telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1237

We werken samen

Mee naar binnen?

Alleen voor groep 1. De ouders van groep 1 en 2 zijn gewend dat ze even met hun zoon of dochter meegaan naar binnen. Nu de kleutergroepen groter worden, wordt het drukker in de hal bij het brengen. Om de drukte enigszins te beperken willen we de ouders van groep 2 vragen om in het vervolg buiten te blijven. Alleen als u de leerkracht even heel kort wilt spreken, kunt u desgewenst even mee lopen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Corona-virus.

Het hele land lijkt behoorlijk in de ban te zijn van het Corona-virus. Met betrekking tot onze school kan ik u dit melden: We volgen de aanwijzingen van het RIVM en de GGD, op landelijk en regionaal niveau. Voor meer info, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs Dat betekent dat we voorlopig geen handen schudden. Daarnaast besteden we op onze school aandacht aan handen wassen en niezen in de ellenboog. Mocht het beleid voor onze school veranderen, dan brengen wij u z.s.m. op de hoogte.

Ik eet het beter.

ik eet het beter 1 2020Van 13 maart tot 20 maart is er weer het lesprogramma “Ik eet het beter”. Dit lesprogramma is ontwikkeld door AH en het Voedingscentrum. Centraal in dit programma staat het actief aanzetten tot een gezonde leefstijl bij leerlingen van de basisschool. Het gaat dan vooral om de leerlingen van groep 5 t/m groep 8.

In groep 5 heet het programma: “Stapel Gezond”. Ze ontdekken waarom de Schijf van 5 een handig hulpje is om gezond en lekker te kunnen drinken.

Groep 6 gaat aan de slag met “Over de tong”. De leerlingen ontdekken alles over smaak: zoet, zuur, zout en bitter. Ze weten deze smaken - soms letterlijk blindelings - van elkaar te onderscheiden door verschillende producten te proeven. Zo worden ze zich bewust van wat ze eten en drinken.

Groep 7 “Expeditie lekker in je vel”. Een week lang gezond eten, bewegen en ontspannen! Hoe kun je je lekker fit voelen? De leerlingen onderzoeken wat een gezonde leefstijl met je doet.

Groep 8 “Klasselunch”. De leerlingen gaan een bewuste keuze maken voor de middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of iets minder gezond, duurzaamheid of dierenwelzijn. Hebben ze te maken met cultuur of eetgewoontes, met smaak of porties.

ik eet het beter 2 2020Meer informatie vindt u op www.ikeethetbeter.nl

Ik eet het beter werkt samen met GoDo, een landelijke beweging die ouders en kinderen helpt om gezond te eten, meer te bewegen en te ontspannen. (go-do.nl)

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan