telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1223

We doen mee

Landelijke staking 6 november as.

Het zal u niet ontgaan zijn. De onderwijsbonden hebben scholen in primair en voortgezet onderwijs opgeroepen om volgende week woensdag te gaan staken voor betere salarissen, meer leerkrachten en minder werkdruk. Hoe wij hier als school mee omgaan hoort u waarschijnlijk morgen in een apart schrijven.


Halloween.

Donderdag 31 oktober is de dag waarop Halloween wordt gevierd. Over de herkomst van het feest doen verschillende verhalen de ronde. Zo zou Halloween afgeleid zijn van ‘All Hallows even’ ofwel het Rooms Katholieke Allerheiligen. Vaker wordt gezegd dat Halloween komt van het Keltische feest Samhain, waarop met enge kledij de demonen uit de onderwereld schrik werd aangejaagd. Hoe dan ook, het is vandaag de dag een feest waarbij schrik en angst de boventoon voert.
31 oktober is ook Hervormingsdag. De dag waarop Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde op de deur van kerk in Wittenberg in 1517. U weet wellicht dat hij daarmee een belangrijke verandering binnen de kerk teweeg bracht. Het is het moment waarop de protestantse kerk zijn oorsprong vindt. Luther vond dat de bijbel, woorden van liefde, genade en vergeving weer centraal moeten staan in de kerken. Dat zou toch eigenlijk ook een feestje waard moeten zijn.


Nationaal schoolontbijt.

Vrijdag 8 november is er weer het Nationaal schoolontbijt. Een landelijke promotie van een goed ontbijt voor de schooldag. Omdat wij een Gezonde school zijn, doen we natuurlijk mee.
De kinderen krijgen op school een gezond ontbijt.

LET OP:
De leerlingen van groep 1 t/m 8 moeten zelf een beker, bordje en bestek meenemen.

schoolontbijt


Schoolfruit.

Vanaf woensdag 13 november krijgen we weer schoolfruit! Het fruit wordt dinsdags op school geleverd. Dat betekent dat er op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit is voor alle kinderen. Op deze dagen hoeven de kinderen geen fruit mee te nemen van huis (voor de kleine pauze 10.15 – 10.30 uur). Wel nemen de kinderen wat drinken mee (zoals u weet, bij voorkeur in een drinkbeker). In de nieuwsbrief leest u welke soort fruit er in die week wordt gegeven. We hopen in de eerste plaats dat de kinderen er smakelijk in eten en tegelijk ook nieuwe soorten fruit gaan waarderen.


Verjaardag juf Henriët en juf Diane.

Op vrijdag 8 november a.s. vieren zowel juf Henriët als juf Diane samen met hun klas hun verjaardag op school. De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen en hoeven ook geen eten of drinken mee te nemen, daar zorgt het feestvarken wel voor.Zoals altijd is het wel of niet geld meenemen geheel vrijblijvend.

Uw kind kan ook:

 • niets meenemen of
 • een zelfgemaakt cadeau meenemen of
 • een klein cadeau meenemen of
 • wel geld meenemen; hier wordt dan een cadeau voor gekocht.

Eventueel geld voor een cadeau mogen de kinderen van de groep van juf Henriët geven aan juf Marjan of juf Rita. Dit kan tot en met donderdag 7 november.
Eventueel geld voor juf Diane mogen de kinderen geven aan juf Laura , ook dit kan tot en met donderdag 7 november.


Workshop Speellab.

speellabVrijdag 8 nov hebben de groepen 6/7, 7 en 8 een workshop “Speellab” op school.
Deze workshop wordt gegeven door Grote Broer Kunsteducatie.
Tijdens de workshop ( die 90 – 120 min duurt ) verkennen de leerlingen allerlei nieuwe technieken.
Hoe maak je een eigen voorwerp met een 3D printer pen? Of hoe kun je een lampje laten branden met stroomgeleidende verf?

De workshop begint met een korte introductie over de 3D print techniek en over alle onderdelen van het Speellab. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes kennismaken met de mogelijkheden van 3D printen, de 3D pen en de 3D printer.
Ook kunnen ze aan de slag met 3D-geprint constructiemateriaal “Plokko”.

Een workshop waarin leerlingen ook werken aan de 21e eeuwse vaardigheden, zoals oplossingsgericht denken, want techniek doet niet altijd wat je wil.


Bag2School.

bag2schoolAfgelopen maandag heeft uw kind de bag2school zak meegekregen naar huis. Om te zorgen dat deze actie wederom weer een groot succes wordt, zou het geweldig zijn als iedereen de zak weer gevuld met oude kleding/schoenen/tassen e.d. mee terug neemt naar school.

Want hoe meer kilo's we met elkaar ophalen des te beter het is voor de kas van de ouderraad. En dat komt weer ten goede aan onze leerlingen.
En uiteraard mogen er meer gevulde zakken meegenomen worden! Dit mogen gewoon vuilniszakken zijn.

De zakken kunnen op 4, 5 en 6 november (6 november tot uiterlijk 9 uur) meegebracht worden. De zakken worden verzameld in de grote zaal.

Wij als ouderraad hopen op een grote opbrengst!!!


MR - Agenda vergadering 7 november.

Dinsdag 7 november 2019 aanvang 19.30 uur

 1. Opening
 2. Notulen en actielijst vorige vergadering behandelen
 3. Rondvraag
 4. Vaststellen schoolplan 2019-2023
 5. Vaststellen jaarplan 2019-2020
 6. Vaststellen Veiligheidsplan
 7. Schoolgids
 8. Vanuit de GMR
 9. Afsluiting vergadering

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan