telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1222

We doen mee

Trefwoord.

Even kwetsbaar als een vlinder
of een beeldje van kristal.
Is een kind dat zoekt naar liefde
en bescherming bovenal.

In zijn wereld vol verwachting
hoop ik dat het slagen zal
als piloot, chauffeur of kapster,
maar als mens toch bovenal.

handen met vlinderGod, dat ik de juiste woorden
tegen het kind zeggen zal
dat het zich aanvaard mag weten,
maar beschermd toch bovenal.

Ongeacht alle prestaties,
daarom gaat het toch meestal?
Ongeacht cijfers en toetsen,
maar als mens toch bovenal.

God geeft liefde aan de mensen,
maar aan kind’ren bovenal.
Want ze zijn kwetsbaar als vlinders
of als beeldjes van kristal.

Gedicht van Chris Lindhout.


Gewoonte 6 Creëer synergie.

Kunt u zich het moment herinneren waarop uw kind thuis het woord ‘synergie’ in de mond nam? Ik kan me voorstellen dat het op z’n minst voor verwonderde blikken heeft gezorgd. Synergie? Is dat taal voor kinderen? Toch wel! Met het creëren van synergie komen alle voorgaande gewoontes bij elkaar. Beter gezegd. Synergie is het resultaat van de eerste 5 gewoonten; een fijne, waardevolle, creatieve en effectieve samenwerking. De opbrengst van de samenwerking is vele malen groter dan de opbrengst van dezelfde mensen die niet hebben samengewerkt. 1+1=3, ...of 10 …of 100!
Tegelijk zien we dat de term synergie soms (te) gemakkelijk gebruikt wordt voor samenwerkingen waar nauwelijks sprake is van meerwaarde. Het is daarom goed om te weten wat kenmerkend is.
Synergie is niet het zelfde als het sluiten van een compromis. Het is juist het bedenken van een oplossing die beter is dan ieder tot nu zelf had kunnen bedenken. Het zgn. derde alternatief.
Synergie veronderstelt het waarderen van verschillen. Zoeken naar uniformiteit is jammer. We ontdekken hoe mijn talent jouw affiniteit kan versterken.
Synergie veronderstelt een houding van bereidwilligheid (om het gezamenlijke einddoel voor ogen te willen nemen) en (om eest te begrijpen en dan begrepen te willen worden). Er is sprake van passie, energie, vernuftigheid en sensatie om een nieuwe realiteit te creëren.

U begrijpt dat er niet zomaar sprake is van synergie; maar als dat punt wel wordt bereikt, kunnen er hele mooie dingen ontstaan en dat gunnen we onze kinderen van harte!

Zie ook de bijlage: Gewoonte 6


Gewoonte 7: Houd de zaag scherp.

Hiervoor las u dat gewoonte 6 het resultaat is van alle voorgaande gewoonten. Gewoonten 7 omringt de andere 6 gewoonten. Om lichaam en geest blijvend in staat te stellen om naar de gewoonten te leven, is het juist ook belangrijk om op gepaste momenten goed voor jezelf te zorgen, voor zowel lichaam als geest. Hoe? Dat is voor iedereen weer anders. Zo gaat de een sporten en gaat een ander een museum bezoeken. Je houdt de zaag scherp door momenten van rust, ontspanning en inspiratie in te bouwen, maar ook een leefstijl na te streven die gezond en in balans is.

Zie ook de bijlage: Gewoonte 7


Extra vrije dag groep 1 en 2.

Vrijdag aanstaande is er weer een extra vrije dag ingeroosterd voor groep 1 en 2. Donderdagmiddag begint voor hen dus het weekend. Veel plezier allemaal.


Peuterochtend vrijdag 18 oktober as.

Aanstaande vrijdag om 9.00 is er de eerste peuterochtend van dit schooljaar. Ouders die op zoek zijn naar een fijne basisschool, kunnen op deze manier vrijblijvend kennismaken met De Kardoen. Ouders en kinderen worden om 9.00 uur verwacht en om 11.00 uur is de ochtend voorbij. De kinderen verblijven de hele ochtend in de klas bij de kleuterleerkracht. De ouders gaan na een poosje mee met de directeur. Zij krijgen verdere informatie over de school. Geheel in het kader van The Leader in Me, zal niet alleen meester Dannis, de directeur, het een en ander laten zien. Ook kinderen delen informatie met de aspirant-ouders.
Bent u zelf van plan om met uw kind naar De Kardoen te komen, of kent u mensen in uw omgeving die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind: U bent van harte welkom! U kunt u opgeven d.m.v. een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Nieuws vanuit de MR.

De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar heeft alweer plaats gevonden. Op dinsdag 24 september 2019 heeft de MR zich in de vernieuwde samenstelling over vele onderwerpen gebogen. Welkom juf Marjan Dekker!

Het schoolplan 19-23, jaarplan 19/20 en het sociaal veiligheidsplan zijn langs geweest. Na een aantal aanpassingen kan de MR zeer waarschijnlijk de volgende bijeenkomst deze goedkeuren. Nog even wachten dus.

Wel heeft de MR een aantal andere documenten kunnen goedkeuren. Het huishoudelijk reglement, het MR jaarverslag en de jaarplanning. In de jaarplanning is ook gesproken over het contactmomenten de verbinding met de Gemeenschappelijk MR van Floreant (https://www.floreantscholen.nl).

Naast de officiële documenten is er gesproken over de klassenouders, klassenmailing en synergie in de combi’s, jaargroepen en units (1/2, 3/4, 5/6, 7/8). Het is belangrijk dat hier aandacht voor blijft. Het thematisch onderwijs gaat hier ook bij ondersteunen. Ook de interne processen van gesprekkencycli (zoals 10 min. en omgekeerde 10 min.) en aftoetsing van thematisch onderwijs zijn voorbij gekomen. Goede constructieve gesprekken tussen de personeels- en ouder-geleding.

Wanneer er vragen, tips of ideeën zijn over, voor of aan de MR, dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken in de gemeenschappelijke ruimte, op het schoolplein of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De MR heeft via de ouderhulplijsten gezien dat er een aantal aanmeldingen gekomen zijn, top! Vanaf schooljaar 20/21 zijn er weer vacatures voor de oudergeleding, wij houden u op de hoogte. Mocht u in tussentijd benieuwd zijn hoe een MR vergadering verloopt, dan bent u uiteraard van harte welkom.
De volgende vergadering staat gepland op 7 november 2019.

medezeggenschapsraad

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand TLIM - Gewoonte 6 - Creëer Synergie.pdfTLIM - Gewoonte 6 - Creëer Synergie199 kBdinsdag 15 oktober 2019
Bewaar het bestand TLIM - Gewoonte 7 - Houd de zaag scherp.pdfTLIM - Gewoonte 7 - Houd de zaag scherp195 kBdinsdag 15 oktober 2019

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan