telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1196

We helpen elkaar

Judolessen.

De afgelopen twee donderdag hebben de kinderen van groep 3, 5, 5/6, 7, 8a en 8b in plaats van de reguliere gymles, judolessen gehad! Deze lessen werden verzorgd door Frank Ningbers van Sportcentrum Emsland. Het waren twee superleuke dagen met heel enthousiaste kids. We hebben de basis van het judo behandeld, waarbij het draait om het respect hebben voor elkaar. Door met elkaar op de mat te stoeien, leren de kinderen stevig te staan en bouwen ze zelfvertrouwen op.
emslandJudo is geschikt voor iedereen en heeft naast het sportieve element ook opvoedkundige waarde.
Kinderen leren om te gaan met winnen en verliezen, samenwerken, initiatief nemen en ga zo maar door. Daarnaast is plezier natuurlijk ook heel erg belangrijk!

Is uw kind nu dolenthousiast thuisgekomen en is er interesse om een keer naar de ‘echte’ judoles te komen? Dan kan natuurlijk! Kijk voor lestijden op de website van Sportcentrum Emsland en/of mail voor meer informatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Naast judo bieden wij ook sambo en kickboksen voor kinderen aan. Voor oudere kinderen (vanaf 12 jaar) is er judo, sambo, jiu-jitsu en kickboksen.

 judo1  judo 2 


Notulen van de medezeggenschapsraad.

Op dinsdag 22 januari 2019 heeft de MR de derde vergadering van het schooljaar 18/19 gehouden. Voor deze vergadering zijn TSO en OR uitgenodigd. In gezamenlijkheid is het financiële overzicht van de OR en TSO besproken, alsmede een vooruitblik op het verdere schooljaar. Goed om te zien dat zowel TSO als de OR de zaken goed op orde hebben.

Nadat de TSO en OR de vergadering verlaten hadden, heeft de MR zich gebogen over het financiële overzicht van De Kardoen. Al met al veel cijfers in de vergadering, maar ook de belangrijke thema’s als Schooltijden onderzoek, beoordelingskader leerkrachten en mediawijsheid zijn ter tafel gekomen. Zoals u leest, er is weer veel besproken in de MR vergadering.
U bent uiteraard van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen.

Wanneer er vragen, tips of ideeën zijn over, voor of aan de MR, dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken in de gemeenschappelijke ruimte, op het schoolplein of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Verjaardag meester Harmen.

Op vrijdag 15 februari viert meester Harmen samen met zijn klas zijn verjaardag op school.
De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen in het thema “Ik hou van Holland” en hoeven ook geen eten of drinken mee te nemen, daar zorgt het feestvarken wel voor.

Zoals altijd is het wel of niet geld meenemen geheel vrijblijvend.

Uw kind kan ook:

 • niets meenemen of
 • een zelfgemaakt cadeau meenemen of
 • een klein cadeau meenemen of
 • wel geld meenemen; hier wordt dan een cadeau voor gekocht.

Eventueel geld voor een cadeau mogen de kinderen van de groep van meester Harmen geven aan juf Sharon. Dit kan tot en met donderdag 14 februari.


Update vanuit de werkgroep Schooltijden.

Op dinsdag 29 januari jl. heeft de tweede bijeenkomst van de werkgroep Schooltijden plaatsgevonden. In deze bijeenkomst heeft de werkgroep nader ingezoomd op de verschillende modellen voor schooltijden (huidig model van schooltijden, Hoorns model met continurooster, vier-gelijke-dagenmodel en vijf-gelijke-dagenmodel, zie ook nieuwsbrief 1193) en de voor- en nadelen van deze modellen. Hierbij zijn aspecten zoals lunchtijd, pauzetijd, begeleiding van lunch en pauze, pauze van leerkrachten, BSO, regelmaat en duidelijkheid, pedagogisch klimaat, tijd om na school af te spreken, tijd voor leerkrachten voor nakijken en overleg, lestijden en mogelijkheden ouderparticipatie/vrijwilligers meegenomen. Ook hebben we de reacties van ouders meegenomen die we per mail hebben ontvangen of vanuit gesprekken met ouders.

Een ander belangrijk gesprekspunt per model was het aantal lesuren per week en per jaar. Dit in verband met de wettelijk verplichte onderwijstijd. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw.

Voor De Kardoen geldt dat de huidige groepen 3, 4, 5 en 6 destijds in de kleutergroepen relatief weinig marge-uren hebben opgebouwd, waardoor er bij de keuze van een schooltijdenmodel (en de exacte les- en pauzetijden ervan) op gelet moet worden, dat de wettelijke 7.520 uur over 8 jaar wel gehaald gaat worden. Dit is het belangrijkste argument op basis waarvan de werkgroep nu al heeft geconcludeerd dat het Hoorns model met continurooster, zie onderstaande figuur, geen haalbaar model voor De Kardoen is. Om voldoende lesuren te creëren in dit model, waarin voor de hele school sprake is van twee vrije middagen, moeten de maandagen, dinsdagen en donderdagen van een dusdanige lengte worden waarvan de werkgroep heeft ingeschat dat dit niet wenselijk is voor leerlingen en leerkrachten.

hoorns model v2

Voor alle volledigheid nog even de resterende modellen op een rij:

 1. Huidige schooltijden met huidige pauzetijd waarbij TSO wordt verzorgd door een externe organisatie;
 2. Huidige schooltijden met continurooster (waardoor de eindtijd van 15.15 uur wel naar voren verschuift en de onderbouw de vrije vrijdagmiddag houdt);
 3. Vier-gelijke-dagenmodel;
 4. Vijf-gelijke-dagenmodel.

De komende weken gaat de werkgroep verder met onderzoeken hoe de tussenschoolse opvang eruit komt te zien qua organisatie en qua kosten wanneer dit uit handen zou worden gegeven aan een professionele organisatie (onderdeel van optie 1).

Save the date!
Tot slot nog een ‘save the date’, op dinsdag 19 maart wordt er een ouderavond georganiseerd waarin de verschillende schooltijdenmodellen aan u zullen worden toegelicht en er volop gelegenheid is om in gesprek te gaan en vragen te stellen. In navolging op deze ouderavond zal een peiling worden gedaan onder u als ouders/verzorgers, waarin u kunt aangeven naar welk model uw voorkeur uitgaat.

Heeft u nog vragen, suggesties of opmerkingen voor de werkgroep? Spreek ons aan of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vriendelijke groeten,
De werkgroep Schooltijden


Verjaardag juf Sandra Smalbraak.

En op vrijdag 15 februari viert ook juf Sandra Smalbraak haar verjaardag in de groep.
De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen en hoeven ook geen eten of drinken mee te nemen, daar zorgt het feestvarken wel voor.

Zoals altijd is het wel of niet geld meenemen geheel vrijblijvend

Uw kind kan ook:

 • niets meenemen of
 • een zelfgemaakt cadeau meenemen of
 • een klein cadeau meenemen of
 • wel geld meenemen; hier wordt dan een cadeau voor gekocht.

 Eventueel geld voor een cadeau mogen de kinderen van de groep van juf Sandra geven aan juf Hilde of juf Anja. Dit kan tot en met donderdag 14 februari.


Fruit voor deze week.

Deze week (week 6) ontvangen de leerlingen de volgende groente- en fruitsoorten.

2019 fruit week 06
Voor achtergrondinformatie over de fruitsoorten, ga naar: http://dendaasschoolfruit.nl/

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan