telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1226

We vertrouwen elkaar

Sinterklaas 5 december.

We hebben er lang naar uitgekeken maar donderdag 5 december is het dan zover: Sinterklaas komt naar De Kardoen. Om half negen zullen de leerkrachten zich met hun klas verzamelen op het grote plein, zodat we allemaal kunnen zien op welke manier Sinterklaas met zijn Pieten naar onze school komt. We vragen de ouders om aan de overkant van de straat op de stoep te wachten.

De groepen 1 t/m 4 gaan deze ochtend spelletjes doen, groep 5 t/m 8 krijgen een mooie surprise, gedicht met natuurlijk een cadeautje. De groepen1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij.

's Middags is het natuurlijk tijd voor de Zilveren Pepernoot! Wie zal er dit jaar met de Zilveren Pepernoot-bokaal vandoor gaan? Uiteraard zijn ouders van deelnemers van harte welkom om te komen kijken. Ook oud-leerlingen mogen een kijkje komen nemen.
We beginnen 's middags om +/- 12.30 uur tot 14.30 uur.
We maken er een gezellige dag van!


Verlof Juf Sharon, vervanging door juf Willemijn.

Met ingang van volgende week gaat juf Sharon met zwangerschapsverlof. Dat betekent dat we haar de komende maanden niet op school tegenkomen. Gelukkig hebben we een goede vervanger, een bekend gezicht, bereid gevonden om de lesdagen (in groep 6/7, groep 7 en groep 8) van Sharon over te nemen. Het is juf Willemijn.

Vorig schooljaar werkte ze in de combi 3/4 en daarvoor heeft ze les gegeven in groep 8 op onze school. We wensen Sharon een fijne en voorspoedige tijd toe en tegelijk hopen we dat Willemijn haar draai op De Kardoen snel weer zal vinden.


Nieuwe leerling.

We mogen in groep 1a bij juf Astrid en juf Hilde weer een nieuwe leerling begroeten.
Het gaat om Milan Pannen. Welkom bij ons op school en we wensen je een fijne tijd toe.


Even voorstellen deel 1.

Hallo,
Mijn naam is Marlynn Beunk. Ik ben 18 jaar en kom uit Nijverdal.
Vorig schooljaar heb ik het VWO afgerond en momenteel ben ik eerstejaars student op het Teachers College op Windesheim. In de eerste fase van deze opleiding krijgen we een brede oriëntatie op het onderwijs en lopen we zowel stage in het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs. In de tweede fase moeten we een richting kiezen om ons in te specialiseren. De opleiding focust zich vooral op het ontwikkelen van onderwijs dat aansluit op onze snel veranderende maatschappij. We worden opgeleid tot de creatieve leraar van de toekomst, ook wel de 'Teacher Artist' genoemd. Een unieke en erg interessante opleiding. Mijn basisonderwijsstage mag ik tot het einde van het schooljaar lopen op CBS de Kardoen, waar ik nu in groep 6/7 ben gestart. Ik heb er heel veel zin in!


eva timmerEven voorstellen deel 2.

Hoi!
Mijn naam is Eva Timmer, ik ben 17 jaar en ik woon in Den ham. Ik wil mijn hele leven al een juf worden;) Ik zit in het tweede jaar van de opleiding Onderwijsassistent, deze opleiding volg ik op het Alfa College in Hardenberg. Na deze opleiding wil ook nog graag de PABO doen.
Ik hoop dat ik op De Kardoen veel nieuwe dingen kan leren. Ik vind het hier nu al super leuk en heb zin in de rest van het jaar!


Notulen MR.

Op donderdag 7 november 2019 heeft de MR de tweede bijeenkomst van dit schooljaar gehouden. Vele openstaande actiepunten heeft het team kunnen afsluiten.
In de vergadering hebben de OG (OuderGeleding) en de PG (PersoneelsGeleding) van de MR akkoord gegeven op het jaarplan 19/20 en het veiligheidsplan. In het jaarplan staat beschreven
wat het team van De Kardoen op de agenda heeft voor dit jaar. Waarbij het veiligheidsplan de protocollen dekt voor álle zaken die u kunt bedenken omtrent veiligheid op school.
Het schoolplan 19-23 moet op een aantal punten nog herzien worden en de schoolgids is op een paar opmerkingen na ook klaar. Deze worden direct doorgevoerd en binnenkort ook akkoord
bevonden.

Er vinden nogal wat ontwikkelingen plaats op De Kardoen. De introductie van de Parro app, thematisch onderwijs, digitalisering en SVT toetsen zijn een greep uit alle zaken die er spelen.
Heel goede ontwikkelingen voor de school en de leerlingen, die de MR scherp op het netvlies houdt. Juist om alle introducties beheerst te laten verlopen én met elkaar te bewaken dat de
bestaande systemen niet komen te vervallen of achterop raken. Fijn ook dat via de oudergeleding vragen en informatie binnenkomen, zodat er gesproken kan
worden over thema’s die spelen. Vergeet u niet dat u te allen tijde welkom bent bij de MR, maar zeker ook bij de leerkrachten en directie van onze school met uw vragen en opmerkingen? We
horen dat graag. Dit kan op school, schoolplein of uiteraard via email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


Jaarlijkse ouderbijdrage.

Begin december 2019 zal weer de jaarlijkse ouderbijdrage schooljaar 2019/2020 worden geïncasseerd. Deze bedraagt voor het schooljaar 2019/2020 € 17,50 per kind.
De ouderbijdrage is bestemd voor o.a. buitenschoolse activiteiten (bijv. wagen Koningsdag)
en andere activiteiten (startfeest, sinterklaas, kerst, schoolreizen/kamp, paaslunch etc.).

Vorig jaar hebben wij aangegeven de ouderbijdrage dit schooljaar te verhogen naar € 20,- per kind. Wij hebben echter vanuit het stimuleringsfonds van Stichting Floreant eenmalig een bijdrage ontvangen. Om deze reden hebben wij besloten de verhoging naar € 20,- niet dit schooljaar maar in het schooljaar 2020/2021 in te laten gaan.

 • Aan alle ouders/verzorgers waarvan wel een machtiging aanwezig is in onze administratie:
  indien er wijzigingen zijn opgetreden in uw gegevens (bv. bankrekeningnummer of tenaamstelling bankrekening), dit graag doorgeven aan Henk Jan Schuurhuis, penningmeester ouderraad (mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Geen wijzigingen dan hoeft u niets te doen.
 • Aan alle ouders/verzorgers die liever geen machtiging geven:
  het is natuurlijk ook mogelijk om de ouderbijdrage rechtstreeks over te maken naar rekening van de ouderraad:
  Rekeningnummer: NL74 RABO 0348 9640 80 t.n.v. Stichting Floreant te Ommen o.v.v. Ouderbijdrage 2019/2020 (Voornaam Achternaam (kind/kinderen)
 • Aan alle ouders/verzorgers waarvan geen machtiging aanwezig is in onze administratie:
  heeft u nog geen envelop met informatie over de ouderbijdrage en de “Overeenkomst & machtiging ouderbijdrage” ontvangen, dan ontvangt u de machtiging binnenkort.
  Wij willen u vragen om deze overeenkomst & machtiging zo spoedig mogelijk na ontvangst ingevuld en ondertekend bij de school in te leveren.

 Voorafgaand aan de incasso dienen wij u van het volgende op de hoogte te stellen:
Incassant-ID ouderraad : NL97ZZZ400598800000
Uniek machtigingskenmerk : lidnummer van uw kind
Datum van incassering : 10 december 2019
Incasseringsbedrag : € 17,50 per kind

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ouderraad de Kardoen

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand nws1226_27_november_bijlage_take_care_nursery.pdfProject Take Care Nursery - Gambia375 kBdinsdag 26 november 2019

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan