telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1219

We hebben plezier

Trefwoord.. .. Onzichtbaar dichtbij

God, wij horen de verhalen
Van Abraham, Isaak,
Van Jakob; Israël.
U gaat met ons mee
Door bergen en dalen,
Woestijnen en zeeën,
Een trouw metgezel.

Onzichtbaar nabij
In een wolk soms verhuld.
Zo wijst u de weg,
De belofte vervuld.

In stilte ervaren,
In vuur soms gehoord.
Zo wordt u voor mensen
Het levende woord.

Uw adem geeft leven,
Uw windkracht blaast aan.
Genoeg om vol vuur
In uw geest door te gaan.

Gewoonte 4: denk WIN-WIN.

Deze week wordt de vierde gewoonte herhaald. Denk Win Win. Ik win, maar jij ook! De eerste 3 gewoonten gaan over keuzes die je “in jezelf maakt”. Maar mensen zijn sociale wezens die niet alleen op de wereld leven. Om in gezonde balans te blijven met jezelf en je omgeving, leren we ook de gewoontes 4, 5 en 6 aan. Vorig schooljaar is er in een aantal groepen gewerkt met de zgn. emotionele bankrekening, de EBR. Iedereen heeft een EBR. Net als bij een echte bankrekening kunnen er stortingen en opnames worden gedaan. Bij de EBR kan dat alleen door anderen worden gedaan. Een storting kan bijvoorbeeld zijn:

 • denk win winprobeer eerst de ander te begrijpen
 • wees vriendelijk, beleefd en respectvol
 • houd je aan beloftes
 • wees loyaal (ook aan mensen die afwezig zijn)
 • maak je verwachtingen duidelijk
 • verontschuldig je
 • vergeef

Voor kinderen kan bijv. een compliment of een opsteker een leuke storting zijn. Stortingen verhogen het vertrouwen en verstevigen de onderlinge band.

Voorbeelden van opnames zijn:

 • veronderstellen dat een ander je begrijpt (niet wetende of dat werkelijk zo is)
 • onvriendelijk, onbeleefd zijn
 • beloftes niet nakomen
 • ontrouw zijn, kwaadspreken, roddelen
 • arrogant zijn
 • wrok koesteren

Opnames verlagen het (zelf-)vertrouwen. Om de EBR goed te gebruiken, is het handig om de munteenheid van een ander te kennen. Wat voor de een opname is, kan voor de ander een storting zijn. Het devies is altijd: Probeer geen opnames te doen! Doe, zeker bij hechte relaties, met enige regelmaat een storting. In de bijlage leest u meer over gewoonte 4: denk Win Win.

Kanjeravond voor ouders.

Graag herinner ik u aan de ouderavond over de Kanjertraining op 16 oktober as (van 19.30-21.30 uur). Zoals u weet is de Kardoen een echte Kanjerschool. Niet alleen omdat er zoveel kanjers op onze school zitten, maar vooral ook omdat we de Kanjertraining stevig verankerd hebben in ons aanbod. We vinden het voorwaardelijk en daarom zeer belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen op school en dat ze bovendien goed om kunnen gaan met emoties (van een ander en van hen zelf). Kinderen die stabiel, vrolijk en onbezorgd in het leven staan, kunnen hun energie en aandacht goed richten op het leren, het spelen. Ze kunnen hun aandacht spreiden en samen of alleen genieten. We vinden dat we als school hierin een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Tegelijk delen we deze verantwoordelijkheid met u. Om die reden zouden we u graag willen begroeten bij de ouder info avond. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee.

Opgeven kan nog steeds via onderstaand formulier of QR-code.

kanjertraining QR code 19 10 16

 

jij bent bijzonderJij bent BijzzZZZonder!

Iedereen is bijzonder! Dit geldt ook voor de dieren.
We gaan in deze ontmoetingsdienst samen kijken en luisteren naar verschillende dieren. De één heeft een hele lange nek, de ander een lange slurf, een zachte vacht met mooie strepen of prachtige veren. Alle dieren vinden zich zelf erg mooi. Maar wie heeft de dieren zo mooi gemaakt? Dat komt een heel klein lief diertje ons vertellen.


Luister en kijk je met ons mee in de ontmoetingsdienst op 6 oktober?
De dienst begint om 10:00 uur. Onze voorganger is Ds Coby de Haan. Alle kinderen van klein tot groot zijn van harte welkom in de kerk. Er zal geen kindernevendienst of reguliere oppasdienst zijn. Wel is de oppasdienst aanwezig in de consistorie voor wie dat prettig vindt. Na de dienst gaan we samen limonade, koffie of thee drinken. 
 
We hopen jullie allemaal te zien op 6 oktober!   

Hartelijke groet,  
Anita ’t Jong,  Trudy Hemstede, Nicole Visser, Carolien Wissink, Marjan Visker, Lieuwke Kampman, Bertine Grootemarsink

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand nws1219_25_september_flyer_sdg.pdfFlyer Soli Deo Gloria1578 kBdinsdag 24 september 2019
Bewaar het bestand nws1219_25_september_ontmoetingsdienst.pdfOntmoetingsdienst 6 oktober862 kBdinsdag 24 september 2019
Bewaar het bestand TLIM - Gewoonte 4 - Denk win win.pdfTLIM - Gewoonte 4 - Denk win win233 kBdinsdag 24 september 2019

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan