telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Vakantierooster 2017-2018

Vakantierooster | schooljaar 2017 - 2018.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie 
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie 
  23 t/m 27 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
26 februari t/m 2 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
27 april 2018
30 april t/m 11 mei 2018
21 mei 2018
23 juli t/m 31 augustus 2018 


Studie- en extra vrije dagen schooljaar 2017 - 2018.

Voor dit schooljaar zijn de volgende studiedagen en een extra vrije dag ingepland. Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij van school.

30 oktober 2017
16 januari 2018
5 maart 2018
4 juli 2018  
  Studiedag team
Studiedag team
Studiedag team
Vergaderdag team 


Extra vrije vrijdagmorgens voor groep 1 t/m 4.

De groepen 1 t/m 4 maken in de loop van het schooljaar meer uren dan wettelijk verplicht is. Deze uren worden in een aantal vrije vrijdagochtenden gecompenseerd. Voor dit schooljaar zijn de volgende data vastgesteld:

Groep 1 t/m 4: 
13 oktober - 20 oktober – 16 maart – 23 maart.

Voor groep 1 en 2 komen daar nog een paar extra vrije dagen bij:
17 november - 19 januari - en 6 juli.


Peuterochtenden schooljaar 2017 - 2018.

Voor dit schooljaar zijn er 5 peuterochtenden gepland (van 9.00 - 11.00 uur)

20-10-2017 - 17-11-2017 - 19-01-2018 - 23-03-2018 - 06-07-2018


Belangrijke data.

4 september
8 september
14 september
25 september
26 september
4 oktober
18 oktober
23 november
1 december
21 december
19 februari
21 februari
23 februari
21 maart
29 maart
24, 25, 26 april
14 mei
30 mei 
4 juni
10 juli
11 juli
13 juli
16 juli
17 juli
19 juli 
  Start schooljaar
Startfeest De Kardoen
Informatieavond
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Start kinderboekenweek
Inloopavond
Gezonde school - kraanwaterdag
Sinterklaasfeest / Zilveren Pepernoot
Kerstviering
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Rapport mee
Start “Oorlog dicht bij huis”
Paaslunch - kinderen om 14.15 uur vrij
Cito eindtoets
Start entreetoets groep 7
De grote rekendag 
Inloopavond
Doorschuifmiddag
Schoolreis 3-7
Rapport mee
Facultatieve oudergesprekken
Musical / Afscheidsavond groep 8
Groep 8 om 12.00 uur vrij 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan