telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1287

Trefwoord.

Het thema voor de komende weken is: Treuren. Soms gebeuren er dingen in je leven waar je heel verdrietig over kunt zijn. Hoe ga je daarmee om? We praten ook over iemand troosten en opbeuren.
Bijbel: De verhalen over Job (Job).

Nieuw MR-lid.

Zoals u 2 weken geleden, in de nieuwsbrief, heeft kunnen lezen nemen we afscheid van Margot Willems in de MR. We bedanken haar nogmaals voor haar jarenlange, actieve en inspirerende bijdrage in de MR. Bedankt Margot!
Bij dezen kunnen we ook melden dat Jelmer Lammers vanaf volgend schooljaar zitting zal nemen in de MR. Daarmee is de MR weer voltallig. Jelmer, van harte welkom in de MR van CBS De Kardoen. 
Het komende schooljaar hebben de volgende leden zitting in de MR;

Oudergeleding

  • Lianne Meulenkamp
  • Erik Veurink
  • Jelmer Lammers

Personeelsgeleding

  • Marjan Dekker
  • Vacante plek (ter vervanging van Jenny Hofmeijer)
  • Laura Meppelink

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR, dan kunt u altijd één van de leden aanspreken of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Woensdag 23 juni - kinderen vrij!

Op woensdag 23 juni hebben wij een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij!

Schoolreisje.

Op vrijdag 25 juni is het schoolreisje voor groep 1 t/m 7. Nog even de belangrijkste informatie op een rijtje:
Groep 1/2: Op vrijdag 25 juni gaan wij met alle kleuters op schoolreisje naar Octo4all.
Wij lopen gezellig met alle kleuters er naar toe. Wij houden de gewone schooltijden aan.
Groep 3 t/m 7: Deze groepen gaan naar Outdoor Ommen.
De groepen 3, 4 en 5 worden daar tussen 8:30 en 8:45 verwacht. Het programma is om 11:45 afgelopen. Groep 3 en 4 kan daarna naar huis.
Groep 5 gaat terug naar school voor de middagactiviteit. Eindtijd 14:30. Ouders regelen zelf het vervoer naar Outdoor Ommen en weer terug. Ze hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
De groepen 6 en 7 worden op de fiets op school verwacht. Zij hebben ’s ochtends een activiteit op school en fietsen met zijn allen naar outdoor Ommen. Het programma daar begint om 12:15 en is om 14:30 afgelopen. Daarna fietsen zij gezamenlijk weer terug naar school. De groepen 6 en 7 hoeven alleen hun eigen lunch mee te nemen.

Pleinwacht gezocht.

Tijdens het buitenspelen in de lunchpauze (+- 11.50 - 12.30 uur) maken wij gebruik van ouders/vrijwilligers die pleinwacht houden. Zij kijken of iedereen fijn aan het spelen is en bieden hulp bij ‘kleine ongelukjes’. Voor de volgende momenten zijn wij op zoek naar versterking:
Dinsdag - kleuterplein
Donderdag - grote plein Kardoen

Wie wil ons wekelijks/één keer in de twee weken/één keer per maand/… helpen?
Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

vele handen maken licht werk

Vakantierooster 2021-2022.

Het vakantierooster voor het aankomende schooljaar is vastgesteld:

Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari
Goede vrijdag en Pasen: 15 t/m 18 april
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei
Hemelvaart: 26 en 27 mei
Pinksteren: 6 juni

De overige vrije dagen, zoals studiedagen en peuterochtenden (voor groep 1/2) ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Ouderbijdrage.

In juni 2021 zal het 2e incasseringsmoment van de ouderbijdrage schooljaar 2020/2021 zijn.
Bij het 2e incasseringsmoment worden de ouderbijdrages geïnd die nog niet geïnd konden worden omdat er nog geen machtigingsformulier van de leerling in onze administratie aanwezig was.

De bedragen zijn als volgt:
€ 8,75 : voor leerlingen die na 1 januari 2021 zijn ingestroomd tot aan de meivakantie;
€ 17,50 : voor leerlingen die vanaf begin van het schooljaar op school zitten
en waarvan wij de ouderbijdrage nog niet hebben kunnen incasseren.

De ouderbijdrage is bestemd voor o.a. buitenschoolse activiteiten en andere activiteiten op school zoals het startfeest, sinterklaas, kerst, eindfeest enz..

Aan alle ouders/verzorgers die liever geen machtiging geven:
het is natuurlijk ook mogelijk om de ouderbijdrage rechtstreeks over te maken naar rekening van de ouderraad:
Rekeningnummer: NL74 RABO 0348 9640 80 t.n.v. Stichting Floreant te Ommen o.v.v. Ouderbijdrage 2020/2021 (Voornaam Achternaam (kind/kinderen)

Voorafgaand aan de incasso dienen wij u van het volgende op de hoogte te stellen:
Incassant-ID ouderraad : NL97ZZZ400598800000
Uniek machtigingskenmerk : lidnummer van uw kind
Datum van incassering : week 26 2021
Incasseringsbedrag : € 17,50 of € 8,75 per kind

Mocht u nog een machtigingsformulier thuis hebben liggen en wel van plan zijn om
een machtiging te geven, wilt u deze dan z.s.m. inleveren bij de leerkracht van uw kind. Mocht u het machtigingsformulier niet hebben ontvangen, dan kunt u per mail een nieuw formulier bij mij opvragen.

Met vriendelijke groet,
Namens de ouderraad de Kardoen

Henk Jan Schuurhuis (penningmeester)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan