telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1128

We vertrouwen elkaar

Johannes is zijn naam.

Deze week horen de kinderen een verhaal van 2 oude mensen. Elisabeth en Zacharias. Hun hele leven hadden ze al gehoopt een kindje te mogen krijgen, maar nu ze beide oud zijn, hebben ze de hoop op gegeven. Totdat Zacharias in de tempel geroepen wordt door God. Als God hem vertelt dat er toch nog een kindje geboren zal worden, kan Zacharias dat niet geloven. Dat kan toch niet waar zijn. Maar als het God het zegt, dan is het waar. God houdt zijn belofte. Omdat Zacharias geloof zo klein is, kan hij niet meer praten, totdat zijn zoon geboren wordt. En pas als hij de naam van het kindje bekend maakt, geeft God hem zijn stem terug. Johannes zal hij heten. Dat betekent ‘God zal ons helpen’. Johannes zal de komst van Jezus voorbereiden. Jezus, de heelmaker en redder. Precies zoals God heeft beloofd in het oude testament door de profeet Jesaja.
Nu we naar kerst toeleven, mogen we opnieuw weten dat God betrouwbaar en liefdevol is. Laten we dat doorvertellen, gedenken en vieren.


Zonnepanelen.

Sinds 2 maanden liggen er 75 zonnepanelen op het schoolgebouw van De Kardoen. De opbrengst zou genoeg moeten zijn om het totale stroomgebruik te compenseren. Dat maakt de school energieneutraal als het gaat om stroomverbruik. Natuurlijk zal er de ene dag meer opbrengst zijn dan de andere dag, maar gemiddeld lopen opbrengst en verbruik samen op. Om een idee te geven: We hebben tot nu toe ruim 2600 Kg CO uitstoot bespaard, wat overeenkomt met het planten van bijna 9 bomen. Zeker wanneer we weten dat het stroomverbruik de laatste jaren alleen maar is toegenomen, is dit toch mooi meegenomen. Zo leveren we ons steentje bij aan klimaatverbetering.
Ons schoolgebouw is niet gebouwd naar de huidige energiebesparende richtlijnen. In de zomervakantie hebben we een flink aantal ramen laten vervangen door thermo beglazing. Dat scheelt al een hoop warmte verlies. Bovendien is vorig schooljaar de isolatie achter de groene boei-delen verbeterd.


Thematisch onderwijs en betrokkenheid.

In de bovenbouw (groep 5-8) wordt structureel gewerkt aan de implementatie van thematisch onderwijs aan de hand van de methode Topondernemers. We hebben als school verschillende argumenten om thematisch te willen werken. Een belangrijke reden is de betrokkenheid van de leerlingen. We willen graag dat leerlingen zich betrokken voelen bij de stof. Dat ze het leuk en interessant vinden en er meer over willen weten. Een betrokken leerling leert makkelijk en leert veel meer, dan een kind dat niet betrokken is. Betrokkenheid laat zich niet meten, maar is wel herkenbaar. Een kind dat intens en ononderbroken ergens mee bezig is; daarbij de tijd uit het oog verliest; sterk intrinsiek gemotiveerd is; op zoek gaat naar het nieuwe en ‘vervuld’ is van de activiteit is betrokken. Wij leren de kinderen een goede werkhouding aan. Dat vinden we belangrijk. Denk hierbij aan zelfstandigheid, eigenaarschap, kritisch zijn etc. De 7 gewoonten zijn hier sterk op gericht. Daarmee richten we ons op het kind. Maar we richten ons niet alleen op het kind; we richten ons ook op de stof en de manier waarop we de stof aanbieden. Wanneer thema’s in gehelen worden aangeboden, valt er meer te ontdekken. Als het thema bijv. ‘Nelson Mandela” is, is er een invalshoek vanuit de geschiedenis, maar ook vanuit aardrijkskunde en topografie. Door de verschillende invalshoeken, worden meer leerlingen getriggerd en worden leerlingen meer getriggerd.
Elk thema start met een kennisoogst. De leerlingen moeten eerst het een en ander weten over het thema. Een soort kennisbasis. Van daaruit kunnen de kinderen hun eigen spoor volgen. Nu we nog midden in de implementatie zitten, verloopt dit proces behoorlijk geleid. Langzaam maar zeker leren de kinderen met meer vrijheid om te gaan.


Info kerstviering.

Vandaag krijgen de oudste kinderen van het gezin een uitnodiging voor kerstviering van donderdagavond 19 december op school mee naar huis.
Kom je met de fiets, dan graag je fiets in/bij het fietsenhok op het grote plein zetten. De start van de wandeling is namelijk ook bij de hoofdingang op het grote plein.
Bij de uitnodiging krijgt u een brief mee met de starttijden. Kijkt u dus goed hoe laat uw gezin moet starten. We verwachten uiteraard alle leerlingen, en hun ouder(s), dan ook tijdig op school.
U ziet in de brief ook of u de rode of groene route moet volgen.


Kerstmarkt op het Fluitekruid!

Zoals altijd organiseert groep 8 de kerstmarkt dit jaar weer.
Het doel van de kerstmarkt is om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Dat geld gaat naar Kika. Kika is een organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker.

Bij de kerstmarkt wordt er eten, drinken en spulletjes verkocht. Je kunt er ook hele leuke activiteiten doen.
Er is ook een rad van fortuin, daarvoor hebben we prijsjes nodig. Zou u ons willen helpen met de prijsjes? Als u iets heeft dat we kunnen verloten, wilt u het dan brengen naar het Fluitekruid?
De prijzen zouden we graag willen voor 18 december.
De kerstmarkt is op 18 december van 12.30 tot 14.30 uur op het Fluitekruid.
We hopen dat jullie allemaal komen!

P.S. Om extra geld in te zamelen, gaan we ook dit jaar weer lege flessen verzamelen. Willen jullie mee helpen? Ook deze kunnen ingeleverd worden op het Fluitekruid.

Vriendelijke groeten, namens groep 8, Carlijn en Ilse


Nieuwe leerlingen.

We mogen weer een paar nieuwe leerlingen begroeten. Het gaat om Ben Weitkamp (gr.1)  en Julius van Dijk (gr.2) in groep 1b/2b bij juf Jenny en juf Wilma. Beide van harte welkom en veel plezier bij ons op school.


Leden gezocht: Ontmoetingsdienst voor jonge gezinnen.

Met het hele gezin in de kerk, dat kan tijdens de ontmoetingsdiensten voor jonge gezinnen. Twee keer per jaar organiseert een werkgroep een ontmoetingsdienst, dit is een laagdrempelige dienst gericht op jonge gezinnen. In de dienst wordt er veel gezongen, is er een thema wat aanslaat bij jonge kinderen en wordt dit op een leuke interactieve manier uitgebeeld. Alle kinderen, van klein (baby) tot groot, zijn dan ook van harte welkom in de kerk. Er is tijdens deze diensten geen kindernevendienst of reguliere oppasdienst zijn. Wel is er de oppasdienst aanwezig in de consistorie voor wie dat prettig vindt.
De organisatie van het kinderkerstfeest wordt ook door deze groep gedaan. Een mooie kerstviering met het gezin op 2e kerstdag om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk.

Een aantal leden van de werkgroep zijn gestopt of gaan binnenkort stoppen, we zoeken dus vervanging/uitbreiding van de werkgroep.

Lijkt het je leuk om mee te doen, neem dan contact op met Lieuwke Kampman-Mulder 0683166414.

werkgroep ontmoetingsdienst

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan