telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1203

We hebben plezier

Trefwoord - “Oplossen”.

Het is heel wat waard als kinderen nu al leren om ingewikkelde situaties en problemen op te lossen. Dat is niet altijd eenvoudig. Eerst begrijpen, dan begrepen worden zegt gewoonte 5! Woensdag maken de kinderen kennis met het volgende lied:

Gaai en Kraan zijn dikke vrienden.
Tot ze botsen met hun kop.
Daarna is het grote ruzie.
Hoe lossen ze dat op…?

Gaai vliegt laag en Kraan vliegt hoger.
Dat lijkt eerst een goed idee.
Maar het allerlaatste stukje
moet Kraan toch weer naar benee.

Gaai vliegt maandag. Kraan vliegt dinsdag.
Dat gaat goed, de eerste keer.
Maar een week heeft 7 dagen.
Dan vliegt Gaai dus 1 dag meer.

Gaai vliegt ’s morgens. Kraan vliegt ’s middags.
Dat is leuk de eerste keer.
Maar ze merken na een poosje;
’s middags is het beter weer.

Gaai en Kraan gaan samen vliegen.
Zelfde kant op, naast elkaar.
Zwaaien vrolijk met hun vleugels.
Worden weer een vriendenpaar

Gaai en Kraan zijn dikke vrienden.
Samen vliegen, kop aan kop.
Nooit meer boos en nooit meer ruzie.
Ze lossen alles op!

Pasen in de klas - geen paaslunch.

In de agenda van de vorige nieuwsbrief stond de Paaslunch vermeld op 17 april as. We hebben besloten om Pasen gewoon in de groep te vieren, zonder de paaslunch.


Nieuwe leerlingen.

We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen begroeten. Het gaat om Sem Kampman in groep 1a bij juf Astrid en juf Marjan en Stijn Visser in groep 1b bij juf Jenny en juf Wilma. Allebei van harte welkom en veel plezier bij ons op school.


Presentaties duurzame woonwijk.

Beste ouders van groep 7.

Afgelopen weken hebben we in groep 7 op donderdag hard gewerkt aan een maquette van een nieuwe duurzame woonwijk in Ommen. Op donderdag 11 april bent u vanaf 14:30 van harte welkom bij de presentaties van de woonwijken door de leerlingen.
De leerlingen zijn nu al erg trots op hetgeen ze gemaakt hebben en willen graag toelichten waarom ze welke keuzes hebben gemaakt.

Hopelijk zien wij u terug op donderdag 11 april in groep 7!


The leader in me: Cirkel van invloed.

In enkele groepen wordt aandacht besteed aan de ‘cirkel van invloed’. Deze hoort bij gewoonte 1 Wees pro-actief.


cirkel van invloed

 

Je cirkel van invloed bevat dingen waar je direct invloed op hebt. De cirkel van betrokkenheid bevat alle dingen die je nauw aan het hart liggen, maar waarop je niet of nauwelijks invloed hebt. Wanneer mensen zich richten op dingen waar ze geen invloed op hebben, dan hebben ze minder tijd en energie om zich te focussen op zaken waarop ze wel invloed hebben.

Zo handel je re-actief en wordt je cirkel van invloed kleiner. Wanneer je je vanuit een pro-actieve houding richt op zaken waar je wel invloed op hebt, vergroot je de cirkel van invloed en wordt de cirkel van betrokkenheid juist kleiner.

Misschien goed om het aan de hand van twee voorbeelden te illustreren.
Na schooltijd heeft Anna zin om buiten te gaan voetballen, maar het regent pijpenstelen. Op het weer heeft Anna geen invloed (ligt in de cirkel van betrokkenheid). Wanneer ze zich daarop richt, zal ze niet veel verder komen. Wel heeft Anna invloed op haar planning en haar keuzes. Ze kan het voetballen ook ’s avonds plannen, wanneer de kans op droog weer is toegenomen. Ze kan ook kiezen voor een alternatief. Bijvoorbeeld binnen een voetbalgame spelen. Ze richt zich op zaken die liggen in haar cirkel van invloed en daarmee heeft ze een prima invulling van haar vrije tijd.

Een ander voorbeeld….
Kees ziet bij het moetwerk op de weektaak een rekentaak staan. Daar heeft hij helemaal geen zin in. Als hij zich richt op zijn tegenzin en het verplichte karakter van de sommen (in de cirkel van betrokkenheid), zal hij er weinig veranderen aan de situatie. Maar als Kees ervoor kiest om het op een later tijdstip te doen (of juist als eerst, opdat het maar af is) heeft hij toch de situatie beïnvloed (zijn cirkel van invloed vergroot).

We zien dat de kinderen prima in staat zijn om hun eigen cirkel te herkennen en deze te vergroten. Misschien is het goed om het er ook thuis eens over te hebben.


Samenloop voor hoop inzameling potjes en flessen.

Zoals de meeste ouders/verzorgers wel weten hebben de kinderen een aanmeldformulier gekregen voor de kinderloop. Een paar kinderen van groep 8 doen mee aan de kinderloop en de samenloop. Voor de samenloop willen wij geld inzamelen door flessen in te zamelen en in te leveren. We hebben al een begin, maar hoe meer hoe beter! Daarom hebben we een plekje gemaakt op het Fluitekruid. Dus als u nog lege flessen heeft, wilt u ze dan inleveren op het Fluitekruid? Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Floor en Yente uit groep 8a


Ouderbijdrage.

Eind april 2019 zal het 2e incasseringsmoment van de ouderbijdrage schooljaar 2018/2019 zijn.Bij het 2e incasseringsmoment worden de ouderbijdrages geïnd die nog niet geïnd konden worden omdat er nog geen machtigingsformulier van de leerling in onze administratie aanwezig was.

De bedragen zijn als volgt:

  • € 8,75 : voor leerlingen die na 1 januari 2019 zijn ingestroomd tot aan de meivakantie;
  • € 17,50 : voor leerlingen die na het 1e incasseringsmoment zijn ingestroomd tot 31 december en waarvoor nog geen machtiging was afgegeven;
  • € 17,50 : voor leerlingen die vanaf begin van het schooljaar op school zitten waarvan wij de ouderbijdrage nog niet hebben kunnen incasseren bij de 1e incassoronde i.v.m. ontbrekende machtiging

Aan alle ouders/verzorgers die liever geen machtiging geven:
het is natuurlijk ook mogelijk om de ouderbijdrage rechtstreeks over te maken naar rekening van de ouderraad:
Rekeningnummer: NL74 RABO 0348 9640 80 t.n.v. Stichting Floreant te Ommen o.v.v. Ouderbijdrage 2018/2019 (Voornaam Achternaam (kind/kinderen)

Voorafgaand aan de incasso dienen wij u van het volgende op de hoogte te stellen:
Incassant-ID ouderraad : NL97ZZZ400598800000
Uniek machtigingskenmerk : lidnummer van uw kind
Datum van incassering : 30 april 2019
Incasseringsbedrag : € 17,50 of € 8,75 per kind

Mocht u nog een machtigingsformulier thuis hebben liggen en wel van plan zijn om
een machtiging te geven, wilt u deze dan z.s.m. inleveren bij de leerkracht van uw kind. Mocht u het machtigingsformulier niet hebben ontvangen, dan kunt u per mail een nieuw formulier bij mij opvragen.

Met vriendelijke groet, namens de ouderraad de Kardoen
Henk Jan Schuurhuis (penningmeester) - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Fruit voor deze week.

Deze week (week 49) ontvangen de leerlingen de volgende groente- en fruitsoorten.

fruit week 14
Voor achtergrondinformatie over de fruitsoorten, ga naar: http://dendaasschoolfruit.nl/

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan