telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1217

We hebben plezier

Trefwoord.

In Trefwoord gaat het deze week over ‘beloven’. Ofwel doen wat je zegt.
De kinderen horen over Abraham. God belooft hem een nieuw land om te gaan wonen. Een land waar hij en zijn vrouw Sara moeten gaan wonen en kinderen zullen krijgen en dat terwijl ze beide al bijna 80 jaar oud zijn! Dat is wat God hen belooft! De mensen geloven Abraham niet. Zelfs Sara kan hem niet geloven. Maar Abraham weet dat wat God belooft, Hij ook werkelijk doet!

Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, je moet gaan wonen
in het land dat ik zal lonen.
Tel de sterren in de nacht,
zo groot wordt jouw nageslacht.

Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Ik zal jou mijn zegen geven,
je geleiden allerwegen,
en de volkeren tezaam
vinden zegen in jouw naam.

Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, Abraham,
verlaat zijn land, verlaat zijn stam!
Met een woord gaat hij het wagen.
Zonder verder iets te vragen
staat hij op en gaat op reis,
langs de weg die God hem wijst


Themadienst 15 sept gaat niet door.

In de agenda van de nieuwsbrief zag u op zondag 15 september as. een themadienst staan. Deze themadienst gaat niet door. Voor ons als school is de periode tussen de zomervakantie en de de dienst te kort om goed voor te kunnen bereiden. We informeren u tijdig over een volgende school- en kerkdienst.


Parkeren langs de Haarsweg.

Donderdag ’s middags gaan de kinderen van groep 4 met de bus naar zwemles. Om de kinderen veilig in te laten stappen, parkeert de bus langs de Haarsweg, naast de school (bij het fietsenhok). Wilt u daar op dat moment niet met uw auto parkeren? Alvast dank voor uw medewerking.


Startfeest.

Vrijdag 13 september as. vindt het Startfeest plaats. U bent allen van harte welkom om feestelijk en muzikaal het nieuwe schooljaar in te luiden! Graag tot ziens.
Groep 1 - 2: 18.30 – 19.00 uur
Groep 3-5: 19.15 – 20.00 uur
Groep 6-8: 20.15 – 21.15 uur


Gewoonte 3 ‘Belangrijke zaken eerst’.

Bij deze nieuwsbrief vindt u gewoonte 3 ‘Belangrijke zaken eerst’. Daarmee hebben we de eerste drie gewoontes herhaald. Deze eerste 3 gewoontes staan bij de wortels van de boom. Net als bij een echte boom zie je de wortels niet, maar zijn ze wel heel erg belangrijk. De boom heeft de wortels nodig om te kunnen groeien. De eerste drie gewoontes kun je ook niet ‘zien’, maar zijn wel nodig om te kunnen groeien in persoonlijk leiderschap. Het gaat om overwegingen en keuzes die je innerlijk maakt (in je hoofd of in je hart). Een ander ziet hier niets van, totdat je gedrag laat zien dat gebaseerd op deze keuzes.

Om de eerste 3 gewoontes aan te leren, is het voor ons als opvoeders nodig om die innerlijke keuzes juist wel expliciet te benoemen. Doordat we woorden geven aan onze gedachten, ontdekken de kinderen wat wij denken. De gewoonte-taal (zoals die bij de boom staat en in de bijlagen staan) helpen daarbij. We zijn daarin een voorbeeld voor de kinderen. Langzaam maar zeker zullen ze deze denkwijzen overnemen. Het zou heel mooi zijn, wanneer we niet alleen als opvoeders op school de gewoonten voorleven, maar ook als opvoeders thuis. Probeer het eens!

 

kanjertraining uitnodiging

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u heeft gehoord op de informatieavond organiseert onze school i.s.m. De Kanjertraining een ouderavond. De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen.
kanjertraining infoKortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. De kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van onze school en hoe u daar thuis bij aan kunt haken en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we hanteren op school.
De ouderavond van de Kanjertraining wordt gehouden op 16 oktober, 19.30-21.30 uur.
De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Onder andere de kwaliteiten en valkuilen van de petten, de smileyposter, feedback geven d.m.v. het pettenkwadrant, motor & benzinepomp en ook de rol van de ouders komt deze avond aan bod.

Via onderstaand formulier of de QR-code kunt u aangeven of u bij de ouderavond aanwezig bent. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

kanjertraining QR code 19 10 16

 

Met vriendelijke groet,
team van CBS De Kardoen

  kanjertraining banner


Bijlagen.

In de bijlagen treft u gewoonte 3 aan van The Leader in Me en nog een keer de uitnodiging voor het startfeest van 13 september aanstaande.

 

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand nws1213_3_juli_flyer_startfeest.pdfStartfeest De Kardoen - 13 september322 kBwoensdag 11 september 2019
Bewaar het bestand TLIM - Gewoonte 3 - Belangrijke zaken eerst.pdfGewoonte 3: Belangrijke zaken eerst222 kBwoensdag 11 september 2019

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan