telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1278

Trefwoord.

Aankomende donderdag vieren wij het Paasfeest op school. Het thema van Trefwoord is deze weken: Liefhebben. We hebben het over: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde zonder grenzen.
De Bijbelverhalen die daarbij horen zijn: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas (Johannes 20).

Project Oorlog dicht bij huis.

In de aankomende weken gaan de groepen 5 t/m 8 werken aan het thema ‘Oorlog dicht bij huis’. Dit project komt jaarlijks terug, met in elke groep een eigen onderwerp. We vinden het belangrijk dat de kinderen zien wat de oorlog in hun omgeving heeft betekend. Er zijn in Ommen nog een aantal plaatsen met gedenkstenen en monumenten. Groep 8 houdt een herdenking op de Joodse begraafplaats bij het monument dat wij als school geadopteerd hebben. Ook beseffen we hoe waardevol ‘vrijheid’ is.

Theoretisch verkeersexamen.

Op dinsdag 30 maart heeft groep 7 het theoretisch verkeersexamen. Veel succes gewenst!
verkeersexamen succes

Studiedag Kardoen 2.0.

Afgelopen vrijdag hadden wij als team de eerste studiedag van Kardoen 2.0. Dat is de werktitel die we dit traject meegeven. Met het einddoel voor ogen begonnen we aan dit mooie traject: Een nieuw gebouw. Het wordt niet zomaar een ‘verhuizing’ van onze school naar een nieuw gebouw, maar het biedt ons kansen om het onderwijs in te richten op een manier die past bij onze visie. Daarnaast gaan we ook zeker niet zitten wachten op het nieuwe gebouw, maar kunnen we nu al beginnen met het verder optimaliseren van ons onderwijs.
We hebben nagedacht over de vraag met welke maatschappelijke ontwikkelingen we de aankomende jaren te maken zullen krijgen. Wat vraagt dit van ons aanbod en wat vraagt dit van onze rol als leerkracht? In een volgend stadium willen we ook leerlingen en ouders betrekken in dit traject. Daarover informeren we t.z.t.
We kijken terug op een hele inspirerende middag, waar we op donderdag 1 april een vervolg aangeven.

Alle kinderen zijn donderdag 1 april om 12.00 uur vrij.

Voor hen begint dan een lang weekend; Vrijdag 2 april (Goede vrijdag) en maandag 5 april (Tweede Paasdag) zijn ze ook vrij.

Koningsdag, vanuit de Ouderraad.

Vanuit de Oranjevereniging hebben we het volgende bericht ontvangen:
Een paar maanden geleden spraken wij elkaar over de mogelijkheden voor Koningsdag 2021. Op basis van jullie input hebben we enkele scenario’s gemaakt die we met de gemeente hebben kunnen afstemmen. Centraal voor ons allemaal stond dat het een feestelijke dag moet kunnen zijn waar de scholen centraal staan. Jullie zijn tenslotte de basis van de grote optocht ieder jaar. Daarom zijn we gekomen met de omgekeerde optocht; een route langs alle scholen.
We hebben het plan voorgelegd aan de gemeente en die heeft het afgelopen week  besproken in het regionale Veiligheidsberaad. Helaas kwam hieruit dat een tocht op Koningsdag als evenement wordt gezien. En een evenement is op 27 april niet mogelijk in verband met Covid19.
Wij vinden het dan ook zo spijtig om het bericht uit te moeten doen dat wij dit jaar met jullie als scholen, geen Koningsdag op 27 april mogen organiseren.

Erg jammer voor onze huidige groepen 4 en 5, maar zeer begrijpelijk dat deze beslissing is genomen. Gelukkig vieren de kinderen wel de Koningsspelen op school. Zo belooft het toch nog een feestelijke dag te worden!

Groeten van de Ouderraad.

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan