telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Vakantierooster 2016-2017

Vakantierooster | schooljaar 2016 - 2017.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsvakantie
Pinksteren
Zomervakantie
17 t/m 21 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
20 t/m 24 februari 2017
14 en 17 april 2017
24 t/m 28 april 2017
5 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
21 juli t/m 1 september 2017

 

Studie- en extra vrije dagen schooljaar 2016 - 2017.

Voor dit schooljaar zijn de volgende studiedagen en een extra vrije dag ingepland. Op deze (mid)dagen zijn alle leerlingen vrij van school.

26 oktober 2016
24 november 2016 (vanaf 12.00 uur)
6 maart 2017 (vanaf 12.00 uur)
3 en 4 mei 2017
6 juni 2017
21 juli (vrijdag voor de zomervakantie) 
Studiedag team
Studiemiddag team
Studiemiddag team
Studiedagen team
Studiedag team
Extra vrije dag kinderen

 

Extra vrije vrijdagmorgens voor groep 1 t/m 4.

De groepen 1 t/m 4 maken in de loop van het schooljaar meer uren dan wettelijk verplicht is. Deze uren worden in een aantal vrije vrijdagochtenden gecompenseerd. Voor dit schooljaar zijn de volgende data vastgesteld:

Groep 1 t/m 4:
9 september - 7 oktober - 11 november - 9 december - 20 januari - 17 maart en 30 juni.

Extra vrije dagen voor groep 1 en 2:
25 november - 3 februari - 31 maart en 16 juni.

 

Peuterochtenden schooljaar 2016 - 2017.

Voor dit schooljaar zijn er 5 peuterochtenden gepland (van 9.00 - 11.00 uur)

07-10-2016
20-01-2017
11-11-2016
17-03-2017

30-06-2017

 

Belangrijke data.

8 september
9 september
19 en 20 september
5 oktober
7 oktober
12 oktober
8 november
10 november
11 november
2 december
22 december
20 januari
15 en 16 februari
?? februari/maart
17 maart
13 april
18, 19 en 20 april
20 april
21 april
15 mei
22, 23 en 24 mei
30 juni
4 juli
6 juli
13 juli
18 juli

Informatieavond
Startfeest
Oudergesprekken
Start Kinderboekenweek
Peuterochtend
Inloopavond
Oudergesprekken (indien gewenst)
Nationaal Schoolontbijt ??
Peuterochtend
Sinterklaasviering & Zilveren Pepernoot
Kerstviering
Peuterochtend
Rapportgesprekken
(Grote) Schoonmaakavond
Peuterochtend
Paaslunch
Centrale Eindtoets groep 8
ANWB Streetwise
Koningsspelen
Inloopavond
Schoolkamp groep 8
Peuterochtend
Doorschuifmiddag
Schoolreizen groep 1 t/m 7
Oudergesprekken (indien gewenst)
Afscheidsavond groep 8

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605

 

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan