telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1231

We helpen elkaar

Themadienst zondag 9 februari.

Op zondag 9 februari om 9:30 uur houden we in de Gereformeerde kerk onze themadienst. Het thema zal deze keer zijn ‘Het zal me een zorg zijn’. Ds. Jelsma zal voorgaan in de dienst. Zoals u gewend bent wordt de kerkdienst toegespitst op de kinderen van de basisschool. Daarmee is de themadienst een echte gezinsdienst. We hopen dan ook dat we vele gezinnen van De Kardoen mogen begroeten. Graag tot dan!


Rapporten en Portfolio.

Zoals het zich nu laat aanzien ontvangt uw kind dit schooljaar zijn/haar laatste rapport, zoals we dat jarenlang hebben gebruikt. We zijn voornemens om vanaf volgend schooljaar te gaan werken met een portfolio i.p.v. het rapport. Bij het tweede rapport van dit jaar gaat u daar waarschijnlijk al iets van merken. Waarom een portfolio? En wat moet ik me daar bij voorstellen?

In het rapport leest u een ‘beoordeling’ van de leerkracht t.a.v. de ontwikkeling van uw kind. Het rapport is daarmee een document dat over het kind gaat, maar waar het kind zelf geen eigenaar van is. Het is immers gemaakt door de leerkracht. Het portfolio veronderstelt dat juist het kind eigenaar is. Het portfolio bestrijkt diverse facetten van de ontwikkeling van het kind (cognitief, sociaal emotioneel, werkhouding, betrokkenheid etc.). De kinderen kunnen in het portfolio kwijt wat ze willen leren, waar ze aan gaan werken en hoe ze dat doen. Vervolgens kunnen ze aan de hand van portfolio laten zien dat ze aan hun doelen hebben gewerkt en wat ze hebben bereikt. Natuurlijk is dat binnen de door ons gestelde kaders. Dat is de reden waarom niet alleen ouders, maar het kind zelf aanwezig is bij de 10-minutengesprekken. Dat gebeurt nu al in de groepen 5-8. Tegelijk behoudt het portfolio z’n informatieve waarde t.a.v. toetsen ed. Het ontwikkelen van het portfolio staat de komende periode op de agenda van het team. We hopen een mooi portfolio op te kunnen stellen, waarvan vooral de kinderen trotse eigenaren zijn.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we u op de hoogte.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan