telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1215

We werken samen

We zijn weer begonnen.

Alle kinderen hebben een plekje in hun nieuwe klas gevonden. In het begin is het voor iedereen een beetje onwennig. Een nieuw lokaal, een andere plek en een andere leerkracht. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar hebben we daarom veel aandacht voor de groepsvorming, de zgn. gouden weken. Zo begon de eerste dag met een handdruk van de juf en een klein presentje. We verwachten van de kinderen dat ze daarbij oogcontact maken. Zonder er woorden bij te gebruiken zeg je dan tegen elkaar: “Fijn! Ik zie jou. En jij ziet mij.” Met een klein cadeautje spreek je je waardering uit, of zoals dat in gewoonte-taal heet, doe je een storting op de emotionele bankrekening. In de klassen starten de lessen, maar tussendoor organiseert de leerkracht spelletjes en oefeningen om de onderlinge banden flink te verstevigen. We hopen dat elk kind zo een fijne start kan maken.
En dat de tekst van de boekenlegger zichtbaar wordt in de praktijk!

Zaadje

Plant een zaadje
Zorg dat je overal
Iets achterlaat
Iets moois, iets geks
Iets dat nog komen gaat
Een idee, een droom
Een grote lach
Laat het achter
Iedere dag

De kinderen hebben een zakje zaad mee gekregen. Het is wellicht goed om even de achterkant van het zakje te lezen. Niet alle zaden kunnen nu in augustus/september buiten gezaaid worden. Wellicht kunt u er binnen mee aan de slag; anders wacht u tot het voorjaar. We hopen in elk geval dat de groei tegelijk ook de ontwikkeling van uw kind mag symboliseren.


Trefwoord.

Vanuit Trefwoord horen de kinderen over de twaalfjarige Jezus die voor het eerst in de tempel komt tijdens het Pesach feest. Het lijkt er op dat hij al snel gewend is aan deze nieuwe omgeving. Hij ontmoet Farizeeërs en Schriftgeleerden en gaat met hen in gesprek. In de menigte van mensen denken zijn ouders dat hij zelf de weg terug naar huis heeft gevonden. Totdat ze ontdekken dat hij niet onderweg is en ze zich ineens erg ongerust maken. Snel gaan Jozef en Maria terug naar de tempel. En daar zit hij dan; Het jongetjes tussen de wijze mannen. Maria spreekt haar zoon aan en is vanuit bezorgdheid boos op Jezus. Eigenlijk had Jezus verwacht dat ze wel zou begrijpen dat de tempel juist de plek is waar hij hoort te zijn, zijn thuis. Uiteindelijk begrijpt Maria het wel, maar ja.


De 7 gewoonten.

U weet dat we als school werken aan ‘persoonlijk leiderschap’ bij de kinderen. We doen dat vanuit de 7 gewoonten. Heel veel kinderen kennen de gewoonten al. Maar om het weer goed ‘tussen de oren’ te krijgen worden de 7 gewoonten deze week herhaald. Het helpt vaak om de nieuwe tekst toe te voegen. Zo krijgen de gewoonten steeds meer vorm en inhoud. De komende weken zal er steeds een gewoonte met meer uitgebreide tekst mee gestuurd worden bij de nieuwsbrieven. Zo kunt u ze thuis eventueel verzamelen.


Mission statement.

In het kader van gewoonte 2 (Begin met het einddoel voor ogen) kan het heel wijs zijn om dat eind(-doel) voor jezelf te definiëren. Wat is dan dat doel in mijn leven? Wat voor een persoon wil ik zijn? Wat zouden mijn dierbaren over mij moeten zeggen als ik mijn 80e verjaardag vier? De antwoorden op deze vragen vormen een stukje tekst, je persoonlijke missie ofwel je mission statement. Ook kinderen kunnen, op hun niveau, nadenken over deze vragen en zo hun eigen mission statement opstellen. In de klassen wordt daar de komende periode aan gewerkt. Zo zal elke klas zijn eigen mission statement formuleren. Bent u ook benieuwd wat de groep van uw zoon/dochter zich ten doel stelt, vraag er gerust eens naar.


Informatieavond donderdag 5 september.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse informatie avond van onze school. De avond is bedoeld om ontwikkelingen op schoolniveau met u te delen, maar ook om specifieke zaken m.b.t. tot de groep van uw zoon of dochter mee te delen. We vinden het erg belangrijk dat u betrokken bent bij het onderwijs aan uw kind(eren). Daarom is het goed dat u weet wat er op school en in de klas speelt. We geven eveneens ruimte om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.

Opzet van de avond:

18.45 – 19.00 uur  
19.00 – 19.30 uur

19.30 – 20.15 uur

ontvangst met koffie/thee voor de onderbouw (groep 1 t/m 4)
uur informatie over schoolontwikkeling voor de onderbouw;
in gemeenschapsruimte door directeur
informatie voor de onderbouw over de jaargroep van uw kind;
in de klas met eigen leerkracht(en) 

 

19.45 – 20.00 uur  
20.00 – 20.30 uur

20.30 – 21.15 uur
 
ontvangst met koffie/thee voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8)
informatie over schoolontwikkeling voor de bovenbouw;
in de gemeenschapsruimte door de directeur
informatie voor de bovenbouw over de jaargroep van uw kind;
in de klas met de eigen leerkracht(en) 

19.45 – 20.00 uur ontvangst met koffie/thee voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8)
20.00 – 20.30 uur informatie over schoolontwikkeling voor de bovenbouw;
in de gemeenschapsruimte door de directeur
20.30 – 21.15 uur informatie voor de bovenbouw over de jaargroep van uw kind;
in de klas met de eigen leerkracht(en)

U ziet we in rondes werken. Zo kunt u de informatie m.b.t. de school horen, een onderbouwgroep bezoeken en zo nodig ook een bovenbouwgroep bezoeken. We hopen in de eerste plaats op een goede opkomst en natuurlijk een goede en informatieve avond.

 

 

obstaclerun

 

 

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand nws1215_28_augustus_gewoonte_1.pdfGewoonte 1 - Wees proactief316 kBdinsdag 27 augustus 2019

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan