telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1238 - extra editie Corona

We werken samenCorona-virus - Beste ouder(s) / verzorger(s),

We zijn in Nederland in een bijzondere situatie terecht gekomen en dat vraagt om bijzondere maatregelen. U heeft ongetwijfeld gisteren, zondag 15 maart, gehoord dat de scholen dicht gaan. Daar hoort onze school ook bij. We leven in een tijd dat we elkaar nodig hebben, vertrouwen houden en rust bewaren. Goede communicatie is dan essentieel.

Graag informeren wij u dan ook over de school en de komende weken. In deze belangrijke nieuwsbrief leest u…

 • hoe we opvang op school organiseren.
 • hoe de kinderen onderwijs kunnen blijven volgen.
 • hoe we de komende weken communiceren.

 

Opvang op school.

Heeft u beide als ouders een ‘vitaal beroep’ en kunt u de opvang voor uw kinderen niet zelf organiseren, dan kunt u de komende periode gebruik maken van de opvangmogelijkheid op school.

 • Bent u genoodzaakt om gebruik te maken van opvang op school, stuur dan uiterlijk 1 dag van te voren een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Hierin geeft u aan om welke dagen en om welke kinderen het gaat. U ontvangt sowieso een ontvangstbevestiging van uw mail.
 • Opvang op school is mogelijk tussen 8.30 uur en 14.30 uur.
 • Uw kind/kinderen worden opgevangen in de eigen unit; unit-groep 1/2, unit-groep 3/4, unit- groep 5/6 op de Kardoen en de unit-groep 6/7/8 op het Fluitekruid. Dat betekent dat deze kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving met een voor hen vertrouwde leerkracht zijn.
 • Afhankelijk van de mate waarin gebruik gemaakt wordt van opvang op school, kan het zijn dat er in bouwen i.p.v. units opgevangen gaat worden. In dat geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht. (onderbouw gr. 1, 2 en 3 / middenbouw gr. 4, 5 en 6 / bovenbouw gr. 6, 7 en 8)
 • Sommige ouders hebben de school aangeboden klasgenootjes thuis op te willen vangen. Als er kinderen bij een klasgenootje thuis opgevangen kan worden, vindt er altijd eerst overleg met u plaats.

 

Onderwijs thuis

Zoals de minister heeft aangegeven wordt er hard gewerkt aan mogelijkheden voor kinderen om thuis voor schoolwerk te doen. We weten dat we in elk geval de komende 3 weken geen school hebben, maar het is denkbaar dat deze periode wellicht langer wordt. Het is zaak om schoolse vaardigheden te onderhouden. Daarom is het goed om het volgende te weten: • Op woensdagmorgen 18 maart as. verwachten we van elk gezin een ouder of een kind op school om een pakketje werk-voor-thuis op te halen. Om het aantal contactmomenten te beperken, krijgt elk gezin een tijdvak waarin het pakketje/de pakketjes opgehaald moet worden. Het pakketje voor een broertje of zusje kan gelijk ook mee genomen worden.

 • Het gaat om een pakket van werkboeken, -bladen, lesboek(-en), werkjes etc. In onderstaand schema ziet u wanneer uw gezin aan de beurt is.
 • Voor alle kinderen van groep 3-8 is er een pakketje. Ouders van kinderen van groep 1 en 2 kunnen desgewenst van de mogelijkheid gebruik maken om een pakketje mee te nemen. De pakketjes liggen klaar.
 • Neem even een tas mee, waarin de spullen netjes en zorgvuldig worden vervoerd.
 • Via email krijgt u van de leerkracht een link naar digitale oefensoftware (basispoort bijv.) De ‘weektaak-voor-thuis’ voor kind(-eren) van groep 3-8; voor de eerste week krijgen de kinderen hem op papier mee. Daarna volgt hij digitaal via mail. Daar staan zowel de opdrachten op die gemaakt moeten worden met het werk-voor-thuis-pakket als ook computeropdrachten. U krijgt inloggegevens van de voor kinderen bekende sites waarmee ze thuis kunnen oefenen. De leerkracht ziet op de site of en hoe de kinderen thuis oefenen.
 • De weektaak-voor-thuis is geen pakket waarmee de kinderen hun dagen volledig kunnen vullen. Het uitgangspunt is: elke dag een behapbare taak om het ritme vast te houden. We houden rekening met kinderen die buitenshuis opgevangen worden en wellicht niet/nauwelijks in de gelegenheid zijn om de weektaak-voor-thuis te doen.
 • Volgende week volgt de volgende weektaak.
 • U ontvangt ook de antwoordbladen. U kunt zelf het gemaakte werk nakijken, maar veel kinderen zijn gewend het eigen werk na te kijken. Dat mag ook. Ieder kind verdient het vertrouwen dit goed te doen. Maar…. Vertrouwen is goed, soms is controle beter. We laten het aan uw eigen inschatting over.
 • We leggen een stukje verantwoordelijkheid bij u en uw kind neer.
 • Onder het kopje communicatie leest u hoe u of uw zoon/dochter de leerkracht kan bereiken als er vragen zijn.
 • De kinderen krijgen oefenwerk mee; ze zullen veelal geen nieuwe zaken leren, omdat daar instructie voor nodig is en dat kunnen we vooralsnog niet verzorgen. De nadruk ligt op onderhouden van het reeds geleerde.
 • In onderstaand schema, ziet u wanneer en hoe laat u of uw zoon/dochter op school wordt verwacht om het werk-voor-thuis pakketje op te halen. Bij de ingang van de school wordt het aantal leerlingen dat tegelijk komt, gereguleerd. We beperken ook hier het aantal contactmomenten. Het is bedoeling dat u of uw zoon/dochter kort binnen is en direct weer naar huis gaat. Koortsige en verkouden kinderen schakelen een ander in.
  schema corona
 • Kinderen die gebruik maken van opvang op school, hebben hun pakketje bij zich en werken er op school aan.
 • Kinderen die met levelwerk werken, worden apart door Meester Harrie benaderd. Levelwerk gaat digitaal door.

Communicatie

 • Voor opvang op school, maar ook voor zaken die de school in z’n geheel aangaan, kunt een e- mail sturen aan de directeur, Dhr. Dannis Timmerman: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In zeer urgentie gevallen kunt u telefonisch contact opnemen: 06-522 30 527.
 • Voor vragen over het schoolwerk voor thuis of zaken die de groep aangaan, kunt u…
  • …via email contact opnemen met de leerkracht (emailadres is u bekend en mocht dat niet zo zijn, kunt u antwoorden op de mail van de leerkracht zoals u die vandaag of morgen krijgt).
  • …via de Parro -app. We zetten in de app de mogelijkheid open om met de leerkracht te communiceren. U mag verwachten dat de leerkracht niet altijd direct reageert, maar wel dezelfde dag nog.
 • Alle andere afspraken (gesprekken, overleggen etc.) worden allemaal afgelast of uitgesteld tot nader order. We communiceren hierover via email.

 

Tot slot.

Het is goed denkbaar dat de landelijke maatregelen de komende dagen en weken nog verder worden aangescherpt. Wanneer dat gevolgen heeft voor de kinderen en voor de school, zullen wij u hierover zo snel mogelijk berichten via email. Bovendien is niet duidelijk wat de gevolgen van de sluiting van de school op langere termijn zullen zijn. Kortom, heel veel is nu nog onduidelijk. We verschaffen u informatie op basis van wat wij nu weten, waarbij de richtlijnen van de regering en het RIVM leidend zijn. Er wordt het een en ander van u gevraagd, van de kinderen en ook van ons. Zoals gezegd; we hebben elkaar nodig om rust en kalmte te bewaren en samen besmetting van het virus zo goed mogelijk in te dammen.

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan