telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Schoolfruit - week 46

Omdat pas nadat onze nieuwsbrief wordt uitgebracht duidelijk is wat het schoolfruit voor de komende week zal zijn, zullen we op de donderdag of vrijdag voorafgaande aan de nieuwe schoolweek op de startpagina van onze website aangeven wat er in die week geleverd zal gaan worden. 

Het schoolfruit in de genoemde week bestaat uit het volgende:

2019 schoolfruit week 46

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan