Nieuwsbrief 1303 - extra

Extra uitwerking corona maatregelen voor het basisonderwijs

Omdat besmetting momenteel veel plaatsvindt onder kinderen in de basisschoolleeftijd heeft het kabinet gisteren met onmiddellijke ingang aanvullende maatregelen voor het basisonderwijs afgekondigd. We willen hier als school nuchter en serieus mee om gaan. Hiermee kunnen wij onze bijdrage leveren aan het terugdringen van het virus. We willen er bovendien alles aan doen om de school open te houden.

Goed om te weten: Het basisonderwijs vormt v.w.b. de maatregelen dus een uitzondering op de rest van de maatschappij.

Wat betekent dit voor u en uw kinderen:

 • Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan. Daarover is dan altijd eerst overleg met leerkracht, ib-er of directeur.
 • Leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts. 
 • Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine. 
 • De inloop voor schooltijd blijft van toepassing; de kinderen komen via de afgesproken ingang binnen.
 • De kinderen gebruiken desinfecterende handgel bij binnenkomst in het lokaal
 • Kinderen wassen de handen op afgesproken momenten.
 • Na afloop van de lesdag worden de zgn. contactoppervlakken gedesinfecteerd.

schema

Agenda

U ziet dat de extra maatregelen effect hebben op de agenda van de komende weken:

 • sinterklaas komt alleen in de groepen 1-4.
 • Er is geen ‘ludieke aankomst’, omdat we een toeloop van ouders deze keer willen vermijden.
 • Kerst wordt donderdag of vrijdag overdag gevierd in de klassen.
  Een viering in de avond zou meer sfeer brengen, maar ook hier willen we een extra haal/breng moment en toeloop voorkomen.
 • De kerstmarkt gaat helaas niet door.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan