telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Nieuwsbrief 1260

TLIM: Gewoonte 1 - Pauzeknop.

pauze knopIedereen kent de uitdrukking ’eerst even tot tien tellen’. Stephen Covey noemt dit ‘de pauzeknop.’
De pauzeknop is iets dat je in staat stelt om een pauze in te lassen tussen wat er met je gebeurt en je reactie daarop. De pauze kun je gebruiken om je reactie te kiezen.
Eigenlijk wil hij daarmee zeggen dat je zou moeten proberen om eerst jezelf als het ware te observeren voordat je een reactie geeft. Dit stelt je in staat om proactief te handelen in plaats van reactief. Door de pauzeknop te gebruiken geef je jezelf de tijd om kort na te denken over hoe je wilt reageren op de situatie. Je wordt minder snel meegesleept door het moment; je doet geen dingen waar je later spijt van krijgt.

Trefwoord.

Het thema van deze weken is ‘Strijden’. Soms is het goed een strijd aan te gaan, bijvoorbeeld bij sporten. Maar soms is iets helemaal geen strijd waard; het gaat dan niet om winnen of verliezen. We gaan deze weken kritische vragen stellen bij strijd en wedijver en we hebben het over omgaan met conflicten.
Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9).


Opbrengst Bag2school.

Er is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kleding te brengen. Maar liefst 1094 kg is er aangeleverd. Dit is goed voor een opbrengst van € 328,20 voor de OR. Allen bedankt. Later dit schooljaar zal er opnieuw kleding ingezameld worden voor Bag2school.

Luizencontrole.

Het is gebruikelijk dat er na de vakantie in alle groepen een luizencontrole plaatsvindt, maar op dit moment is dit binnen de richtlijnen van het RIVM niet mogelijk. We vragen iedereen om thuis extra alert te zijn en uw kind(eren) zelf op luizen te controleren. Op https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis kunt u lezen hoe u dit doet.
Mocht u hoofluis en/of neten signaleren; wilt u dit dan melden bij de leerkracht?

Schoolfruit.

fruit 10 uurVanaf week 46 zal er bij onze school het schoolfruit (of groente) geleverd worden. Onze ‘gruitendagen’ zijn woensdag, donderdag en vrijdag.
I.v.m. de vrije dag op woensdag 11 november zal het eerste moment dus zijn op donderdag 12 november. In de onderbouw staat het proeven (en kennismaken) met verschillende soorten groente en fruit centraal, in de midden– en bovenbouw hebben we het ook over het belang van het eten van genoeg groente en fruit.

Sinterklaasviering.

Geachte ouders/verzorgers,
Het Sinterklaasfeest is in de afgelopen jaren door alle scholen van Floreant gevierd. De wijze waarop dit plaatsvond werd op elke school in overleg met de ouders vormgegeven. Deze traditie is door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren aangepast. Met name de “zwarte piet discussie” heeft hier invloed op gehad en onze scholen hebben hier elk hun eigen keuzes in gemaakt. Veelal werd daarin samen met de gemeente opgetrokken en daarna een organisatievorm gekozen die op dat moment het beste paste.
Dit jaar is er mede door Corona een discussie ontstaan over de wijze waarop we het Sinterklaasfeest vorm willen geven. Omdat Coronamaatregelen op dit moment van veel groter belang zijn dan eventuele aanpassingen op grond van de “zwarte pieten discussie” is besloten om vanaf volgende jaar 2021 bij het Sinterklaasfeest geen zwarte pieten meer deel te laten nemen maar alleen zogenaamde roetveeg pieten. Voor dit jaar heeft elke school de opdracht om afhankelijk van de situatie op school te besluiten of en hoe het Sinterklaasfeest vormgegeven wordt.
Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd voor 2020 en voor het beleid van de Floreantscholen vanaf 2021.
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de schooldirecteur.

floreant logo kleinMet vriendelijke groet,

John Wind
Voorzitter College van Bestuur Floreant.

Op De Kardoen hebben we besloten dat Sinterklaas dit jaar alleen komt, dus zonder de pieten.
Sinterklaas zal ook niet worden binnengehaald met alle egards, zoals we dat gewend zijn. Hij komt alleen langs de groep 1-4, met in achtneming van de Coronaregels. Nadere informatie volgt.

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan