telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1227

Kerstviering.

Per abuis zijn er in de vorige nieuwsbrief twee data genoemd voor het kerstfeest. De enige goede datum is donderdag 19 december as. Het feest begint om 17.30 uur.
We hopen u allen samen met de kinderen te mogen begroeten.

advent 2019

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan