telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1289

Musical en afscheid groep 8.

Het was lang afwachten wat de mogelijkheden zouden zijn, maar we zijn heel blij dat dit jaar groep 8 een musical kan opvoeren in het theater.
Op dinsdagmiddag 6 juli mogen de groepen 3 t/m 7 naar het theater voor de eerste voorstelling. De avondvoorstelling, met het afscheid van groep 8, is voor genodigden.

Op woensdag 7 juli neemt groep 8 afscheid op school. Ze komen bij de groepen langs om te trakteren. Voor groep 1 t/m 7: Neem een bakje/trommel mee!

sabotage op het spoor

Pleinwacht gezocht.

Tijdens het buitenspelen in de lunchpauze
(+- 11.50 - 12.30 uur) maken wij gebruik van ouders/vrijwilligers die pleinwacht houden. Zij kijken of iedereen fijn aan het spelen is en bieden hulp bij ‘kleine ongelukjes’. U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.
Voor het aankomende schooljaar zijn wij op zoek naar versterking!
Wie wil ons wekelijks/één keer in de twee weken/één keer per maand/… helpen?
Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Boek ‘n Trip!

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en blijft het lekker aan het lezen. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app.

Zie ook: www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.

Kardoen 2.0

De blik vooruit.
Veel scholen in ons land zijn georganiseerd op basis van het ‘leerstofjaarklassen systeem’. Een organisatie waarbij er groepen gemaakt worden van kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. De groepsgrootte ligt grofweg tussen de 25 en 30 leerlingen. De groep krijgt les van 1 leerkracht. Voor elk leerjaar staat vast wat de kinderen moeten leren. In principe moeten ze allemaal hetzelfde kennen en kunnen. Deze organisatie veronderstelt klassikale lessen; de leerkracht leert frontaal alle kinderen hetzelfde aan. Natuurlijk is dit een gechargeerd beeld; we zijn we in de loop der jaren wel gaan variëren op het thema, door te differentiëren, door te werken in niveaugroepen en zelfs individuele leerlijnen. De basisgedachte van het systeem is niet veranderd.
kardoen 2 0
Het leerstofjaarklassensysteem is ontstaan tijdens de Industriële Revolutie (in ons land tussen 1850 en 1900). We hadden toen veel mensen nodig met dezelfde capaciteiten; Iedereen moest enigszins kunnen lezen, schrijven en rekenen, maar vooral productief zijn in de fabrieken. Wetende dat de groepen destijds nog veel groter waren, was het een succesvol systeem; het bracht veel mensen voort met allen dezelfde kennis, vaardigheid en houding.

De industriële revolutie ligt ruim 150 jaar achter ons. Onze maatschappij is drastisch veranderd en vraagt juist nu om heel veel verschillende talenten, interesses, kwaliteiten en specialismen.
We hebben geen behoefte meer aan ‘veel van hetzelfde’ maar juist aan ‘veel verschillende’. Denk aan de 21e eeuwse vaardigheden. Juist die verscheidenheid maakt onze samenleving kleurrijk, interessant en succesvol.
21e eeuw
Wat moeten we eigenlijk nog met een leerstofjaarklassensysteem uit vorige eeuwen? We hebben als basisschool een organisatie nodig die het mogelijk maakt dat kinderen hun eigen talent, de eigen kwaliteit en voorkeuren leert ontdekken en zich juist daarin kan ontplooien.

Tegelijk weten we dat elke leeftijd van het kind een ontwikkelfase is. Ook weten we dat elke ontwikkelfase om specifieke benadering en begeleiding vraagt. Een kind in groep 3 vraagt om een andere benadering dan de pre-puber in groep 6. Leeftijd/ontwikkelfase verbindt de kinderen ook weer. Met andere woorden; We zien de kinderen het liefst elk als individueel (prachtig) wezen en willen hem of haar ook graag zo mogelijk individueel begeleiden in z’n ontwikkeling. Op het zelfde moment is het goed om kinderen te groeperen om ze passend op te voeden en ze de veiligheid, geborgenheid en het sociale aspect van de eigen groep te kunnen geven.

In het kader van de nieuwe school zoeken we naar een organisatie die beide facetten in zich heeft;

  • de herkenbaarheid, de veiligheid en geborgenheid en het sociale van de eigen (leeftijds-)groep.
  • de mogelijkheid om individuele talenten/kwaliteiten zo veel mogelijk tot ontplooiing te brengen.

Het is een van de vele thema’s die we de afgelopen periode als team hebben besproken. Naast dit deel van de organisatie, praatten we bijvoorbeeld ook over…

  • Maatschappelijke ontwikkelingen (we willen de kinderen voorbereiden op de huidige en toekomstige maatschappij)
  • Wat willen we de kinderen leren?
  • Hoe willen we de kinderen opvoeden en vormen?
  • Wat moeten we achter ons laten en wat moeten we binnenhalen?
  • Met wie gaan we samenwerken?
  • etc. …

Kortom, een veelheid van onderwerpen. Als team hebben we er al het een en ander over opgeschreven. Het is een fantastisch proces om mee bezig te mogen zijn. Maar we zijn op het punt aangekomen dat we u als ouders en de kinderen ook graag willen horen, zien en spreken. De nieuwe school wordt van ons samen!

In het voorafgaande heb ik de gedachtengang t.a.v. het leerstofjaarklassensysteem met u gedeeld. Naast deze visie leven er onder u ongetwijfeld ook vele gedachten, zienswijzen, meningen en ervaring. Ook van de kinderen verwachten we dat ze meedenken en meepraten.

We hadden u graag voor de zomervakantie willen spreken hierover. Ondanks versoepelingen durfden we het niet aan. Na de zomervakantie voelen we ons veilig genoeg om u allen uit te nodigen op school. Op vrijdag 3 september staat daarom de INFO markt gepland. Houdt u deze middag/avond vrij. We nodigen u graag op school uit om van gedachten te wisselen over de nieuwe school, De Kardoen 2.0. Zet u de datum vast in uw agenda? Nadere info volgt. Graag tot dan!

Afscheid juf Jenny en juf Rita.

afscheid juf jenny en juf rita

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan