telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1230

We vertrouwen elkaar

Vanuit Trefwoord.

Deze weken horen de kinderen n.a.v. de gelukwensen voor het nieuwe jaar verhalen over geluk en ongeluk. Of het nou om geluk of ongeluk gaat, we mogen weten dat onze God op elk moment van het leven aanwezig is. We mogen (te pas en te onpas) bij Hem komen met onze dank, onze vragen, onze frustraties. Hij hoort altijd! Psalm 23 getuigt daarvan. Hieronder een vrij vertaling van dit lied.

De Heer is mijn Herder,
Ik kom niets te kort.
Ik heb vertrouwen in mijn leven
En zie wel hoe het wordt.
Ik kom tot rust aan stille beekjes
En lig languit in het gras.
Hij geeft me troost als ik moet huilen
En Hij houdt me in de pas.
Ik ben niet bang voor wat gaat komen,
Want ik voel me niet alleen.
Zo stap ik stralend in de toekomst.
Hij staat beschermend om me heen.

Nieuwsbrief.

Vanwege drukte is het vorige week niet gelukt om een nieuwsbrief te verzenden. Hiervoor onze excuses.

Oudertevredenheidspeiling.

Enkele weken voor de kerstvakantie ontving u een uitnodiging voor een oudertevredenheidspeiling ((via ‘Vensters). Door middel van enkele vragen willen we graag weten hoe u denkt over onze school en hoe tevreden u bent. Aan de hand van deze peiling hopen we een beeld te krijgen en wellicht aanknopingspunten ter verbetering. De peiling sluit eind januari. Heeft u hem nog ingevuld, dan heeft u daar nog steeds de gelegenheid voor. Hoe meer ouders deelnemen, hoe meer betrouwbaar de peiling wordt. We zullen de uitslag van de peiling d.m.v. de nieuwsbrief met u delen.

10-minutengesprekken.

Binnenkort gaat het eerste rapport voor de groepen 3-8 mee. In de week daarvoor houden we de 10-minutengesprekken. Goed om te weten:

  • De kinderen van de groepen 5 tot en met 7 worden uitgenodigd om mee te komen naar de 10-minutengesprekken. U bespreekt samen met de leerkracht en uw kind zijn/haar ontwikkeling. De kinderen en ouders van groep 8 worden op een later moment uitgenodigd.
  • Kinderen van de groepen 1 tot en met 4 gaan niet mee.
  • Ouders/verzorgers van de groepen 3-7 worden uitgenodigd op maandag 27 januari tussen 16.00 en 19.00 uur en op woensdag 29 januari tussen 13.30 en 17.00 uur.
  • Ouders/verzorgers van de kleutergroepen (1/2a, 1/2b en 1/2c) worden uitgenodigd op maandag 27 januari tussen 18.00 en 21.00 uur) en op woensdag 29 januari ook weer tussen 18.00 en 21.00 uur.
  • U kunt zich vanaf volgende week maandag 20 januari 8.00 uur inschrijven op de door u gewenste dag en tijd via de Parro -app. Inschrijving via de app sluit donderdag 23 januari om 17.00 uur.
  • In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaat het rapport niet vrijdag de 31 mee, maar maandag 3 februari. Dat heeft alles te maken met het volgende bericht.

Staking 30 en 31 januari.

De grote onderwijsbonden hebben opnieuw een landelijke staking afgekondigd. Deze keer gaat het om 2 achtereenvolgende dagen, te weten donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari. De bonden zien de salariskloof tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs als een van de belangrijkste argumenten om te volharden in het staken. Er is een nieuwe CAO vastgesteld en daar zit een kleine salarisverbetering in, maar het verschil is nog steeds behoorlijk.
Om die reden, maar ook vanwege de nog steeds toenemende werkdruk kiest het grootste deel van het team van De Kardoen er voor om opnieuw te gaan staken. Stakende leerkrachten mogen niet worden vervangen. Om 1 lijn te trekken, gaat de hele school gedurende de beide dagen dicht.

Groeps-app.

Veel kinderen hebben een mobiele telefoon. De mogelijkheden van zo’n slim apparaatje zijn eindeloos. De kinderen die een telefoon hebben, maken gebruik van whats-app om onderling met elkaar te chatten. Heel gezellig natuurlijk. In sommige klassen wordt een groeps-app aangemaakt, zodat de kinderen elkaar na schooltijd digitaal kunnen ontmoeten.
Een mobieltje (met al z’n mogelijkheden) geeft de kinderen een enorme vrijheid; een grenzeloze vrijheid, zo lijkt het soms. Tegelijkertijd veronderstelt de digitale wereld ook bepaald gedrag en verantwoordelijkheid voor dat gedrag. We zien in de praktijk regelmatig dat de kinderen nog niet hebben geleerd gewenst gedrag te laten zien in de digitale praktijk. In zo’n groeps-app laten ze zich verleiden tot taalgebruik en uitlatingen die ze in de dagelijkse praktijk achterwege laten. Bovendien zien we reactief gedrag (terwijl we liefst pro-actief gedrag zien). Vaak heeft dat een flinke impact op de sfeer in de groep, hetgeen we de volgende dag op school merken.
We voelen een gedeelde verantwoordelijkheid t.a.v. de vorming van de kinderen. Daarom bestedne we hier op school aandacht aan. Ook is het goed dat u thuis praat met de kinderen over hun gedrag in bijv. whats-app groepen (of andere chatprogramma’s en/of sociale media). U kunt uit belangstelling eens meekijken in de mobiel van uw kind. Het geeft u de gelegenheid om erover te praten en tegelijk gepast sociaal gedrag aan te leren. Tegelijk ziet u toe op de online veiligheid van uw kind. De kinderen hebben ons ook op dit vlak als volwassene nodig.

Extra vrije dag groep 1 en 2.

Vrijdag aanstaande is er weer een extra vrije dag ingeroosterd voor groep 1 en 2. Donderdagmiddag begint voor hen dus het weekend. Veel plezier allemaal.

geboorte sepSep is geboren.

Op maandag 6 januari is de tweede zoon van juf Sharon en haar man Kay geboren. Een mooie en gezonde jongen die luistert naar de naam Sep. Natuurlijk zijn we heel blij voor juf Sharons gezin. Moeder en zoon maken het goed.

Nieuwe leerlingen.

We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen begroeten. Het gaat om Jelle Nijhoff in groep 1a en Daley van Beek in groep 2a bij juf Astrid en juf Hilde en Quendi de Lange in groep 6b bij juf Marion en juf Willemijn.
Allen van harte welkom en veel plezier bij ons op school.

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan