telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1279

Pasen.

pasen 2021Met Pasen denken we aan de opstanding van Jezus. Drie dagen na zijn marteldood, staat Jezus weer op uit graf. Daarmee wil de Heer laten zien dat het niet ophoudt na de dood. Nee! Er is leven na de dood, nieuw leven, vrij van zonden en ellende. Al onze zonden heeft Hij op zich genomen en meegenomen het graf in. En terwijl Hij de straf op zich nam, gaan wij vrij uit. Wat een groots geschenk is dat. We kunnen ons bijna niet voorstellen dat iemand dat voor een ander zou doen. En toch, God doet het. Hij laat ons ondanks onze zonden vrijuit gaan. Als we maar onze hoop op Hem gevestigd houden.
Niet voor niets is de periode naar Pasen toe voor veel mensen een periode van verwachting en hoop op betere tijden; een nieuwe tijd.
Momenteel wacht heel de wereld op een nieuwe tijd; een tijd zonder Corona. Een tijd waarin we weer vrij kunnen bewegen en niet meer bang hoeven te zijn; een nieuwe werkelijkheid. Onze hoop is vooral gevestigd op vaccinatie. Voor veel mensen is de hoop ook gevestigd op God, onze Heer. Die hoop ontslaat ons niet van de plicht om de richtlijnen te hanteren en te zo snel mogelijk in te enten. Wel geeft de Heer ons in die hoop een diep geworteld vertrouwen dat het weer goed zal gaan; Hij zal er uiteindelijk voor zorgen.

Corona - Geven van fysiek onderwijs.

De afgelopen maanden is het ons gelukt om onze school volledig ‘draaiende te houden’. We hebben alle groepen alle dagen volledig fysiek onderwijs kunnen geven en we weten dat we dankbaar moeten zijn voor deze situatie. De groep kinderen die te maken heeft met thuisquarantaine, vanwege besmetting in het gezin of vanwege eigen testen, is wel groeiende. Ook deze kinderen kunnen op afstand onderwijs volgen met de (digitale) middelen die daarvoor beschikbaar zijn; veelal kunnen ze wel verder met hun schoolwerk.
We zien om ons heen steeds meer scholen die te maken krijgen met besmettingen onder de leerlingen en de leerkrachten, waardoor er groepen thuis komen te zitten. We beseffen heel goed dat dit ook voor onze school een toekomstscenario is waar we rekening mee moeten houden. Het regelen van een invalleerkracht op het moment dat de eigen leerkracht thuis komt te zitten, is bijna onmogelijk vanwege de richtlijnen waar we ons aan moeten houden. We zullen er dus wellicht niet aan ontkomen om een groep of meerdere groepen weer thuisonderwijs te moeten laten volgen. We proberen u te allen tijde zo spoedig mogelijk te informeren.

Theoretisch verkeersexamen.

Hoera! Alle leerlingen uit groep 7 zijn geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen. Gefeliciteerd!
De gemeente Ommen heeft ervoor gekozen om dit jaar geen praktisch verkeersexamen te houden, omdat dit erg lastig wordt binnen de huidige maatregelen.

theoretisch verkeersexamen geslaagd

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan