telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Agenda MR - 12 juni

agenda mr 12 juni 2019

Agenda vergadering dinsdag 12 juni

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Concept schooljaarplan 2019-2020
4. Vaststellen formatieplan 2019-2020
5. Evaluatie opbrengsten rekenen 2019-2020
6. Concept jaarverslag Kardoen 2018-2019
7. Vaststellen eerste vergaderdatum schooljaar 2019-2020
8. Rondvraag
9. Afsluiting en afscheid Rita

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan