telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1225

We vertrouwen elkaar

Gedicht.

Meer van U en minder van mij. Dat is de sleutel

Geduld.
Neem er de tijd voor
Verandering begint vandaag
Is niet klaar vandaag
Verandering
Groei
Heeft tijd nodig
Liefde
Zijn liefde
Verandert jou van binnen uit
Zijn liefde
Laat jouw wortels groeien
Verwijder stenen
Verwijder onkruid
Dag voor dag
Stap voor stap
Drink van het Levend water
Het water
Dat jou laat groeien
Dat wortels laat groeien
Diep
Met veel vertakkingen
Onzichtbaar
En toch
Zo belangrijk
Dan sta je stevig in de storm
Draag je vrucht
En ben je sterk.

Gedicht van Ineke Dieleman, zorgassistent in groep 4.

Sinterklaas.

Het sinterklaasjournaal is weer begonnen; massaal volgen we de perikelen rondom de intocht van sinterklaas en de pieten. Natuurlijk komt sinterklaas dit jaar ook weer naar De Kardoen. We zien er met elkaar zeer naar uit. Precies op zijn verjaardag, op donderdag 5 december komt sinterklaas op school. ’s Morgens zal hij de klassen de bezoeken en krijgen de kinderen een cadeautje van hem.
’s Middags vieren we de Zilveren Pepernoot, een talentenjacht voor de kinderen van de bovenbouw. Een prachtig feest, waar veel kinderen nu al naar uitkijken en/of zich op voorbereiden. De kinderen van de onderbouw (groep 1-4) zullen donderdagmiddag 5 december vrij zijn. Vrijdag 6 december is weer een normale schooldag.


Schoolfruit.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we deze week weer begonnen zijn met schoolfruit. Omdat de nieuwsbrief nu op woensdag verschijnt, kunnen we u niet tijdig vertellen welke soorten fruit/groente aangeboden worden. Kijk daarvoor even op de site van onze school: www.de-kardoen.nl . Daar leest u welke fruit/groentesoorten aangeboden worden.


Facultatieve oudergesprekken.

De oplettende ouder heeft de facultatieve oudergesprekken eind vorige maand gemist. Om toch een contactmoment te hebben, houden we alsnog de facultatieve oudergesprekken. Deze zullen plaatsvinden in week 47 (de week van maandag 18 november). De leerkracht nodigt u uit via de PARRO-app. U kunt in de app zelf een voorkeurstijd aangeven in het open gezette tijdvak. Let op: Leerkrachten kiezen verschillende dagen in deze week.


Bag2School.

We hebben vorige week weer flink kleding ingezameld met elkaar. En daarvoor hebben we als ouderraad weer een mooi bedrag mogen ontvangen! Iedereen bedankt voor jullie inbreng. En blijf oude kleding en schoenen ed. bewaren want de volgende inzameling is 15, 18 en19 mei 2020!

bag2school opbrengst 2019


Dansstudio 85.

logo dans studio 85Op 5 november en 13 november zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 op bezoek geweest bij dansstudio 85.
Hier hebben ze vol enthousiasme de sintdans geoefend. Omdat dit zo'n succes was heeft Debby van dansstudio 85 een leuke actie. Zie de actie flyer hieronder.

 dans kado

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan