telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1291

We beginnen weer!

Maandag de 23e augustus gaan de deuren van de school weer open en hopen we de kinderen weer op school te ontvangen. We hopen dat u samen met uw gezin een heerlijke vakantie heeft gehad en bovenal dat u en uw kinderen uitgerust zijn en opgeladen voor een nieuw schooljaar.

Schooljaar 2021-2022, een bijzonder schooljaar. Na alle Corona perikelen hopen we natuurlijk op een normaal leven. Begrijpelijk! Maar op De Kardoen leven we toe naar vernieuwd onderwijs in een nieuw gebouw. Het is de bedoeling dat we in 2023 een nieuw schoolgebouw betrekken en daarin een sterk vernieuwd onderwijsconcept gaan neerzetten. Natuurlijk wachten we niet tot 2023, maar beginnen we nu al waar het kan. We hopen daar dit jaar al mooie voorbeeld van te kunnen laten zien.

Vanzelfsprekend betrekken we u als ouders ook in dit proces. Vandaar dat er op 3 september de inloop en infomarkt staat gepland. Noteer deze datum alvast in de agenda!

Maandag starten we gezamenlijk op het plein. Uw zoon/dochter zoekt de eigen leerkracht op en voegt zich bij de groep. Na een welkomstwoordje, een toast en een kleine verfrissing, gaan de kinderen met de juf mee naar de groep.
Vindt u het leuk om even te kijken. Vanwege de nog geldende Corona-beperkingen kan dat alleen vanachter het hek op de stoep. Houdt u zelf de 1,5 meter in acht? Mocht u niet in de gelegenheid zijn: Er verschijnen ongetwijfeld filmpjes of foto’s van op de Parro app.

Vakanties en vrije dagen.

Voor het aankomende schooljaar zijn de volgende vakanties en vrije dagen vastgesteld:
Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari
Goede vrijdag en Pasen: 15 t/m 18 april
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei
Hemelvaart: 26 en 27 mei
Pinksteren: 6 juni

Op de volgende dagen zijn de kinderen vrij i.v.m. studiedagen van het team:
Donderdag 23 en vrijdag 24 september 2021
Woensdag 6 oktober 2021
Woensdag 29 juni 2022

Tijdens de peuterochtenden zijn de kinderen van groep 1/2 vrij. Deze zijn op:
Vrijdag 1 oktober, 26 november, 21 januari
(2022), 11 maart, 8 april en 17 juni.

Noteert u deze dagen in uw agenda?!

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan