we ze digitaal kunnen ‘bedienen’ en dat ze voldoende materiaal thuis hebben. Alleen voor groep 3 lijkt dat begrensd te zijn. Wanneer na dinsdag blijkt dat de schoolsluiting langer voortduurt, zullen de leerkrachten nieuwe materialen (werkboeken) verspreiden. U wordt zo nodig t.z.t. op de hoogte gebracht.

Begeleiding.

We hebben als team afgesproken de ingeslagen weg voor eerst te volgen en geen nieuwe zaken toe te voegen. De veelheid aan inlognamen en wachtwoorden die nodig waren, wordt dus niet of nauwelijks meer. We mogen verwachten dat de kinderen nu in een nieuw ritme komen en dat geeft weer een zekere rust. Misschien is het goed om dit nog eens benoemen… -Kinderen in groep 7 en 8 begeleidt u inhoudelijk zo weinig mogelijk. Het is belangrijk dat u toe ziet dat ze aan het werk zijn en hun werk serieus doen. De leerkracht houdt contact met uw kind over de inhoud. U kunt de kinderen aanspreken op hun leiderschapsvaardigheden, zoals ze dat op school hebben geleerd. -Kinderen in de middenbouw hebben meer uw inhoudelijke begeleiding nodig. Die moet u wellicht met een som of andere oefening even op weg helpen. Wellicht kunnen ook zij al een beetje leiderschap laten zien; Welke gewoonte kun je laten zien? -De tijdspanne van anderhalf a twee uur lijkt voor de meeste kinderen haalbaar. Uitzonderingen daar gelaten.

De komende weken.

Veel hangt af van de persconferentie van dinsdag as. Hopelijk horen we dan hoe lang de scholen nog dicht blijven. Wij hopen dat de termijn zo kort mogelijk is. Het lukt ons goed om onderwijs op afstand te bieden; het werkt goed en dat krijgen we met enige regelmaat terug van u als ouders (waarvoor dank!). Tegelijk is onderwijs geven op afstand een arbeidsintensieve manier van werken; het kost een hoop tijd en energie. Bovendien is het effect op langere tijd niet te voorspellen. Het aanbod is enigszins beperkt. De leerkrachten leggen de nadruk op de belangrijkste doelen van de hoofdvakken (rekenen, taal, lezen en spellen). Andere zaken als wereldoriëntatie, creativiteit ed. bieden we zo mogelijk facultatief aan. De sociale vaardigheden, het samenwerken, het samen bewegen etc.; helaas kunnen we dat op afstand niet bieden. Vandaar dat we elkaar snel weer in levende lijve te hopen ontmoeten. Tot die tijd; Succes (sterkte) thuis en vooral: Blijf gezond.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan