telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Schoolfruit 2019 - week 50

Fruit voor deze week.

Deze week (week 50) ontvangen de leerlingen de volgende groente- en fruitsoorten.

2019 schoolfruit week 48Voor achtergrondinformatie over de fruitsoorten, ga naar: Drogenbroek’s Fruit B.V.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan